Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ

ADVERTISING ASSOCIATION: DŮVĚRA V REKLAMU ROSTE

19. 6. 202419. 6. 2024
Poprvé po deseti letech již není reklama nejméně důvěryhodným odvětvím ve Spojeném království, protože podle nového výzkumu* think tanku Credos, který se zabývá reklamním průmyslem, předstihla vládu a média.

Dan Wilks, ředitel společnosti Credos, uvádí tři důvody, proč je důvěra tak důležitá:

  • "Za prvé, pokud jde o výsledky, důvěra ve značky a důvěra v reklamní média zvyšuje zisky a celkovou efektivitu."

  • "Za druhé, náš výzkum ukazuje, že politici s větší pravděpodobností zavádějí regulaci v tom odvětví, které je považováno za nedůvěryhodné."

  • "A konečně, důvěra v naše odvětví, jeho hodnoty a způsoby práce je klíčem k přilákání a udržení nejlepších talentů."


Závěry:  • V seznamu sedmi ukazatelů značky poskočila důvěra ze sedmého na druhé místo jako faktor ovlivňující efektivitu značky a finanční výkonnost; vnímaná kvalita značky je na prvním místě.

  • Značky, které se v období Covid-19 odklonily od budování dlouhodobé důvěry a přešly ke krátkodobým marketingovým taktikám na obranu prodeje, utrpěly propady ziskových marží a efektivity podnikání. Propad trval déle než hospodářský pokles.

  • Je patrná "generační digitální propast", kdy 50 % mladých lidí důvěřuje reklamám, které vidí nebo slyší, zatímco u lidí starších 55 let je to jen 22 %.

  • Nejdůvěryhodnějším mediálním kanálem celkově zůstává televize se 41% důvěrou; důvěra v online reklamní kanály rychle roste u mladé generace, která nyní důvěřuje online reklamě téměř čtyřikrát častěji než lidé starší 55 let.

  • Největší vliv na to, zda lidé reklamě důvěřují, má to, zda se jim líbí, nebo ne; největší vliv na nedůvěru má to, že jsou reklamou bombardováni.


* Zpráva The Value of Trust je k dispozici členům Advertising Association.

Zdroj: Advertising Association; warc.com

Načítání dalších...