Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

POZITIVNÍ KREATIVA LIDI AKTIVUJE K AKCI

12. 9. 202312. 9. 2023
Pokud chcete spotřebitele motivovat k akci vzhledem k nějakému aktuálnímu problému životního prostředí, je lepší použít pozitivní obrázek (například usmívající se strom nebo usmívající se Zemi), než sdílet obrazy zkázy.

Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Journal of Academic Research, která zkoumala využití antropomorfismu při motivaci lidí v otázkách životního prostředí.

Proč jsou environmentální témata v reklamě důležitá


Spotřebitelé se stále více obávají o životní prostředí a stále více z nich by si přálo, aby se značky zabývaly ekologickými otázkami přímo a byly etičtější. V důsledku toho se reklama více zaměřuje na propagaci pozitivních environmentálních sdělení, která spotřebitele lépe zaujmou a motivují.

Při komunikaci ekologických témat se stále častěji objevuje antropomorfismus, tedy přisuzování lidských vlastností předmětům nebo věcem. Příklad: při vyhledávání slov "earth smile" a "sad earth" na Googlu se objevilo 97 milionů, respektive 67 milionů výsledků. Ne vždy lze dobře odhadnout, které z těchto emocí (pozitivní či negativní) budou v reklamě nebo v zelených kampaních vedených neziskovými organizacemi rezonovat nejvíce.

Formulace problému ovlivňuje postoj k řešení  • Pokud je environmentální problém formulován jako probíhající tragédie, pozitivní antropomorfismus vede k příznivějšímu postoji, vyšší ochotě zaplatit za řešení a k darování většího množství peněz.

  • Když je však problém považován za náhlou katastrofu, je přesvědčivější negativní antropomorfismus, který vyvolává smutné emoce.

  • To, jak se člověk cítí spojen s přírodou, ovlivní jeho motivaci v otázkách životního prostředí, a bylo zjištěno, že je to významný prediktor darování na určitý účel. Pokud je míra propojení s přírodou nízká, měly by se neziskové organizace a společnosti snažit změnit, jaké obrazy se používají v propagaci a reklamě, a přeformulovat environmentální problém jako náhlý nebo trvalý v závislosti na kontextu.


Zdroj: warc.com

Načítání dalších...