PRIMA OD PŘÍŠTÍHO ROKU ZAČNE ČÁST PROSTORU PRODÁVAT V DRAŽBĚ

4. 5. 2022
Vladimír Pořízek; Zdroj: FTV Prima
AKTUALITY DOMÁCÍ ROZHOVOR
Skupina Prima se snaží čelit očekávanému odlivu reklamních GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a po omezení přetáčení reklamy ve zpětném zhlédnutí v IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. zavede od roku 2023 pro část svého reklamního prostoru aukční prodej. A už teď avizuje růst cen.

Skupina Prima a její mediální zastupitelství Media Club přijde od roku 2023 s novinkou v prodeji reklamního prostoru. V návaznosti na snahy vyrovnat se s očekávaným odlivem reklamních GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.s v lineární televizi zavede po omezení přetáčení reklamy ve zpětném zhlédnutí v IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. na část svého reklamního prostoru aukční prodej. Do něj spadnou klienti s nejnižší cenou CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny., popisuje v rozhovoru komerční ředitel Primy Vladimír Pořízek.

Na prezentaci nástroje AdCross jste popisoval trendy ve sledovanostviz Ratingi videoobsahu, kdy předpokládáte pokles lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a nárůst sledovanostviz Ratingi videa na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD)). Jak konkrétně odhadujete, že se sledovanostviz Rating lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. může vyvíjet v roce 2022 a v příštím roce 2023 a jaký vývoj konkrétněji očekáváte u videa na vyžádání?

Podle čísel vidíme, že sledovanostviz Rating lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. rostla až do roku 2017, poté rok stagnovala a od roku 2019 již klesá, a to i díky velkému množství VODviz Video na vyžádání (VOD) služeb na trhu. Tento pokles zastavila pandemie covid-19, kdy lidé zůstali doma a sledovali televizi. Po návratu lidí do normálního života se opět tento pokles začal projevovat. U počtu GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy., které jsou dostupné na trhu, je situace ještě mnohem složitější, protože možnost přeskakování reklam u IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. operátorů nám bere spoustu volného prostoru k odvysílání reklamy.

Očekáváme, že v budoucnu bude pokles lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. nadále pokračovat. Za prvé naroste počet VODviz Video na vyžádání (VOD) služeb – jen letos má na náš trh má přijít Disney+, Amazon Prime, přibude i společná služba Discovery+ a Warner Bross. A poroste také trend sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
prostřednictvím IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. operátorů se službou odložené sledovanostviz Ratingi. Ve Švédsku například lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. v současnosti tvoří už jen 50 % veškeré sledovanostviz Ratingi videa.

O kolik se v důsledku těchto změn může snížit počet televizních GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy. letos a v příštím roce?

Naše očekávání jsou někde kolem 3 % v cílové skupině 15–69 let a 5 % ve skupině 15–54 let ročně, ale jsou to spíše optimistická očekávání. Ve světě jsme již viděli i podstatně větší a rychlejší propady inventory, a to za situace, kdy na trhu nebylo tolik VODviz Video na vyžádání (VOD) služeb a neexistoval tak rychlý internet.

Co to bude znamenat pro Primu jakožto důležitého hráče komerčního televizního trhu? Jak na to budete reagovat?

Tento trend sledujeme již dlouho a neméně dlouho se na něj připravujeme. Když pominu nevyhnutelné zvyšování cen je jedním z dalších „kroků“ právě crossplatformní měření, které jsme tento rok představili. Sice nám to nenahrazuje veškeré ztracené inventory, ale pevně věříme, že eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.ů bude přibývat a alespoň částečně nám to omezí pokles.

Takže očekáváte další zvyšování cen televizní reklamy? Od kdy a o kolik?

To už bude bohužel na klesajícím trhu realitou. Otázkou jen zůstává, o kolik ceny vzrostou a jak k tomuto zvednutí cen dojde. Spousta klientů je přesvědčena, že výběrová řízení jim vždy sníží cenu. Tohle často slyší i od svých poradců – mediálních auditorů. Ale tato skutečnost mohla platit na trhu, kde nebyl vyprodán mediální prostor. Letos jsme bohužel museli odmítnout i několik dlouhodobých klientů, kteří měli nízkou cenu a poslechli hlasů svých poradců, že na těchto, pro nás již nesplnitelných podmínkách, mají trvat… Tak skončili u konkurence, ale za podstatně vyšší cenu… Více než třetina naší inflace v letošním roce je tažena tím, že omezujeme klienty s nízkým CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny.. Pro příští rok pak připravujeme další novinku, a to je uzavírání dohod se zapojením aukčních principů do běžného vyjednávání.

Co to přesně znamená? Znamená to, že budete prostor prodávat v dražbě?

Ano, budeme, ale ne celý. Většinu prostoru budeme prodávat podobným způsobem jako doposud. Poslední zbytky našeho inventory u klientů s nejnižší cenou opravdu hodláme prodat formou dražby.
Růst cen už bude na klesajícím trhu realitou. Otázkou jen zůstává, o kolik ceny vzrostou a jak k tomuto zvednutí cen dojde.

Jak to tedy bude vypadat?

Naše vyjednávání bude rozděleno do několika fází. První fázi nazýváme „předkolo“. V tomto předkole nás mohou všichni naši klienti zažádat o nabídku. Pokud se jim nabídka líbí a využijí jí, je dohoda již uzavřena. Ve druhé fázi probíhá standardní vyjednávání, jak jej klienti a agentury znají, jen s tím rozdílem, že obchod je uzavřen nejen dohodou obou stran na ceně, ale musí být splněna i další podmínka. Tou podmínkou je výhodnost pro Media Club či televizní skupinu. Tato druhá fáze je totiž rozdělena do několika kol a v každém kole je uzavíráno jen omezené množství obchodů. O tom, která dohoda je uzavřena a ve kterém kole, pak rozhoduje samozřejmě výhodnost pro televizi, která je dána jak výší CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny., tak i objemem. Čím vyšší CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny., tím lépe pro Media Club / TV, a samozřejmě čím vyšší je garance, tím lépe pro Media Club / TV. Obvykle však chtějí klienti za větší garanci nižší CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny.. Takže tato rovnováha je křehká věc. Poslední fází je pak skutečná aukce, do které spadnou klienti s nejnižším CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny.. I tato fáze je ale omezena prostorem, a tak se na některé klienty nemusí vůbec dostat. To by mělo klienty motivovat k tomu, aby uzavřeli svou dohodu již v předkole, nebo v aukci zvýšili své CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny..

Opravdu věříte tomu, že to bude fungovat?

Bude to samozřejmě fungovat jen v případě převisu poptávky klientů nad televizní nabídkou, což je v dnešní době velmi složité predikovat. Nikdo netuší, co se bude dít dále. Přijde recese? Jak rychle? Na jak dlouho?

Počítáme ale se všemi variantami. Pokud zde nebude převis poptávky, máme vždy možnost prodat prostor bez aukce a akceptovat všechny klienty. Ale i to by byla otázka jen jednoho roku. S poklesem GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.s, který očekáváme, se poptávka do jednoho maximálně dvou roků musí nutně vyšplhat opět nad nabídku.

Do poslední fáze aukce spadnou klienti s nejnižším CPPCena za bod, udává cenu za oslovení 1 % osob z dané cílové skupiny. Vzhledem k jejímu procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny.. I tato fáze je ale omezena prostorem, a tak se na některé klienty nemusí vůbec dostat.

Jaký typ videa na vyžádání (AVODviz Video na vyžádání (VOD), SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD), TVODZpůsob distribuce videa na vyžádání (VOD), kdy si zákazníci mohou vybrat pouze část nabízeného obsahu a platí tak za zhlédnutí jednotlivě bez potřeby předplatného (např. jeden film ve videotéce).) se bude na českém trhu vyvíjet nejdynamičtěji a jak vývoj na SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) trhu ovlivní příchod zahraničních hráčů  v letošním roce?

Myslím, že ani jeden. Doteď nás živila reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, takže doufám, že to budou takzvané HVODviz Video na vyžádání (VOD) modely, tzn. modely, kdy klienti platí za prémiovou VODviz Video na vyžádání (VOD) službu určitou částku, ale ta částka je podstatně menší než částka obvyklá, protože divákům kromě exkluzivního obsahu je servírována i reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v omezeném množství. Jak bude VODviz Video na vyžádání (VOD) služeb přibývat, tak naroste i chuť diváků migrovat mezi jednotlivými službami. Je to trend, který vidíme napříč platformami. Podstatná většina diváků využívá možnost si službu zaplatit, otestuje ji tři měsíce a pak ji zase třeba zruší. Proto hybridní model vidíme pro náš trh jako vhodné řešení. Diváci si mohou minimalizovat poplatek a ponechat si vícero služeb. Podle mnoha průzkumů na trhu více než 75 % diváků reklamu chápe jako platbu za služby a jsou s ní tím pádem smířeny. Navíc i Netflix už oznámil, že zavede tento model služby.

Na pole SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) chce letos vstoupit také Prima. Už víte, zda budete v rámci své SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) služby prodávat reklamu a jaký vůbec model monetizace zvolíte?

Věřím ve svobodnou volbu uživatelů, takže doufám, že nabídneme všechny modely monetizace obsahu. K finálnímu rozhodnutí jsme ale ještě nedospěli.

Od června by také mělo dojít k ohlášenému záměru, kterým chcete omezit přeskakování reklamy ve zpětném zhlédnutí u IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. operátorů. Za loňský rok jste uváděli, že jste kvůli možnosti přeskakování přišli o 30 tisíc GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.ů. Kolik GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.ů tak tímto krokem můžete „zachránit“?

Hlavní motivací, proč jsme museli přistoupit k tomuto kroku, bylo především zamezení dalšího ubývání GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy., protože trend, jakým začali GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.y ubývat, začal být spíše exponenciální než lineární. S rostoucím podílem IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. operátorů u distribuce našich kanálů a s rostoucím podílem odložené sledovanostviz Ratingi/zpětného zhlédnutí bychom jednoduše do pár let neměli co prodávat. Druhá otázka je, jestli nám nějaké GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.y přibydou. Pevně věřím, že menší část inventory se nám i vrátí. Ale opravdu neočekáváme žádná velká čísla.

Prima pro následující roky mluví o strategii tzv. total videa. Lze uvést, jak bude vypadat rozložení obchodního inventory Primy pro příští rok a jak se obchodování rozloží mezi lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod., odloženou TV nebo různé typy videa na vyžádání?

V současné době máme v online inventory okolo 3 % naší sledovanostviz Ratingi, ale pro eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.y využíváme průměrně asi jen 1 %. Zbytek prodáváme standardně na impreseZobrazení reklamy (používá se na internetu). Počítá se, kolikrát se reklama zobrazí, ať už na ni uživatel klikne, nebo ne.. Odložené sledováníJinak také „sledování televize s časovým posunem“ či „televizní záznam“, případně catch-up či playback TV. Aktivita televizního diváka zpětně sledujícího již odvysílaný televizní program prostřednictvím různých paměťových médií – osobního video přehrávače (PVR), video rekordéru (VCR) nebo jinou formu technologie (www servery TV kanálů) umožňující přehrání s časovým posunem a sledování po živém vysílání. Televizní obsah je tak zpřístupňovaný a konzumovaný kdykoliv divák chce, například po oficiální premiéře nebo po původním vysílacím datu a čase. Obsah catch-up TV je přístupný ze set-top boxů, televize připojené k internetu, mobilních webů, mobilních aplikací a streamovacích služeb. Pro odloženou sledovanost se používá zkratka TS. TS0-3 je pak odložená sledovanost „nultého dne“ (tj. dne, kdy byl pořad živě vysílán) až třetího dne, neboli „živě + TS0–3“, analogicky TS0-7 či TS0-30. v současnosti tvoří okolo 14 % a očekáváme zde do budoucna nárůst. Vzhledem k tomu, že operátoři si mohou vybrat mezi jednotlivými variantami, jak omezit přetáčení reklamy – například formou zkrácení reklamního bloku nebo náhradou lineární reklamy online reklamou – bude těžké odhadnout, jestli poroste rychleji odložené nebo onlinové inventory. Jak už jsem ale řekl, to klasické lineární rozhodně neporoste.
Našim cílem je, aby onlinové inventory, které využíváme na eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.y, každý rok rostlo alespoň o 1,5 %. Rádi bychom do pěti let měli alespoň 10 % inventory v onlinu.

Jak se tyto změní odrazí v nabídce inventory v horizontu cca pěti let?

Našim cílem je, aby onlinové inventory, které využíváme na eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.y, každý rok rostlo alespoň o 1,5 %. Rádi bychom do pěti let měli alespoň deset procent inventory v onlinu, kde můžeme reklamou lépe oslovovat uživatele, nastavovat frekvenci a především díky cílení podstatným způsobem vylepšit afinity kampaní našich klientů.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...