THINKBOX: KREATIVITA JE NEJVĚTŠÍM MULTIPLIKÁTOREM ZISKOVOSTI REKLAMY, KTERÝ MÁME POD KONTROLOU

8. 9. 2023
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Společnost Thinkbox se tento měsíc zaměřila na to, co ovlivňuje ziskovost reklamy.

V roce 2014 provedl Dyson, zakladatel ekonometrické poradenské společnosti Data2Decisions, analýzu, která odhalila faktory ziskovosti reklamy (sama o sobě byla aktualizací práce z roku 2006). Data ukázala, že největším hnacím motorem je velikost značky. Na druhém místě se umístilo kreativní provedení, které bylo zdaleka nejdůležitějším prvkem reklamy pod přímou kontrolou marketéra, z pohledu dosažení návratnosti investic.

Vzhledem k tomu, že se mediální prostředí od roku 2014 dramaticky změnilo, chtěli v Thinkbox zjistit, zda se tento pořadník změnil a ve spolupráci se společností Accelero se zaměřili na faktory ziskovosti reklamy.

Zdroj: Thinkbox


Graf měsíce identifikuje a řadí multiplikační účinky různých reklamních faktorů na návratnost investic. Analýza využila na rozdíl od předchozí celou řadu zdrojů - všechny dostupné ve veřejném prostoru. Analýza ukázala, že faktory, jako je cílová skupina a rozvržení nebo rozfázování, přinesou multiplikační zisk 1,1, resp. 1,2, zatímco stanovení rozpočtu podle geografie má multiplikační koeficient 5.

Stejně jako v roce 2014 je však na prvním místě velikost značky - největší faktor ovlivňující potenciální návratnost reklamy. Velikost značky, pro kterou pracujeme, však můžeme krátkodobě ovlivnit jen málo. O to důležitější je role kreativy, která je stále druhým největším faktorem ovlivňujícím ziskovost reklamy. Je to prvek, který mají marketéři do značné míry pod kontrolou a který má obrovský potenciál zvýšit ziskovost řízenou reklamou s násobitelem 12.

Zdroj: thinkbox.tv

Načítání dalších...