Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

NÁVRATNOST INVESTIC DO ÚSPĚŠNÝCH KAMPANÍ STÁLE ROSTE

31. 1. 202431. 1. 2024
Analýza 1 394 případových studií provedená společností WARC ukazuje, že úspěšné reklamní kampaně dosahují průměrné návratnosti investic do příjmů (ROI) 4,34:1, což je nejvyšší hodnota dosažená od začátku sledování v roce 2017.

Zdroj: WARC 2024


ROI je poměr čistého zisku vytvořeného investicí. V marketingu se často používá pro označení přírůstku tržeb i zisku. Průměrná kampaň v databázi WARC přináší přibližně čtyřikrát vyšší nárůst prodeje, než je investice do reklamy. Investice do reklamy ve výši 1 milionu dolarů by přinesla přírůstek prodeje ve výši 4,34 milionu dolarů.

Medián návratnosti investic do zisku z kampaní také neustále roste, a to z 1,9:1 v roce 2017 na 2,43:1 v roce 2023. Návratnost investic do zisku se liší od návratnosti investic do výnosů, protože odráží čistý zisk vytvořený reklamní kampaní, na rozdíl od celkových přírůstkových prodejů nebo výnosů.

Pochopení ROI je důležité, protože poskytuje inzerentům základ pro vyhodnocení efektivity jejich výdajů na reklamu. Vzestupný trend - jak je patrné z analýzy společnosti WARC - naznačuje celkové zlepšení efektivity reklamy.

Je pozoruhodné, že vzhledem k tomu, že většina případových studií v databázi WARC uvádí krátkodobé výsledky, jsou údaje o návratnosti investic spíše odrazem krátkodobé návratnosti. Dlouhodobá návratnost investic bude vyšší, protože důkazy naznačují, že více než polovina návratnosti investic do marketingu je generována v dlouhodobém horizontu.

Klíčová zjištění:  • Medián návratnosti investic do příjmů úspěšných kampaní je 4,34:1 a medián návratnosti investic do zisku je 2,43:1.

  • Návratnost investic se může u jednotlivých kampaní a kategorií značně lišit, přičemž krátkodobý dopad se pohybuje od méně než 1:1 až po více než 10:1.

  • Automobilový sektor vykazuje vysoký medián návratnosti investic do příjmů, zatímco maloobchodní kampaně vykazují vysokou návratnost investic do zisku.


Zdroj: warc.com

Načítání dalších...