UDRŽITELNÁ MÉDIA NEJSOU NIC PRO SPOTŘEBITELE – PROZATÍM

7. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY INSPIRACE VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle nového výzkumu by během příštího roku mohli tři z pěti lidí začít bojkotovat značky, které nejednají v zájmu ochrany klimatu. Vliv distribuce médií a spotřební reklamy na emise uhlíku přitom zatím většinou uniká pozornosti veřejnosti.

Klíčová zjištění

Celosvětová studie mediální společnosti dentsu international a společnosti Microsoft Advertising, která zahrnovala 24 000 lidí z 19 zemí, se zabývala povědomím a angažovaností spotřebitelů v otázkách spojených s udržitelnou spotřebou a používáním médií. Některá zjištění jsou následující:

 • 91 % respondentů si přeje, aby značky explicitněji demonstrovaly, že činí pozitivní rozhodnutí týkající se planety a životního prostředí.

 • Více než tři čtvrtiny (77 %) lidí na celém světě tvrdí, že do pěti let chtějí utrácet peníze pouze u značek, které praktikují ekologickou a udržitelnou reklamu.

 • O negativním vlivu reklamy na životní prostředí je přesvědčeno 45 % lidí z generace „boomerů“, zatímco u generace Z je to 71 % a u mileniálů 73 %.

 • Pouze 17 % lidí vnímá href="/slovnik-detail/?keyword=Sledování televize&post=6570"
  target="_blank" class="search-highlight">sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

  Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
  Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
  Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
  Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
  jako něco, co přispívá k emisím oxidu uhličitého, zatímco 15 % lidí si myslí, že surfování na internetu negativně přispívá ke změně klimatu; 14 % lidí tvrdí totéž o videohrách a 11 % o streamování hudby.


Proč na tom záleží

Studie The Rise of Sustainable Media tvrdí, že klíčem k zajištění smysluplného pokroku je sjednocení celého mediálního ekosystému s cílem zajistit přesné a transparentní měření a vykazování skutečného uhlíkového dopadu mediálního obsahu v průběhu celého cyklu dané kampaně. To poskytne podnikům jasnou volbu pro uhlíkově pozitivní mediální reklamu v rámci jejich dodavatelského řetězce.

Zdroj: dentsu international, Microsoft Advertising

Zdroj: warc.com

Načítání dalších...