JEDNOTNÉ MĚŘENÍ PRO TV A ONLINE VIDEO ADCROSS SE ROZŠÍŘÍ

13. 4. 2022
Zdroj: mediaguru.cz
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Media Club a Nielsen Admosphere pracují na dalším vývoji crossplatformního měření TV a video reklamy AdCross.

Mediální zastupitelství Media Club představilo společně s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere měření pro televizní a onlinovou reklamu (včetně HbbTV) a upoutávek AdCross. Ten mají mediální agentury k dispozici už od začátku letošního roku. Jeho vznik reaguje podle zástupců obou společností na rostoucí míru konzumace online videoobsahu, zvyšující se odloženou TV sledovanostviz Rating a rostoucí potřebu existence globálního měření pro výpočet crossplatformního reache pro hlavní sociodemografické skupiny. „Tímto projektem chceme ustanovit jednotnou měnu pro měření ‚total videa’ na českém trhu. Projekt AdCross nastavuje ucelený systém pro online i televizi, abychom mohli jednotně změřit, kolik diváků zhlédlo reklamní spotKrátká část vysílání televizního kanálu, jejímž obsahem je reklama či reklamní sdělení. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu. Reklamní spot musí být vždy zahrnut do reklamního bloku, i kdyby v reklamním bloku byl pouze jeden reklamní spot. nebo upoutávku obsahu,“ uvedl Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. je možné zpracovávat v jednom softwaru (Adwind Kite), ve kterém se propojují peoplemetrová dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. s daty o zásahviz Reachu na online platformách a je tak možné spočítat unikátní reach a sociodemografický profil. K tomu se využívají také dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. Českého národního panelu. Řešení je hybridní a kombinuje měření site-centric, user-centric a doplňuje je o  matematicko-statistické modelování. DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. ohledně odsledovaných reklam se pomocí měřících skriptů sbírají a propojují s agregovanými a anonymizovanými daty z Českého národního panelu, k nimž se ještě přidává sledovanostviz Rating z peoplemetrů, kterou dodává ATO.

Do měření je v současnosti zapojena skupina Prima a Česká televize. AdCross od ledna běží v ostrém provozu a měl by se dále rozšiřovat. Dokončuje se příprava další etapy, ve které se připravuje zařazení dat z mobilních aplikací. Počítá se výhledově rovněž se zařazením dat o dynamické reklamě v IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. archivech a chytrých aplikacích. „Zařazovat se mají i platformy důležité pro český trh," uvedla Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere.

Skupina Prima iniciovala podle komerčního ředitele FTV Prima Vladimíra Pořízka vznik crossplatformního měření kvůli měnícím se podmínkám na trhu. „Ubývá standardních GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy. a tento trend bude pokračovat. Proto jsme zavedli crossplatformní měření, aby bylo možné měřit TV i online. Umožní nám to změnit programování a monetizovat i pořady v onlinu," popsal Pořízek. Další trendy jsou uvedeny v textu níže.

Media Club už na začátku roku 2022 zařadil část online video prostoru (digitálních eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.s) do TV balíčků – eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.ové kampaně mohou podle zkušeností Media Clubu navýšit zásahviz Reach kampaní i afinitu, a to především v mladších cílových skupinách. Například pro CS 25-55 se podařilo navýšit afinitu o 29 %, uvedl na setkání Petr Hatlapatka z Media Clubu. „Pokud má klient svoji část v online prostředí a je silný v onlinu, tak má smysl využívat eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.ových kampaní," uvedl s tím, že Media Club plánuje postupně navyšovat podíl eGRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.u ve společném prodeji.Vývoj počtu GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy. skupiny Prima v internetové televizi (IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.), zdroj: Media Club
Televizní a online reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
nyní tvoří 72 % celkového objemu reklamy, zdroj: Media Club
Hlavní trendy vývoje podle Media Clubu:

Projekt AdCross vyvíjela skupina Prima se společností Nielsen Admosphere a Českou televizí více než dva roky a investovala do něj miliony korun. AdCross je lokálně vyvinutý produkt, jenž umožňuje změřit afinity cílových skupin i zásahviz Reach videoreklamy a upoutávek bez ohledu na to, na jaké platformě se vysílají.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...