USA: STUDIE: DIVÁCI JSOU OCHOTNĚJŠÍ SLEDOVAT REKLAMY

25. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle vžitého názoru udělají televizní diváci cokoli, aby se vyhnuli reklamě, ale jejich chování vypovídá o něčem jiném, informuje Hub.

BOSTON — Popularita služeb SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) bez reklam, jako je Netflix a Disney Plus, vyvolala obavy, že bude pro marketéry těžší zasáhnout spotřebitele. Nový průzkum společnosti Hub naznačuje, že diváci jsou vůči reklamě relativně tolerantní a že jejich postoj ke službám podporovaným reklamou hodně závisí na ceně a na tom, jak je reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
doručována.

První vlna studie společnosti Hub nazvaná „Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
: skutečnost versus představa“ (TV Advertising: Fact Vs. Fiction) zjistila, že spotřebitelé se dívají na obsah bez reklam i s reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
mi a že nejde o volbu buď - anebo.

Průzkum zjistil, že téměř všichni konzumenti televize (95 %) se dívají nejméně na jeden zdroj podporovaný reklamou a velká většina (79 %) také uvádí, že sleduje nejméně jeden televizní zdroj bez reklam.

Téměř jeden z pěti konzumentů (17 %) uvedl, že reklamu nemůže tolerovat a službu s reklamou si nepředplatí, zatímco jiná skupina (26 %) tvrdí, že obsah je důležitější než reklamy.

Ale 57 % spadá mezi tato dvě tvrzení a souhlasí s výrokem, že „Mohu tolerovat určitý počet reklam, ale pokud jich bude moc, půjdu jinam.“

Spotřebitelé jsou ochotnější sledovat reklamy, když se do mixu započte cena za služby.

Pokud je možné si vybrat mezi službou podporovanou reklamou za nižší cenu a službou bez reklam za vyšší cenu (za předpokladu stejného obsahu), většina bude ochotná reklamy sledovat. 58 % respondentů uvádí, že by dali přednost reklamou podporované službě, která stojí o 4-5 dolarů za měsíc méně než služba bez reklam. Přibližně 42 % dotázaných uvedlo, že by si připlatili, pokud by se tím reklamě vyhnuli.

Zajímavé je, že podíl těch, kteří by si vybrali levnější, reklamou podporovanou službu místo služby bez reklam ve skutečnosti zahrnuje třetinu těch, kdo původně uvedli, že by v zásadě „nikdy neuvažovali“ o televizní službě s reklamou.

„Z těchto zjištění jasně vyplývá, že pro spotřebitele není důležité, zda je do obsahu, který sledují, vložena reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, ale jak je doručena,“ řekl Mark Loughney, senior consultant společnosti Hub a spoluautor studie. „I konzumenti, kteří tvrdí, že jsou kategoricky proti reklamám, budou používat platformu podporovanou reklamou, pokud budou cena a doručení reklamy správné.“

Údaje pocházejí z první vlny průzkumu společnosti Hub „TV Advertising: Fact Vs. Fiction“, provedeného mezi 3 000 spotřebiteli v USA ve věku 14-74 let, kteří se na televizi dívají nejméně jednu hodinu týdně. DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. byla shromážděna v červnu 2021.

Zdroj: tvtechnology.com

Načítání dalších...