ZÁKLADEM ÚČINNOSTI KREATIVY JE TELEVIZE

10. 3. 2021
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY INSPIRACE VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Neoficiálně se v reklamě vždycky vědělo, že výrazná kreativita vede k úspěchu, ale mnoho důkazů pro to nebylo. Až v roce 2010 IPA a Thinkbox společně publikovaly zprávu „Spojení mezi kreativitou a účinností“ (aktualizovanou v roce 2011).

Zpráva obsahovala analýzu uznávaného marketingového poradce Petera Fielda, který v ní posuzoval 435 kampaní realizovaných během šestnácti let (1994–2010). V analýze propojil databázi Gunn Report, která obsahuje kampaně oceňované pro svou kreativitu, s databází efektivity, v níž IPA eviduje kampaně s doloženou účinností. Předmětem zkoumání byla vazba mezi těmito dvěma hodnotami. Field došel k následujícím závěrům:

  • Kreativní kampaně zvyšují tržní podíl. „Kreativní“ kampaně (tedy ty obsažené v databázi Gunn Report) jsou dvanáctkrát účinnější při zvyšování tržního podílu značky.

  • Základem účinnosti kreativy je televize - valnou většinu cen Gunn Report za kreativitu (77 %) získaly televizní reklamy.

  • Čím víc je kampaň oceněna jako kreativní, tím je účinnější. Kampaně, které získaly pět a více hlavních cen za kreativitu, byly přibližně třikrát účinnější než kampaně, které dostaly jednu až čtyři ceny.

  • Pokud máte prvotřídní kreativu, investujte co nejvíc do její podpory. V knize o účinnosti reklamy „Advertising Effectiveness: the long and short of it“ autoři Binet a Field uvádějí, že vysoce kreativní href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
    target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

    V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
    je i nejefektivnější (i když, a to je zásadní, ani to nejlepší kreativní dílo neuspěje, pokud nebude mít dostatečný rozsah a nebude se hodnotit dlouhodobě).


Zdroj: https://www.th%69nkb%6fx.tv/why-tv/c%72%65%61t%69v%69ty-%61n%64-%65ff%65ct%69v%65n%65ss/

 

Načítání dalších...