Zdroj: Unsplash.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

STUDIE IPSOS: DŮVĚRA V TRADIČNÍ MÉDIA TRVÁ – TELEVIZE JE STÁLE HLAVNÍM ZDROJEM INFORMACÍ

7. 10. 20237. 10. 2023
Organizace UNESCO ve spolupráci s agenturou Ipsos nedávno zveřejnila průlomovou studii, která se zabývá zdroji dezinformací v zemích, kde se příští rok budou konat volby. Výsledky studie nabízejí fascinující pohled na mediální scénu, zejména v Rakousku.

Aktuální studie, kterou realizovala společnost Ipsos z pověření organizace UNESCO ukazuje, že televize a rozhlas hrají v Rakousku klíčovou roli při získávání informací. Celosvětové srovnání ukazuje, že tradiční média – zejména televize – jsou považována za nejdůvěryhodnější zdroje také z hlediska důvěryhodnosti a kvality poskytovaných zpráv.

Důvěra v tradiční média: Srovnání situace v Rakousku


Průzkum provedený v 16 zemích včetně Chorvatska, USA, Alžírska, Mexika, Ghany a Indie ukázal, že 56 % uživatelů internetu získává zprávy ze sociálních sítí. Jak informoval server ORF.at, hlavním zdrojem informací v Rakousku zůstává televize se 45 %, následují sociální sítě (36 %), rozhlas (31 %) a zpravodajské webové stránky (25 %).

Pokud jde o důvěru, lineární média jsou v čele i za hranicemi Rakouska. Celých 66 % dotázaných věří zprávám vysílaným v televizi, 63 % rozhlasovým zprávám a 61 % tištěným médiím – ve srovnání s pouhými 50 %, kterých se dostalo zprávám ze sociálních sítí. Tento průzkum podtrhuje skutečnost, že 68 % respondentů je přesvědčeno, že „dezinformace“ se nejvíce vyskytují na sociálních sítích. Jako médium s nejnižším rizikem dezinformací se jeví rozhlas.

Potřeba jednat a zavést opatření za účelem změny


Výsledky studie nejenže potvrzují význam tradičních médií jako důvěryhodných zdrojů informací (zejména v Rakousku), ale rovněž podtrhují naléhavou potřebu státní regulace sociálních sítí. UNESCO proto v rámci plánu zahrnujícího sedm principů navrhuje, aby byly vytvořeny nezávislé regulační úřady, které budou úzce spolupracovat, aby byla zajištěna integrita platforem. Kromě toho se uvažuje i o opatřeních, jako je transparentnost algoritmů, školení uživatelů a rovněž zvýšená ochranná opatření během citlivých období, jako jsou volby.

Více informací a kompletní výsledky studie Ipsos najdete na webu unesco.org.

Zdroj: screenforce.at

Načítání dalších...