PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMOU REKLAMY NA SVĚTĚ

20. 11. 2017
AKTUALITY TRENDY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
U příležitosti  Světového dne televize se poprvé v historii spojili televizní vysílatelé a asociace z celého světa v rámci nedávno vytvořené skupiny  Global TV Group. Jako nový jednotný hlas televize dnes zveřejňují globální dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem., která poukazují na odolnost a sílu televize jako reklamního media.


‘The Global TV Deck’ obsahuje dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. z 19 zemí, vybrané údaje jsou k uvedeny níže, a širší ukázka pak k dispozici ke stažení  zde. Projekt ‘The Global TV Deck’ je vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelů reklamy, kteří hledají transparentní, spolehlivá dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. a nejnovější analýzy. Hlavní hráči televizního průmyslu si vyměňují dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. a technické znalosti za účelem vytvoření této cenné dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem.banky pro zadavatele reklamy, jimž chtějí připomenout stále trvající důležitost televize. DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem.banka bude každoročně doplňována o nejnovější údaje.

Oblasti obsažené v nové celosvětové dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem.bance zahrnují dosah televize, její popularitu, odolnost, důvěru, účinek a efektivitu.

Dosah: Na základě shromážděných dat, dosahuje TV denně přibližně k 70 % populace země, týdně k 90 % a téměř ke každému člověku měsíčně. Tato jedinečná kombinace dosahu a obrovského množství času stráveného jejím sledováním dělá z televize ojediněle vlivnou formu reklamy. Například:

·        V České republice televize zasáhne měsíčně 96 % populace starší 4 let.
·        Průměrná televizní kampaň (400 GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.) odvysílaná v České republice dosáhne 40 milionů zhlédnutí v CS 4+.

Popularita: Televize jeve všech svých podobách, nejoblíbenějším videem na světě. Na základě dostupných dat, v průměru 90 % času stráveného sledováním videí se děje prostřednictvím televize. Pro mladší generaci mileniálů, kteří jsou nejnáchylnější k experimentování se všemi typy videí, je to také největší díl času, který tráví sledováním videí.  Například:

·        92 % času, který diváci 15+ v České republice celkově stráví sledováním videí, sledují televizi.
·        Ve věkové skupině 15-24 to pak v ČR je 65 % celkového času stráveného sledováním videí.

Odolnost: V posledních deseti letech se televize osvědčila jako skutečně odolná v době překotných změn. Navzdory vzniku nových služeb nabízejících video na vyžádání (SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD)) jako je Netflix a nástupu internetových video platforem jako YouTube, konzumace televize zaujímá své pevné místo všude na světě. Věk nadále zůstává významným faktorem sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
. Například:

·        V České republice se průměrná doba sledování TV vysílání na televizních přístrojích za posledních deset let zvedla ze 3 hodin 16 minut denně (2006) na 3 hodiny 30 minut (2016) v CS 4+.
·        Čas, který tzv. mileniálové stráví u televize, se zvedá s jejich věkem a zakládáním rodin. V ČR věková skupina 15-24 let denně sleduje televizi 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 let 2 hodiny 28 minut a skupina 25-34  let s dětmi sleduje televizi 3 hodiny 9 minut.

Důvěra a účinek: Televize je nejdůvěryhodnější formou reklamy s největší pravděpodobností, že konzumenty rozesměje, dojme nebo zasáhne jejich emoce. Například:

·        Televize je rozhodně nejdůvěryhodnější formou reklamy v Kanadě. 36 % dospělých uvedlo televizi jako nejdůvěryhodnější reklamu. Internetové reklamě nejvíce věří 10 % dospělých.
·        Ve Velké Británii označilo 58 % lidí televizi za nejpravděpodobnější médium, prostřednictvím kterého reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
zasáhne jejich emoce. Sociální média uvedlo 9 % a noviny 6 % lidí.

Efektivita: Zadavatelé reklamy investují do televizní reklamy, protože funguje. Světové studie prokázaly, že televize má mnoho účinků a pozitivní dopad na ostatní media. Například:

·        V Austrálii je průměrná návratnost investice (ROIUkazatel návratnosti investic, který dokáže kvantifikovat, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy. Může být vyjádřen v procentech, korunách, eurech, dolarech apod.) do televizní kampaně 1,70 dolarů za každý jeden investovaný dolar.
·        V Belgii si lidé téměř třikrát lépe pamatují obchodní značku, kterou viděli v televizní reklamě než v reklamě na YouTube (42 % vs. 15 %).
·        V USA došlo k okamžitému nárůstu návštěvnosti webových stránek online služeb Airbnb a Fitbit poté, co byla zahájena jejich první TV kampaň (dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. od 13 značek ukazují nárůst v hodnotě 11 % až 1 075 %)
·        Ve Francii se během televizní reklamní kampaně zvýší návštěvnost webových stránek zadavatele reklamy o 44 %.
·        Ve Velké Británii generuje zahrnutí televize do reklamní kampaně o 40 % vyšší efektivitu.
·      Německý výzkum ukázal, že přidáním televize do kampaně v rádiu, outdoorové reklamě nebo časopisech, se ROIUkazatel návratnosti investic, který dokáže kvantifikovat, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy. Může být vyjádřen v procentech, korunách, eurech, dolarech apod. díky televizi navýší o +222 % v případě rádia, +123 % v případě outdoorové reklamy a o +112 %, pokud jde o časopisy.

Fabrice Mollier, President egta & President TF1 Distribution:
 „Je velmi inspirující vidět otevřenost, se kterou se největší hráči televizního průmyslu spojili, aby mohli sdílet své odborné znalosti a nejnovější informace o síle televize.
V dnešním komplexním mediálním světě se jeví jako zásadní, aby televize poskytovala přesná dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. a disponovala ověřenou účinností pro zadavatele reklamy a agentury v globálním měřítku.
Celek je zcela jistě lepší než seskupení jeho částí a egta –- jménem skupiny Global TV Group –- je pyšná, že může spojit 19 trhů a podtrhnout tak sílu televize.“

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC&Radio-Canada Media Solutions
„Smysluplné informace shromážděné z 19 různých zemí světa nám poskytují pohled až za naše vlastní hranice. Jsme nesmírně rádi, že tato první kompilace dat nám umožní vyplnit mezeru mezi jednotlivými trhy v době, kdy je globalizace našeho oboru realitou, a napříč generacemi a kontinenty potvrzuje fakt, že účinek televize je celosvětovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:
„Bez faktických údajů, máte pouhé názory. V rámci projektu The Global TV Deck můžeme díky obrovskému množství audity prověřených dat z televizního průmyslu a transparentních čísel jít hlouběji než kdykoli předtím a proměnit dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. na cenný pohled na věc.
Tato nová sbírka relevantních výzkumů a kvalitativních dat vyzbrojí náš průmysl tolik potřebným detailním porozuměním tomu, kam investovat, abychom dosáhli efektivní reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodní ředitel a jednatel TV Nova:
„Jsme opravdu nadšení z toho, že na český trh můžeme přinést tento extrémně zajímavý soubor dat, který ukazuje dlouhodobě neotřesitelnou pozici televize nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Téměř dennodenně se setkáváme s celou řadou mýtů a dezinformací o televizi. Tento robustní výzkum ukazuje pravdivý obraz stavu televize a její popularity po celém světě, a poskytuje pádný argument pro televizní reklamu jako lídra mediální komunikace.“


The Global TV GroupThe Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.

www.theglobaltvgroup.com

 

je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.

http://www.theglobaltvgroup.com/

Načítání dalších...