OCHOTA PŘIPLATIT SI ZA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU ZNAČKU ROSTE

4. 5. 2022
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM
Po poklesu během pandemie ochota připlatit si za společensky odpovědnou značku opět stoupá.

Pro 44 % Čechů je při nákupu společenská odpovědnost důležitá. Až 57 % je ochotno si připlatit za ekologicky šetrný výrobek nebo výrobek, z něhož jde část z prodejů na společensky odpovědný projekt. Ochota připlatit si navíc letos na jaře po poklesu během pandemie opět vzrostla. Vyplývá to z pravidelné studie agentury Ipsos, jež se online dotazuje více než 1000 respondentů.

Role společenské odpovědnosti při nákupu je u Čechů méně důležitá než u jejich sousedů – důležitá je pro 54 % Slováků, 62 % Maďarů a 73 % Rakušanů. Ochota připlatit si je však téměř srovnatelná, v sousedních zemích je vyšší jen o 5 pb.

Připlatit si jsou ochotnější ženy a mladší lidé. Lidé jsou si ochotni připlatit za společensky odpovědné potraviny – 40 % dotázaných o maximálně 5 %, 26 % o 6 až 10 % a 9 % o 11 až 20 %. Za zboží denní potřeby je ochota takřka srovnatelná – o 5 % si je ochotno připlatit 37 %, o 6 až 10 % 27 % a o 11 až 20 % 10 %. U služeb je ochota změnit poskytovatele kvůli jeho společenské ne/odpovědnosti velmi nízká.

Téma CSR musí být pro firmy relevantní


Podle respondentů by se firmy měly nejčastěji soustředit na férové chování k zaměstnancům (40 %), udržitelné nakládání s přírodními zdroji (30 %), podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí (18 %), rozvoj moderních technologií pro snížení dopadu na životní prostředí (18 %) či pozitivní dopad podnikání firmy na českou ekonomiku (17 %).

Zároveň se však požadavky liší podle toho, čemu se firmy věnují. U bank a pojišťoven lidé ocení pravdivou komunikaci se zákazníků, u tabákových výrobců řešení negativních dopadů na společnost, u automobilek moderní technologie pro životní prostředí. Téma CSR by proto mělo být provázáno s jádrem podnikání.

Spontánně si vybaví nějakou společensky odpovědnou firmu 4 z 10 Čechů. Nejčastěji je to automobilka Škoda Auto (46 %) a ČEZ (44 %), s velkým odstupem poté následuje Lidl a Česká spořitelna (po 10 %) a Agrofert (8 %).

Je lepší komunikovat výsledek než CSR aktivitu samotnou


Pro komunikaci CSR je nutné demonstrovat přínos společensky odpovědné aktivity pro zákazníka a komunikovat je i dovnitř firmy, poněvadž důležitost CSR pro nábor a retenci zaměstnanců v čase roste.

Vyplácí se komunikace jednoduchá, jež jasně ukazuje lokální či republikový dopad. Lepší je komunikovat výsledek než aktivitu samotnou. A zároveň je dobré udržet vizuální konzistenci s ostatní komunikací firmy. Při spolupráci s největšími nadacemi je nutné dát pozor na možné zastínění značky dominantním brandem nadace.

Z komunikačních kanálů lidé nejvíce důvěřují CSR tématům na webových stránkách, v televizní reportáži ve zprávách nebo pořadu a také informacím, které získávají od přátel nebo rodiny. Naopak letáky, billboardy či href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
na internetu v tomto směru moc důvěryhodné nejsou.

Zdroj: mediguru.cz

Načítání dalších...