ODHAD: PŘÍJMY AVOD SE DO ROKU 2025 ZDVOJNÁSOBÍ

22. 2. 2021
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY INSPIRACE KRÁTKÁ ZPRÁVA TRENDY ZAHRANIČNÍ
Reklamní výnosy online video služeb, které staví na reklamním modelu, se mají do roku 2025 zdvojnásobit. Trhu ale dominuje href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární tv&post=6420"
target="_blank" class="search-highlight">lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod..


Globální investice směřované do reklamy v lineární televizi se celkově za posledních pět let snížily, href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. ale stále zůstává celosvětově hlavním reklamním nosičem, pokud se zohlední i další video formáty. Její podíl představuje 75 %.

Na online video, které staví svůj model na příjmech z reklamy (AVOD), tj. například YouTube, připadá z tohoto celku zhruba čtvrtina reklamních globálních investic. Do výsledku online videa jsou započítány i reklamní investice určené pro video platformy vysílatelů ( href="/slovnik-detail/?keyword=Bvod&post=6305"
target="_blank" class="search-highlight">BVODviz Televize na vyžádání (BVOD)). Ukazují to href="/slovnik-detail/?keyword=Data&post=6343"
target="_blank" class="search-highlight">dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem.
 WARC.

Výzkumníci WARCu poznamenávají, že investice do href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární tv&post=6420"
target="_blank" class="search-highlight">lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. byly negativně ovlivněny kvůli pandemii především v loňském roce, do té doby se v pětiletém průměru snižovaly v rozmezí od 2 do 6 % podle světového regionu.

target="_blank" class="search-highlight">lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a online videu (mld. USD), zdroj: WARC" width="800" height="309" /> Vývoj globálních reklamních investic v  href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární tv&post=6420"
target="_blank" class="search-highlight">lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a online videu (mld. USD), zdroj: WARC

WARC se zároveň odvolává na predikci Digital TV Research, podle které příjmy video online platforem (AVOD) se do roku 2025 zdvojnásobí na 53,5 mld. USD. Hlavním tahounem v této skupině má být YouTube. Významnou roli při sledování YouTube ale hraje televizní obrazovka. Čtvrtina veškerého času věnovaného sledování YouTube se uskutečňuje díky připojené TV obrazovce. Zhruba o 60 % má pak do roku 2025 narůst velikost trhu placeného videoobsahu ( href="/slovnik-detail/?keyword=Svod&post=6586"
target="_blank" class="search-highlight">SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD), např. Netflix).

target="_blank" class="search-highlight">svodviz Předplacené video na vyžádání (SVOD)_avod.png" alt="Odhadovaný vývoj reklamních příjmů AVOD a  href="/slovnik-detail/?keyword=Svod&post=6586"
target="_blank" class="search-highlight">SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) do r. 2025 (mld. USD), zdroj: Digital TV Research" width="800" height="496" /> Odhadovaný vývoj reklamních příjmů AVOD a  href="/slovnik-detail/?keyword=Svod&post=6586"
target="_blank" class="search-highlight">SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) do r. 2025 (mld. USD), zdroj: Digital TV Research

Nástup pandemie v loňském roce podpořil nárůst sledovanosti obsahu od streamingových video služeb. Čas strávený sledováním videí se loni zvyšoval ve všech světových regionech. Z pohledu zařízení je streamingový obsah sledován především na „na velké obrazovce". 75 % veškerého streamovaného videoobsahu totiž připadlo na TV obrazovku (připojená TV, chytrá televize).

Sledování streamovaného videoobsahu v roce 2020 (%), zdroj: WARC

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...