PRIMA JE V DUBNU NA ČELE PODÍLU TV SKUPIN V PRIME-TIME

5. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Podle dat ATO-Nielsen Admosphere si meziročně v procentuálním porovnání podílů TV skupin nejvíce polepšila Prima, především zásluhou svých tematických kanálů. Stanice České televize zůstaly v dubnu nejsilnější tuzemskou televizní skupinou v obecné divácké skupině starší 15 let. 

Stanice České televize (ČT) v letošním dubnu znovu překročily v celodenním vysílání v širší skupině 15+ hranici 30% podílu (30,39 %) a staly se v této divácké skupině nejsilnější televizní skupinou. Ukazují to dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. oficiálního měření ATO-Nielsen Admosphere.

Meziroční růst o více než tři procentní body vynesl v dubnu televizní skupinu Prima na čelo v hlavním vysílacím čase 15+ (19:00-23:00) s výsledkem 30,25 %. Náskok před stanicemi České televize je však velmi těsný a pokud by se vymezil hlavní vysílací časV kontextu PEM se jedná o časový úsek na jednom TV kanálu, popsaný ve vysílacím protokolu daného televizního dne. rozmezím 18:00-22:00, byly by těsně první stanice České televize (30,04 % vs. 29,72 %).

V diváckých kategoriích 15-54 a 15-69 zůstala nejsilnější skupina Nova. V celodenním vysílání 15-69 je ale pozice všech tří hlavních skupin poměrně vyrovnaná.V meziročním srovnání si v dubnu nejvíce polepšily stanice Prima Love, CNN Prima News, Prima Krimi, ČT2, Prima Max, ČT sport a pomáhají také nové stanice Prima Star, Prima Show a Nova Lady.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...