USA: STUDIE: DIVÁCI JSOU OCHOTNĚJŠÍ SLEDOVAT REKLAMY

25. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle vžitého názoru udělají televizní diváci cokoli, aby se vyhnuli reklamě, ale jejich chování vypovídá o něčem jiném, informuje Hub.

BOSTON — Popularita služeb SVOD bez reklam, jako je Netflix a Disney Plus, vyvolala obavy, že bude pro marketéry těžší zasáhnout spotřebitele. Nový průzkum společnosti Hub naznačuje, že diváci jsou vůči reklamě relativně tolerantní a že jejich postoj ke službám podporovaným reklamou hodně závisí na ceně a na tom, jak je reklama doručována.

První vlna studie společnosti Hub nazvaná „Televizní reklama: skutečnost versus představa“ (TV Advertising: Fact Vs. Fiction) zjistila, že spotřebitelé se dívají na obsah bez reklam i s reklamami a že nejde o volbu buď - anebo.

Průzkum zjistil, že téměř všichni konzumenti televize (95 %) se dívají nejméně na jeden zdroj podporovaný reklamou a velká většina (79 %) také uvádí, že sleduje nejméně jeden televizní zdroj bez reklam.

Téměř jeden z pěti konzumentů (17 %) uvedl, že reklamu nemůže tolerovat a službu s reklamou si nepředplatí, zatímco jiná skupina (26 %) tvrdí, že obsah je důležitější než reklamy.

Ale 57 % spadá mezi tato dvě tvrzení a souhlasí s výrokem, že „Mohu tolerovat určitý počet reklam, ale pokud jich bude moc, půjdu jinam.“

Spotřebitelé jsou ochotnější sledovat reklamy, když se do mixu započte cena za služby.

Pokud je možné si vybrat mezi službou podporovanou reklamou za nižší cenu a službou bez reklam za vyšší cenu (za předpokladu stejného obsahu), většina bude ochotná reklamy sledovat. 58 % respondentů uvádí, že by dali přednost reklamou podporované službě, která stojí o 4-5 dolarů za měsíc méně než služba bez reklam. Přibližně 42 % dotázaných uvedlo, že by si připlatili, pokud by se tím reklamě vyhnuli.

Zajímavé je, že podíl těch, kteří by si vybrali levnější, reklamou podporovanou službu místo služby bez reklam ve skutečnosti zahrnuje třetinu těch, kdo původně uvedli, že by v zásadě „nikdy neuvažovali“ o televizní službě s reklamou.

„Z těchto zjištění jasně vyplývá, že pro spotřebitele není důležité, zda je do obsahu, který sledují, vložena reklama, ale jak je doručena,“ řekl Mark Loughney, senior consultant společnosti Hub a spoluautor studie. „I konzumenti, kteří tvrdí, že jsou kategoricky proti reklamám, budou používat platformu podporovanou reklamou, pokud budou cena a doručení reklamy správné.“

Údaje pocházejí z první vlny průzkumu společnosti Hub „TV Advertising: Fact Vs. Fiction“, provedeného mezi 3 000 spotřebiteli v USA ve věku 14-74 let, kteří se na televizi dívají nejméně jednu hodinu týdně. Data byla shromážděna v červnu 2021.

Zdroj: tvtechnology.com

Načítání dalších...