COVIDOVÁ PANDEMIE ZMĚNILA NÁVYKY ČESKÝCH TELEVIZNÍCH DIVÁKŮ A NAUČILA JE POUŽÍVAT NOVÉ TECHNOLOGIE

10. 7. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DLOUHÉ ČTENÍ DOMÁCÍ VÝZKUM
Během let 2020 a 2021 podle dat měření televizní sledovanostviz Ratingi ATO- Nielsen Admosphere významně vzrostla sledovanostviz Rating českých televizí. Dění kolem pandemie i samotná proticovidová opatření přinesla zejména vyšší zájem o zpravodajství a pořady určené dětem. Zároveň diváci začali více využívat možnosti zpětného zhlédnutí pořadů a další nové technologie.

Jak pandemie covid-19 ovlivnila návyky českých televizních diváků bylo tématem prezentace Terezy Šimečková, výkonné ředitelky společnosti Nielsen Admosphere, která zajišťuje měření TV sledovanostviz Ratingi, na letošním 17. ročníku konference Digimedia 2022.

Jak hned v úvodu své prezentace Tereza Šimečková připomněla, elektronické měření TV sledovanostviz Ratingi v České republice v letošním roce slaví už 25. výročí. Živá sledovanostviz Rating je v tuzemsku měřena prostřednictvím tzv. peoplemetrů už od roku 1997 a od roku 2002 tento projekt zajišťuje právě společnost Nielsen Admosphere (dříve pod názvem Mediaresearch). Ta se s ATO čerstvě dohodla na měření TV sledovanostviz Ratingi i pro další období let 2023 až 2027.

Za celou dobu měření doznal projekt několika významných změn a inovací. Měření živé sledovanostviz Ratingi bylo v roce 2013 rozšířeno i o odloženou sledovanostviz Rating (zpětné zhlédnutí nahraných pořadů nebo pořadů z TV archivu po dobu následujících 7 dnů). V roce 2018 pak přibylo ještě crossplatformní měření sledovanostviz Ratingi pořadů (sledovanostviz Rating TV pořadů na internetu přes PC a mobily včetně HbbTV).

Během zmíněných 25 let se také významně rozšířil počet měřených stanic z 5 na více než 100 TV kanálů, a tomu odpovídá i rozšíření samotného panelu měřených domácností s peoplemetry z původních 660 na 1 900.

Významnou změnou je i to, že pokud v současnosti mluvíme o oficiální televizní měně, je do ní započítáno vše, co bylo zhlédnuto živě i zpětně po dobu dalších 3 dnů.

 

Covidová pandemie nahrála televizi


A jak tedy televizní sledovanostviz Rating a chování českých diváků ovlivnila covidová pandemie? V obou letech 2020 a 2021, kdy probíhala covidová pandemie nejsilněji, se oproti předchozím rokům průměrná TV sledovanostviz Rating zvýšila. „Televize začala mít v době covidu novou hodnotu, lidé byli doma a vyhledávali si informace,“ řekla Tereza Šimečková s tím, že si televize drží stále pozici nejsilnějšího média.

Průměrná doba, kterou diváci starší 15 let stráví denně sledováním televize (ATSPředstavuje průměrnou dobu živého sledování televize všech respondentů z dané cílové skupiny v daném časovém úseku na daném kanálu.), se v letech před covidovou pandemií pohybovala kolem 3,42 hod denně. Během covidových let vzrostla, a to v roce 2020 na 3,59 hod a v roce 2021 dokonce na 4,02 hod.Velkého nárůstu dosáhla TV sledovanostviz Rating hned v březnu 2020 s vyhlášením nouzového stavu a posilovala proti předešlým rokům i v obdobích, kdy byla zavedena proticovidová opatření jako omezení volného pohybu osob a další.Významný nárůst je v covidových letech vidět zejména u cílové skupiny diváků ve věku 55 až 64 let, kteří u TV obrazovky trávili denně v průměru téměř o hodinu více času než v předcházejícím období, a stala se pro ně extrémně důležitým zdrojem informací.


Zpravodajství se těšilo divácké přízni


Když se na to podíváme optikou zpravodajství, v období covidové pandemie jeho sledovanostviz Rating opět vyletěla oproti předchozím rokům 2015 až 2019 nahoru. Vrcholy sledovanostviz Ratingi opět najdeme v době vyhlášení mimořádných protiepidemických opatření. Vyšší sledovanostviz Ratingi pak zpravodajství dosahuje i během dalších mimořádných událostí jako jsou například parlamentní volby.


Sledovanostviz Rating televize dětskými diváky


Zvýšení zájmu pak můžeme pozorovat i u dětských televizích pořadů. Typická sledovanostviz Rating TV dětskými diváky ve věku 4 až 14 let v čase 8 až 15 hod se v letech 2015 až 2019 pohybovala v průměru od 30 do 45 minut denně. O Vánocích je pak čas strávený sledováním televize delší, stejně tak během školních prázdnin.

Během covidového období, kdy byly školy zavřené a probíhala online výuka, se děti přesunuly k TV obrazovkám a trávily u nich ještě více času. V některých obdobích to bylo až 1 hodinu denně. V roce 2021, kdy byly školy zavřené jen částečně, je sledovanostviz Rating oproti roku 2020 nižší.


Během covidu posílilo odložené sledováníJinak také „sledování televize s časovým posunem“ či „televizní záznam“, případně catch-up či playback TV. Aktivita televizního diváka zpětně sledujícího již odvysílaný televizní program prostřednictvím různých paměťových médií – osobního video přehrávače (PVR), video rekordéru (VCR) nebo jinou formu technologie (www servery TV kanálů) umožňující přehrání s časovým posunem a sledování po živém vysílání. Televizní obsah je tak zpřístupňovaný a konzumovaný kdykoliv divák chce, například po oficiální premiéře nebo po původním vysílacím datu a čase. Obsah catch-up TV je přístupný ze set-top boxů, televize připojené k internetu, mobilních webů, mobilních aplikací a streamovacích služeb. Pro odloženou sledovanost se používá zkratka TS. TS0-3 je pak odložená sledovanost „nultého dne“ (tj. dne, kdy byl pořad živě vysílán) až třetího dne, neboli „živě + TS0–3“, analogicky TS0-7 či TS0-30. pořadů


Jak bylo zmíněno už na začátku, díky rozvoji technologií se peoplemetrové měření rozšířilo i o tzv. odloženou sledovanostviz Rating. Ta dosáhla svého boomu právě v období covidové pandemie.
„Během covidového období se lidé začali více dívat na některé pořady zpětně. V roce 2021 dosáhl timeshiftviz Odložené sledování v průměru už 30 minut z celkové denní sledovanostviz Ratingi,“

sdělila Tereza Šimečková s tím, že se stal důležitým způsobem konzumace TV pořadů už u všech věkových skupin.Obecně již mají televizní pořady různou strukturu sledovanostviz Ratingi, která závisí i na tom, jaké cílové skupiny je konzumují. Pro mladší cílovou skupinu je už významná sledovanostviz Rating na digitálních platformách prostřednictvím webu či mobilního telefonu.


Co přinesl covid v oblasti TV sledovanostviz Ratingi?


Když si na závěr shrneme nejdůležitější změny, které nám přineslo covidové období na poli televizní sledovanostviz Ratingi, vidíme, že význam televize v této době ještě zesílil. Lidé více sledovali televizi a významně vzrostl zájem o TV zpravodajství a dětské pořady. Televizní diváci se také naučili ke svým oblíbeným pořadům vracet, čímž vzrostl i podíl odložené sledovanostviz Ratingi na celkovém sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
.

Došlo tak k urychlení digitalizace populace a lidé se naučili využívat nové technologie jako HbbTV vysílání a rovněž služby IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. operátorů, kde je vidět zajímavý nárůst. Zatímco v roce 2019 tyto služby podle dat Nielsen Admosphere využívalo pouze 11 procent domácností, v roce 2021 už to bylo 22 procent.


Načítání dalších...