Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍ OBRAZOVKY V GENERACI Z KLESÁ

10. 1. 202310. 1. 2023
Lidé mezi 13 a 24 lety tráví sledováním televizních pořadů pouze 17 % času. To svědčí o existenční změně v zábavním ekosystému, o níž mluví Hub.

Nový průzkum upozorňuje na generační posun ve významu televizní obrazovky a sledování tradiční televize mezi mladšími diváky ve věku 13-24 let, tedy kohorty tzv. generace Z.

Společnosti Hub zjistila, že zaměření na „streamovací války“ přehlíží existenciálnější změnu zábavního ekosystému. Mladí spotřebitelé ve věku 13-24 let tráví sledováním televizních pořadů pouze 17 % času, zatímco diváci 35+ uvádějí, že u televize tráví více času než u kterékoli jiné obrazovky. A že z celkového času před obrazovkou připadá 43 % na sledování televize.

Diváci nad 35 let věnují jen asi pětinu času hrám nebo „neprémiovému“ online videu na platformách, jako je YouTube nebo TikTok. Ve věkové skupině 13-24 let je tento podíl opačný: podle odhadu tráví u televizních pořadů méně než pětinu celkového času před obrazovkou (17 %). Více než dvojnásobek připadá na kombinaci her a neprémiového videa. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Hub.

„Streamovací války na sebe strhávají pozornost, pokud jde o prognózování úspěchů mediálních společností v budoucnu,“ řekl Jon Giegengack, ředitel Hub. „To ale zastírá ještě důležitější změnu: příští generace televizních konzumentů se méně věnuje tradiční televizi jako takové. Ve středu jejich životního stylu z hlediska zábavy stojí hry a video na sociálních sítích. Není důvod předpokládat, že s věkem se těchto zvyků zbaví. Mediální organizace se musí těmto změnám přizpůsobit, aby se mohly se zítřejšími diváky potkat na zařízeních a platformách, kde budou trávit nejvíce času.”

Jak dělíte trávení volného času před obrazovkou podle činností? Zdroj: Hub


Zpráva nemluví o tom, jaká část tohoto posunu odráží změny životního stylu, jak spotřebitelé stárnou. Mladí diváci asi méně často vlastní televizory nebo nad nimi mají kontrolu. Ale jejich divácké návyky se mohou měnit spolu s tím, jak stárnou, zakládají rodiny, pořizují si děti a vlastní televizory, které se stávají centrem rodinných diváckých zvyklostí.

Výzkumní pracovníci tako zjistili, že televize byla po desítky let centrem zábavního ekosystému. Pro spotřebitele generace Z to už je jen jeden ze způsobů, jak trávit čas.

Průzkum společnosti Hub zjistil, že zatímco pro prémiový videoobsah je domácí základnou televizní obrazovka, generace Z věnuje stejně nebo více času obsahu na jiných zařízeních.

Tento nepoměr v obsahu mezi nejmladšími spotřebiteli a jejich staršími protějšky se odráží na obrazovkách, které používají. Obě skupiny věnují přibližně pětinu celkového času stráveného před obrazovkou obsahu na chytrém televizoru. Ale jinak je použití zařízení u obou skupin velmi odlišné.

Diváci ve věku 35+ odhadují, že stráví asi třetinu celkového času před obrazovkou sledováním obsahu prostřednictvím set-top-boxu placené televize a pouze 12 % zábavou na telefonu. Lidé ve věku 13-24 let věnují většinu času (30 %) obsahu na chytrých telefonech a pouze 8 % obsahu dodávanému kabelovou televizí.

Jak svůj celkový čas před obrazovkou věnovaný zábavě rozdělujete mezi tato zařízení? - pouze multikanálové televize, chytré televizory a chytré telefony; Zdroj: Hub


Výzkumníci si také všimli, že centrem zábavy mladých spotřebitelů se rychle stal TikTok.

YouTube je stále největším hráčem v neprémiovém online videu: více než 80 % respondentů ho používá pravidelně. Ale nepostradatelným se stal pro mnoho mladých diváků TikTok, a to v relativně krátké době. Během uplynulého týdne použily TikTok dvě třetiny diváků ve věku 13-24 let (na druhém místě po YouTube), uvádějí autoři výzkumu.

Z uživatelů TikToku 72 % tvrdí, že ho sledují každý den (v porovnání s pouhými 48 % v případě uživatelů YouTube ve stejné věkové skupině). Z těch, kdo používají obě platformy, tvrdí více než polovina (51 %), že by si vybrali TikTok před YouTube, kdyby mohli mít jen jednu z nich.

Kdybyste si mohli vybrat jen jedno, co byste používali? Zdroj: Hub


Údaje, které tu citujeme, pocházejí ze studie „Video Redefined“ společnosti Hub. Průzkum se prováděl mezi 1 900 spotřebiteli v USA ve věku 13-74 let. Sběr dat proběhl v prosinci 2022.

Zdroj: tvtechnology.com 


Načítání dalších...