STUDIE USA: TV REKLAMY POHÁNĚJÍ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ

10. 1. 2023
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Pesimismus ohledem letošních rozpočtů na televizní reklamu sice stále trvá, ale je nutno zdůraznit, že tento kanál stále přináší výsledky. Na základě globálního průzkumu společnosti MARCO, kterého se zúčastnilo 14 200 spotřebitelů, bylo zjištěno, že reklamy v televizi ovlivňují rozhodování o produktech nebo značkách více než jiné typy reklam.

Když měli respondenti v USA ohodnotit na desetibodové škále různé reklamní kanály z hlediska jejich náchylnosti k tomu, aby si vybrali jeden výrobek nebo značku namísto jiného, třetina (33 %) respondentů ohodnotila reklamu v televizi známkou 7-10. href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v televizi tak pro ně zůstává nejpřínosnější. To je zajímavé ve světle jiných výzkumů, které zjistily, že pro zadavatele reklamy je televize účinnější při zvyšování povědomí o značce než při upřednostňování.

Dalších 37 % respondentů ohodnotilo televizní reklamu známkou 4-6 na desetibodové škále pro ovlivnění rozhodování o značce, pouze 30 % ji ohodnotilo známkou 0-3.

Za televizními href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
mi následovaly vliv influencerů, které 29 % respondentů ohodnotilo známkou 7-10 při rozhodování o značce. Zpráva uvádí, že u generace Z pak mají na výběr značky největší vliv právě doporučení od influencerů. Celkem 45 % respondentů z USA uvedlo, že si někdy něco koupili na základě doporučení influencera, nejméně tak deklarují spotřebitelé v Itálii (21 %).

U reklamy na sociálních sítích plných 43 % respondentů uvádí, že mají malý nebo žádný vliv (hodnocení 0-3) na jejich rozhodování o produktech nebo značkách.

Další zajímavosti z průzkumu:

  • Reklamy ve veřejné dopravě jsou mezitím nejhůře hodnoceným typem reklamy

  • Přibližně dvě třetiny (66 %) amerických respondentů tvrdí, že od začátku pandemie COVID začali více nakupovat online.

  • Podobně jen 44 % respondentů v USA uvedlo, že nakupují kategorii "Oblečení a móda" více online než v kamenném obchodě, což je 13. místo ze 14 zemí.


O studii: Výsledky vycházejí z online průzkumu provedeného v období květen-červen 2022 mezi 14 200 respondenty v následujících zemích: Keňa; Brazílie; Maroko; Jihoafrická republika; Mexiko; Kolumbie; USA; Pobřeží slonoviny; Velká Británie; Portugalsko; Německo; Francie; Španělsko a Itálie.

Zdroj: marketingcharts.com 

Načítání dalších...