REKLAMNÍ PRŮMYSL V DOSAŽENÍ „NET ZERO“ ZATÍM SELHÁVÁ

27. 11. 2023
Zdroj: pixabay.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM
Zatímco zadavatelé si mohou přičíst plusové body za své kroky k dosažení čisté uhlíkové nuly, agentury i média proti znečištění nedělají téměř nic.

Organizace Ad Net Zero provozující stejnojmenný celosvětový program na podporu ochrany klimatu, zveřejnila roční zprávu. Závěry jsou rozporuplné.

Celkové výsledky roční zprávy, získané na základě veřejně dostupných informací ukazují, že zadavatelé reklamy v rámci Ad Net Zero učinili významný pokrok, co se týká stanovování cílů v oblasti redukce emisí. Nicméně reporting není na stejné úrovni napříč všemi oblastmi reklamního průmyslu, mezi něž vedle zadavatelů patří jak kreativní, tak mediální agentury, ale i mediální domy, technologické společnosti všech velikostí a další členové dodavatelského řetězce, jako například produkce.
„Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad tím, kde se vaše firma v kontextu těchto údajů nachází, a přemýšleli o tom, jaký vliv můžete mít na změnu způsobu práce a na práci, kterou vytváříte,“

uvedl na adresu firem předseda Ad Net Zero Sebastian Munden.

Zpráva Ad Net Zero ukazuje, že 100 procent technologických platforem si stanovilo cíle v podobě dosažení čisté nuly (net zero), tak krátkodobé cíle snižování emisí. U inzerentů si cíl „net zero“ stanovilo 88 procent z nich, krátkodobé cíle mají všichni zahrnutí do studie. Mnohem horší stav je však u agentur, médií, produkcí a hlavně v oblasti marcom technologií.

Zpráva na tyto opozdilce upozorňuje a uvádí, že pomalé přijímání standardů agenturami, je v blízké budoucnosti značně znevýhodní ve výběrových řízeních.

Podobná situace čeká také média, z nichž si pouze 25 procent stanovilo cíle čisté nuly. Přitom mají za dosažení „net-zero“ v rámci průmyslu velkou zodpovědnost. Odhady zveřejněné společností WPP totiž naznačují, že plánování a nákup médií by mohly představovat až 54 procent celkových emisí reklamního řetězce.Ad Net Zero operuje na trzích, které dohromady reprezentují podle WARC (2022) 45 procent světových výdajů do reklamy.

Kompletní zprávu společně s návody, jak začít snižovat emise, připojit se k iniciativě a stanovit si cíl „net-zero“ i ve vaší agentuře najdete včetně případových studií zde.

Zdroj: mam.cz

Načítání dalších...