KIWI.COM POPRVÉ DO KOMUNIKACE ZAČLEŇUJE I TELEVIZI

10. 1. 2023
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA POPRVÉ V TV
Kiwi.com rozšiřuje svůj marketingový mix poprvé i o televizní reklamu.V návaznosti na uvedení nové brandové identity v říjnu minulého roku společnost Kiwi.com zvyšuje s ohledem na své růstové ambice také marketingové investice a přidává ke svým stávajícím komunikačním kanálům také televizní reklamu.

Na televizních stanicích Discovery Channel, vybraných kanálech Prima Group TV a Óčko či Seznam TV od ledna poběží 15s spoty zaměřené převážně na mladší cestovatelské publikum ve věku 25–35 let, a to po dobu osmi týdnů. Televizní href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
přibližuje „Kiwi-kód“, tedy možnosti algoritmu Kiwi.com, který stojí za vyhledáním jedinečných cestovních itinerářů i levných letenek.


„Dáváme zákazníkům možnost volby prostřednictvím našich, jak rádi říkáme, cestovatelských hacků. Ty nejen šetří peníze, ale také díky naší vyhledávací technologii zvané Kiwi-kód nacházejí jinde nedostupné trasy,“

přibližuje Andrew Parker Blagg, viceprezident pro značku a komunikaci Kiwi.com.

V návaznosti na oživení cestovního ruchu, které dokládá i opětovně rostoucí počet rezervací, Kiwi.com posiluje i svou „go to market“ strategii. Televizní spot doplní stávající reklamu na digitálních kanálech a na sociálních sítích, kam společnost rovněž navýšila investice, ale také aktivaci zákazníků na klíčových evropských trzích. Kiwi.com mimo jiné odstartovalo spolupráci s influencery na TikToku a Instagramu a v průběhu roku naváže dalšími marketingovými aktivitami, které mají přinést autentickou zkušenost s Kiwi.com cílové skupině.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...