VÁNOCE A TELEVIZE: CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

21. 12. 2021
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY INSPIRACE TÉMA MĚSÍCE ZAHRANIČNÍ
Vánoce a televize k sobě patří jako kapr a bramborový salát. Ale co přesně znamenají Vánoce pro televizi –- a co znamená televize pro Vánoce? Možná si tyto otázky nekladete, ale přesto pro vás máme odpovědi...

Díváme se o Vánocích více na televizi?


Televize je o Vánocích neuvěřitelně důležitá, je jejich neoddělitelnou součástí. A o Vánocích –- vlastně kdykoli, kdy trávíme více času doma (například během lockdownu) –- se míra sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
vždycky zvýší.

Například v roce 2020 činil průměrný čas strávený sledováním televize na Štědrý den 3 hodiny a 41 minut, což bylo výrazně více než denní průměr za celý rok, který činil 3 hodiny a 12 minut (a to se jednalo o rok, kdy míru sledovanostviz Ratingi zvyšovaly lockdowny).

Změnily se sváteční zvyky diváků?


Sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
se v posledních letech proměnilo obecně, takže by bylo trochu zvláštní, kdyby se tyto změny neprojevily i na vánočních svátcích. Máme větší výběr, lepší technologie a sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
rozdělujeme mezi streamovací služby a živé vysílání.

Například na Štědrý den sledujeme nahrané pořady, tedy ty, které si v televizním vysílání nahrajeme dopředu, častěji, než kdy dřív: v roce 2020 sledovalo na Štědrý den nahrané pořady na své televizi 14 % lidí, zatímco v roce 2010 to bylo jen 7 %.

Nové údaje společnosti BARB o videu ukazují, že dvě třetiny (67,6 %) času, který trávíme u televize, sledujeme primárně různé televizní stanice (převážně živě vysílání), druhou třetinu potom rozdělujeme mezi sledování služeb SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) neboli předplaceného videa na vyžádání (14,9 %) a sdílení videí (17,8 %). O Vánocích tedy můžeme očekávat podobný průběh.

Z velké části se však jedná o sledování videí nad rámec sledování klasické televize, nikoli o náhradu televizního vysílání. Na Štědrý den roku 2010 sledovalo televizi 68 % lidí. V roce 2020 to bylo 67 %, takže v průběhu času nedošlo k žádné výrazné změně.

Provozovatelé televizního vysílání však nejsou závislí na tom, jakým způsobem lidé jejich pořady sledují, a přizpůsobili se tak tomu, aby své pořady zpřístupnili lidem jakkoli a kdykoli je chtějí sledovat.

Díváme se o Vánocích více společně?


Ano, díváme. Zatímco naše preference a technologie se mohly změnit, lidé nikoli a naše láska ke společnému sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
je významnou součástí Vánoc.

Na Štědrý den ve skutečnosti sleduje televizi společně třikrát více lidí než po zbytek roku. Skupiny tří a více osob, které společně sledují živé televizní vysílání, tvořily na Štědrý den 2020 26 % veškerého sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
. Za celý rok to bylo v průměru 8 %.

Lidé společně ale samozřejmě nesledují jen živé televizní vysílání; většina lidí sleduje na svých televizích i předplacené platformy. Je tedy stále pravděpodobnější, že i ty diváci sledují ve společnosti druhých (jen o tom zatím nemáme komplexní údaje).

Scházíme se na Štědrý den všichni u stejných pořadů?


Ano i ne; realita toho, jak se nyní díváme na televizi, se změnila. S tak velkým výběrem máme nyní místo několika málo pořadů, které mají obrovskou sledovanostviz Rating, více pořadů, které i tak přitahují poměrně velké množství diváků.

Na Štědrý den roku 2010 přilákalo 12 pořadů více než 5 milionů diváků a 28 pořadů přilákalo 1-5 milionů diváků. Na Vánoce roku 2020 přilákalo 7 pořadů více než 5 milionů diváků a 38 pořadů přilákalo 1-5 milionů diváků.

Televize nám stále poskytuje tyto kulturní okamžiky, při nichž se setkáváme. Větší výběr však poskytuje nespočet neméně důležitých okamžiků i pro menší množství diváků. A to platí po celý rok, nejen na Vánoce.

Jak důležité jsou pro provozovatele televizního vysílání příjmy z vánoční reklamy?


V letošním roce byly klíčové všechny příjmy z reklamy –- a televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
zaznamenala oživení investic.

Částečně se jedná o krátkodobý odraz od roku 2020. Je to ale také součást dlouhodobějšího trendu, který je způsoben dvěma věcmi: podniky, které fungují jen online, se obracejí k televizi, aby podpořily svůj růst, a zavedení inzerenti znovuobjevují televizní reklamu a zvyšují své investice.

Předvánoční období je pro zákazníky televize klíčovým obdobím roku –- zejména pro maloobchodníky, kteří o Vánocích generují velkou část svých příjmů a důvěřují televizi, že jim zajistí obrovskou sledovanostviz Rating, kterou potřebují k podpoře prodeje.

Očekáváme, že investice do televize ve 4. čtvrtletí byly významné. Pro představu, AA předpovídá, že v roce 2021 bylo na vánoční reklamu vynaloženo 7,9 miliardy liber, což je o miliardu více než v roce 2020 –- televize tak zůstává základním kamenem vánoční reklamy. Na některé skvělé vánoční reklamy z letošního roku se podívejte zde.

Veselé Vánoce!

Zdroj: thinkbox.tv

Načítání dalších...