STUDIE USA: SPOLEČNÉ SLEDOVÁNÍ TV S RODINOU VEDE K HLUBŠÍMU ZAUJETÍ REKLAMOU

5. 5. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Nový průzkum americké společnosti Future Today zjistil, že společné sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
v posledním roce posílilo u 94 % rodičů


Podle obecného přesvědčení přináší stále vyšší počet obrazovek individuálnější sledování. Nový průzkum, který si objednala společnost Future Today, zjistil, že ve skutečnosti je u diváků na vzestupu společné rodinné sledování.

„Panuje mylná představa, že exploze obrazovek přinesla oddělené sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
, kdy se rodiny dívají na různých zařízeních v různých místnostech,“ uvedl Vikrant Mathus, spoluzakladatel Future Today a poskytovatel reklamou podporovaných streamovacích kanálů. „Ve skutečnosti se rodiče a zejména jejich mladší děti dívají společně více než dřív. Společné divácké zážitky rodinám pomáhají navazovat kontakt a zároveň rodičům umožňují pozorněji sledovat, jak jejich děti konzumují média.“

„Naše zjištění naznačují, že společné sledování je u streamování televize čím dál rozšířenější, protože cílený divácký zážitek s možností výběru a kontroly se k této činnosti přesně hodí,“ dodává Mathur. „Rodiny se mohou společně domlouvat, co a kdy budou sledovat.“

Společné sledování se týká členů stejné domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.i, kteří se společně dívají na televizi ve stejnou chvíli. Studie Future Today obsahovala průzkum mezi stovkami amerických rodičů s dětmi ve věku 3-12 let, jejichž rodiny pravidelně streamují obsah, který je vhodný pro celou rodinu.

Studie zjistila, že společné sledování rodinného streamovaného obsahu významně narostlo během covidu-19 a jeho vzestup bude v nejbližší budoucnosti nadále pokračovat. Devadesát čtyři procenta rodičů tvrdí, že se za posledních 12 měsíců více společně dívají na streamovaný obsah vhodný pro rodiny.

„Pro mnoho lidí covid-19 omezil aktivity s přáteli a v konečném důsledku urychlil společné rodinné sledování,“ dodává Mathur. „Rodiče se začali dívat na pořady, ať už zábavní nebo vzdělávací, společně s dětmi a ve společném sledování nepolevují ani po pandemii.“

Na otázku, zda se jejich návyk na společné sledování může v budoucnu změnit, zejména až padnou omezení spojená s covidem-19, respondenti odpověděli, že společné sledování nezmizí. Osmdesát šest procent uvádí, že mají v plánu více se dívat na obsah společně s rodinou. Vyvracejí obecnou představu, že společné sledování byl fenomén spojený pouze s pandemií.

Studie také zdůraznila, že růst společného sledování streamu představuje pro inzerenty CTV a OTT příležitost. V USA se předpokládá, že sledování reklamou podporovaného videa na vyžádání (AVOD) bude do konce roku 2022 zahrnovat téměř 60 % všech uživatelů OTT. V rámci pořadů, včetně těch pro celou rodinu, se čím dál více objevuje reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, a značky proto mohou maximalizovat zásahviz Reach a zapojení pomocí společného sledování.

„Společné sledování streamovaného obsahu je stále výraznější. CTV a OTT mohou dramaticky zvýšit hodnotu kampaní pro marketéry a pomoci jim oslovit celou domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností. na největší obrazovce,“

dodává Mathur.

Průzkum společnosti Future Today zjistil, že společné sledování posiluje zájem o reklamu. 93 % rodičů tvrdí, že je reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
pro dospělé „zaujme“, pokud se na ni dívají při společném sledování. 88 % rodičů také uvedlo, že při společném sledování reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
zaměřená na dospělé „zaujala“ i jejich děti.
„Společné sledování vede k hlubšímu zaujetí reklamou, a tím je její výkonnost vyšší,“

říká Mathur. „Když se členové rodiny dívají v místnosti společně, nakonec se jejich pozornost zvyšuje, a to nejen u pořadů, ale i u reklamy.“

Když rodiče odpovídali na otázku, která kategorie reklamy jim při společném sledování vyhovuje, na prvním místě skončily restaurace se 66 %, za nimi se umístilo cestování (63 %), maloobchod (62 %), elektronika (58 %) a jídlo (57 %).

„Naše údaje naznačují, že rodiče jsou spokojeni s celou řadou různých reklamních žánrů,“ říká Mathur. „Ale inzerenti, kteří se zaměřují na činnosti a zážitky pro celou rodinu, jako je večeře v restauraci nebo dovolená, jsou oblíbenější.“

 

Future Today si průzkum objednala u společnosti The Insights Family. Zúčastnilo se ho více než 300 rodičů. Future Today nabízí bezplatné streamovací kanály, jako je Filmrise, Fawesome, HappyKids a iFood.tv.

Zdroj: tvtechnology.com

Načítání dalších...