THE GLOBAL TV GROUP GUIDELINE: JAK NA REKLAMU V DOBĚ RECESE ?

5. 1. 2023
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY DLOUHÉ ČTENÍ DOPORUČUJEME TRENDY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Na celém světě se hovoří o blížící se recesi a obchodníci čelí tlaku na snižování nákladů na reklamu. Výzkumy však neustále ukazují, a odborníci to i nadále doporučují, že snižování výdajů na reklamu je spojeno s vysokými náklady na zdraví značky a dlouhodobé obchodní výsledky.

href="/slovnik-detail/?keyword=Data&post=6343"
target="_blank" class="search-highlight">DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. za posledních sto let hospodářských poklesů empiricky dokazují schopnost reklamy stimulovat prodej a zvyšovat tržní podíl v době recese a dalších letech. Je načase, aby si reklamní odvětví, které staví na datech a je posedlé výsledky, vzalo z minulosti ponaučení.

Celkový dopad reklamy se totiž projeví až v průběhu času, proto je třeba činit rozhodnutí o reklamních kampaních z dlouhodobého hlediska. Značky, které si udrží nebo navýší výdaje během recese, se dočkají odměny v době oživení. I když krátkodobě můžou nastat těžké chvíle, dlouhodobá finanční odměna je více než vynahradí.

href="/slovnik-detail/?keyword=The global tv group&post=15924"
target="_blank" class="search-highlight">The Global TV GroupThe Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.

www.theglobaltvgroup.com: Focus on: Lessons for Advertising in a Recession


S ohledem na tuto skutečnost sestavila společnost href="/slovnik-detail/?keyword=The global tv group&post=15924"
target="_blank" class="search-highlight">The Global TV GroupThe Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.

www.theglobaltvgroup.comsbírku postřehů od mezinárodních odborníků z oboru, které vám pomohou orientovat se v této nejisté době a zajistí, že rozhodnutí, která dnes učiníte, vám zajistí úspěch v budoucnosti.

Odborné rady poskytlo mnoho expertů z marketingového a mediálního odvětví: od Marka Ritsona, Harvard Business Review, Kantar, WARC, Byrona Sharpa, Petera Fielda a dalších.
„Udělat v recesi parádní tah neznamená jen zachovat rozpočet, ale ve skutečnosti navýšit výdaje na reklamu. Pokud nechápete href="/slovnik-detail/?keyword=Esov&post=6380"
target="_blank" class="search-highlight">ESOVVypočítá se jako rozdíl mezi SOV (Share of Voice) a SOM (Share of Market). Značky, které mají SOV větší než SOM, rostou za jinak stejných podmínek rychleji než ty, které to mají naopak. V mnoha případech tedy značka navýšením svého podílu na celkové inzerci dosáhne i navýšení podílu na trhu. a dynamiku dlouhodobého budování značky, zní to jako šílený krok.“

říká Mark Ritson, marketingový a brandový konzultant, zakladatel Marketing Week Mini MBA

A Peter Field k tomu dodává:
„V analýze hospodářského poklesu v roce 2020 jsme zjistili, že kampaně s vyšším podílem televizní reklamy dosáhly větších (2+) obchodních dopadů".

href="/slovnik-detail/?keyword=The global tv group&post=15924"
target="_blank" class="search-highlight">The Global TV GroupThe Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.

www.theglobaltvgroup.com: Focus on: Lessons for Advertising in a Recession


Mezi doporučení odborníků tak patří mimo jiné i tato:

  • Zvažte navýšení svého href="/slovnik-detail/?keyword=Share&post=6566"
    target="_blank" class="search-highlight">sharePodíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech. Synonymy jsou podíl na sledovanosti či podíl na trhu. of voice: Recese je příležitost, jak investovat do href="/slovnik-detail/?keyword=Esov&post=6380"
    target="_blank" class="search-highlight">ESOVVypočítá se jako rozdíl mezi SOV (Share of Voice) a SOM (Share of Market). Značky, které mají SOV větší než SOM, rostou za jinak stejných podmínek rychleji než ty, které to mají naopak. V mnoha případech tedy značka navýšením svého podílu na celkové inzerci dosáhne i navýšení podílu na trhu. s nižšími náklady a podpořit dlouhodobý růst

  • Neopouštějte stávající kampaň značky, pokud není necitlivá vůči náladě zákazníků. Kontinuita přináší větší hodnotu a ujištění než změna.

  • Nebojte se během recese používat emocionální reklamu na značku – ale ujistěte se, že je vhodná vzhledem k náladě zákazníků.


Prezentace v originálním znění je k dispozici zde.STÁHNOUT PDF
Zdroj: theglobaltvgroup.com

Načítání dalších...