PEOPLEMETRY OD NOVÉHO ROKU: ROZŠÍŘENÉ FUNKCE A DŮKLADNĚJŠÍ I RYCHLEJŠÍ ŘEŠENÍ

4. 1. 2023
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Od ledna 2023 běží další pětileté období Projektu crossplatformního elektronického měření href="/slovnik-detail/?keyword=Sledovanost&post=6572"
target="_blank" class="search-highlight">sledovanostviz Ratingi a konzumace obsahu v ČR, jehož zadavatelem je Asociace televizních organizací (ATO) a realizátorem česká výzkumná agentura Nielsen. Ta v ČR realizuje měření již 20 let (od roku 2002 jako Mediaresearch a později jako Nielsen Admosphere).


Dle smlouvy, kterou ATO uzavřela s Nielsen v červnu loňského roku, nabízí projekt v dalším období zejména komplexní měření televizní href="/slovnik-detail/?keyword=Sledovanost&post=6572"
target="_blank" class="search-highlight">sledovanostviz Ratingi, které pokrývá hlavní potřeby televizního trhu v oblasti tvorby televizního programu i efektivního měření návratnosti investic v rámci (televizního i online) vysílání. Měření navazuje na předchozí úspěšné období projektu (2018–2022) a zároveň odráží proměny v mediální konzumaci posledních let.

Nová vlna například akcentuje trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přináší i software Adwind Kite od Nielsen, který nově umožňuje analyzovat odloženou href="/slovnik-detail/?keyword=Sledovanost&post=6572"
target="_blank" class="search-highlight">sledovanostviz Rating s větší přesností.

Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a href="/slovnik-detail/?keyword=Kontinuální výzkum&post=6416"
target="_blank" class="search-highlight">Kontinuální výzkumPrůběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku domácností, které je reprezentativní z hlediska populace domácností České republiky (dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu)., které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu: pro zajištění co největší odezvy různých cílových skupin respondentů například mnohem více využívají kombinaci dotazovacích technik. Tím zároveň řeší situaci omezené dostupnosti osobního dotazování, kterou jsme zažili v posledních letech kvůli pandemii COVID-19.

Projekt do budoucna umožňuje další rozšiřování (na základě modulů z nabídky Nielsen) tak, aby neustále pokrýval měnící se potřeby televizního trhu. Některé z těchto řešení – jako využití Return Path Dat z href="/slovnik-detail/?keyword=Iptv&post=6408"
target="_blank" class="search-highlight">IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. nebo další rozšíření crossplatformních funkcí – se stále diskutují. Stejně jako v minulosti však nejsou inovace přímo svázány s pětiletými cykly projektů, ale probíhají průběžně.

Aktuální parametry projektu ve větším detailu nabízí jak webové stránky ATO, tak český web target="_blank" class="search-highlight">sledovanostviz Ratingi-tv">Nielsen.

S novým pětiletým obdobím projektu byl rovněž modernizován populárně-naučný web www.peoplemetry.cz, který seznamuje širokou veřejnost s principy měření href="/slovnik-detail/?keyword=Sledovanost&post=6572"
target="_blank" class="search-highlight">sledovanostviz Ratingi televize v České republice.Zdroj: nielsen-admosphere.cz


Načítání dalších...