TELEVIZE JE HNACÍ SILOU NÁRŮSTU OBJEMU VYHLEDÁVÁNÍ

1. 6. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Nejnovější graf měsíce společnosti Thinkbox ukazuje silný vztah mezi televizním vysíláním a objemem vyhledávání.

Na konkrétním příkladu internetové realitní služby Boomin graf ukazuje, že televize má okamžitý dopad na vyhledávací aktivitu online a je skvělou platformou pro vytváření povědomí a zvyšování poptávky.Údaje Google Trends nám mohou pomoci pochopit, jaký dopad měla lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. na online realitní službu Boomin, když se podíváme na změnu objemu lidí, kteří používají Google k vyhledávání "Boomin". Můžeme vidět silnou korelaci mezi televizní expozicí a objemem vyhledávání, přičemž v týdnu, kdy byla spuštěna jejich televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, došlo k obrovskému nárůstu vyhledávání.

Stáhněte si graf, abyste se dozvěděli více, a podívejte se na další příklady toho, jak televize ovlivňuje vyhledávání na Googlu, v balíčku Google Trends and TV Exposures.

Zdroj: thinkbox.tv

Načítání dalších...