DIVÁCI CTV DÁVAJÍ PŘEDNOST REKLAMÁM PŘED VYŠŠÍMI POPLATKY ZA OBSAH

1. 6. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Nový průzkum společností DeepIntent a LG uvádí, že téměř dvě třetiny (64 %) diváků připojené televize by raději sledovaly reklamy, než aby za obsah platily více. Podle průzkumu většina diváků (57 %) také uvedla, že reklamy v CTV jsou pro ně relevantní.

Průzkum, kterého se zúčastnilo 2 900 dospělých Američanů a který byl proveden mezi 25. a 31. březnem, přichází v době, kdy se společnosti jako Disney a Netflix rozhodly podpořit růst subpoptávek přidáním tarifů podporovaných reklamou. Uvádí také, že:

  • 65 % respondentů tvrdí, že cílené reklamy zlepšují jejich zážitek;

  • 57 % respondentů tvrdí, že reklamy v CTV jsou relevantnější než plošně cílené reklamy v lineární televizní;

  • 42 % respondentů hodnotí relevanci reklam na léky jako špatnou nebo velmi špatnou;

  • 30 % lidí má pocit, že farmaceutické reklamy poskytují užitečné informace někomu v jejich domácnosti, a 27 % lidí hovořilo s lékařem o léčbě poté, co se o ní dozvěděli z reklamy.


Tato zjištění potvrzují i dřívější výzkumy provedené společností DeepIntent, které zjistily vztah mezi spotřebitelskou reklamou a průzkumem možností léčby ze strany pacientů, což pacienti uvádějí jako nejčastější faktor ovlivňující jejich dodržování léčby.

Studie vypracovaná ve spolupráci se společností LG Ads Solutions, výhradním poskytovatelem nativních reklam a dat pro cílení na publikum v chytrých televizorech LG, rovněž zdůraznila význam dat ACR neboli automatického rozpoznávání obsahu.

Průzkum zjistil, že 96 % diváků lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. uvádí, že své oblíbené pořady sledují výhradně prostřednictvím kabelové nebo satelitní televize. Reálná dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. z jejich televizorů však ukázala, že pouze 48 % jejich sledování skutečně probíhá prostřednictvím kabelového nebo satelitního boxu - to znamená, že více než polovina diváků může sledovat obsah CTV, aniž by si to uvědomovala.

Toto klíčové zjištění poukázalo na důležitost využití dat ACR při plánování, měření a optimalizaci reklamních kampaní v lineárním a CTV vysílání, uvedly společnosti.

Společnost DeepIntent tak oznámila kompletní integraci s úložištěm dat ACR společnosti LG Ads Solutions v reálném čase, které pokrývá více než 30 milionů chytrých televizorů LG v USA.

„Příliš dlouho se obchodníci se zdravotnickou péčí potýkali s problémem oslovit relevantní publikum v širokém měřítku. Díky kombinaci síly cílení CTV s daty ACR optimalizuje patentovaná technologie společnosti DeepIntent kvalitu publika kampaní a výkonnost skriptů v reálném čase,“uvedl John Mangano, senior viceprezident společnosti DeepIntent pro analytiku. „Spotřebitelský výzkum prokázal, že tato kombinace ovlivňuje léčbu pacientů.“

Celá zpráva o výzkumu je k dispozici zde.

Zdroj: tvtechnology.com

Načítání dalších...