Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

STUDIE USA: ZNAČKY DÁVAJÍ PŘEDNOST SDĚLENÍ O CENĚ PŘED UDRŽITELNOSTÍ

24. 4. 202324. 4. 2023
Podle analýzy společnosti Creative X,  značky dávají přednost sdělení o ceně před udržitelností. Přestože se většina značek nějakým způsobem zavázala k větší udržitelnosti, pouze 4 % reklam takové sdělení obsahuje. Udržitelnost tak nestojí v popředí, reklamy ji neupřednostňují při sdělování informací o značce. 

Společnost Creative X použila technologii umělé inteligence k analýze více než 2,5 milionu globálních reklam za období tří let, které byly podpořeny reklamními výdaji ve výši více než 2,8 miliardy dolarů, a zjistila přítomnost 21 klíčových slov souvisejících s udržitelností a klimatem. Reklamy pocházely od 38 inzerentů, celkem od 1 074 jedinečných značek.

Zdroj: Creative X

Klíčová zjištění ukázala, že:

  • Přibližně 8 % mediálních výdajů bylo investováno do reklam, které obsahovaly sdělení nebo klíčová slova týkající se udržitelnosti. Pokud značky vytvářejí obsah se sděleními o udržitelnosti, zdá se, že zdvojnásobují své úsilí, aby zajistily, že je publikum uvidí a zapojí se do něj.

  • Pozitivní zmínky o klimatu jsou používány zhruba 4x častěji než negativní nebo neutrální. Pozitivní rámování klimatu může být užitečné pro odvedení pozornosti od pocitu zkázy v budoucnosti naší planety. Existuje však také riziko, že zkresluje skutečné dopady na klima, které společnost má.

  • 82 % reklam s poselstvím o udržitelném rozvoji používá klíčová slova, která spadají do oblasti odpovědné spotřeby a výroby (12. cíl udržitelného rozvoje OSN). Používání jazyka udržitelného rozvoje dokazuje, že značky přistoupily na společné chápání problémů, kterým svět čelí. Slogany však mají smysl pouze tehdy, jsou-li podpořeny činy.

  • V regionu EMEA je podíl sdělení o udržitelném rozvoji v reklamách nejvyšší (7 % všech reklam v regionu EMEA oproti 2,9 % v Severní Americe). To je z velké části zásluha dvou zemí - Německa a Francie - a politiky v rámci Green deal, která od velkých společností vyžaduje větší transparentnost v oblasti sociálních a environmentálních dopadů jejich činnosti.

  • Proporcionálně se sdělení o udržitelnosti objevují v reklamách na automobily 4x častěji než v jiných odvětvích. Vzhledem k dopadu tohoto odvětví na životní prostředí to není překvapivé. Znamená to však také, že řádné prověřování ekologického marketingu v reklamách automobilového průmyslu by mělo být prioritou.


Závěrem:

Jedna věc je mluvit o udržitelnosti a změně klimatu, druhá věc je podniknout kroky ke zlepšení dopadů na klima. Udržitelnost je pro značky výzvou, ale zároveň představuje příležitost, kterou v dnešní době nelze ignorovat.Zdroj: warc.com

Načítání dalších...