VÝZKUM: 6 Z 10 AMERICKÝCH DOMÁCNOSTÍ SE DÍVÁ NA AVOD SLUŽBY

19. 8. 2021
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle výzkumné společnosti TDG se šest z deseti domácností s televizí připojenou k internetu dívá na bezplatné streamovací služby financované z reklamy.

Dominantním poskytovatelem bezplatného videa na vyžádání zůstává YouTube. Rostoucí počet diváků zaznamenávají bezplatné streamovací televizní služby financované reklamou (FAST), jako je Pluto TV a IMDb.

„Kvůli práci z domova a nedostatku tradičních možností, jak trávit volný čas během pandemie, začali spotřebitelé mnohem rychleji využívat bezplatné streamovací služby financované reklamou,“ říká Doug Montgomery, senior analytik společnosti TDG. „Většina předních poskytovatelů videa se na tuto chvíli připravuje celé roky, a proto je schopná se zrychlení hbitě přizpůsobit. Je to jedinečná chvíle v historii zábavy a kdo začne jednat rychle a odvážně, ten bude pravděpodobně sklízet ovoce v budoucích letech.“

Diváci televize připojené k internetu mají k dispozici celý kaleidoskop nových poskytovatelů, cenových plánů a zdrojů obsahu. Přesto přetrvávají dřívější modely výnosů z videa - model výběru z nabídky, předplatné nebo bezplatné služby. Technologie se mění, ale základní výnosové modely ne, upozorňuje Montgomery. Zároveň si všímá, že v oborovém i běžném tisku panuje zmatek v tom, co AVOD ve skutečnosti znamená. Pod zastřešujícím pojmem AVOD se skrývají dva odlišné modely výnosů ze streamování videa - FVoD (bezplatné video na vyžádání) a FAST. Ve skutečnosti může mít každý model výnosů ze streamování reklamní složku. Reklamu musíme chápat ne jako vertikálu, ale spíše jako běžný výnosový model, který mohou všechny vertikály využít k získání výnosů.

Je tomu podobně jako u klasického a kabelového vysílání. Výnosové modely založené na reklamě obsahují služby na vyžádání i živé vysílání (např. FVoD IMDb a vMPVD Sling TV) a stejně tak transakční, předplacené i bezplatné modely distribuce (např. TVoDZpůsob distribuce videa na vyžádání (VOD), kdy si zákazníci mohou vybrat pouze část nabízeného obsahu a platí tak za zhlédnutí jednotlivě bez potřeby předplatného (např. jeden film ve videotéce). Vudu, SVoDviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) Netflix a YouTube). Proto bychom měli zkratku AVoD z oborového slovníku vyloučit a používat místo ní termín „streamované video podporované reklamou“. Je to sice více písmen, to ano, ale je to přesnější, tvrdí TDG.

Výzkum TDG zjistil, že z celkového počtu diváků, kteří v televizi sledují bezplatné streamované video podporované reklamou, se 24 procent dívá denně a dalších 32 procent týdně. To je povzbudivý výsledek. Musíme totiž vzít úvahu, že v nabídce těchto služeb jsou primárně starší pořady a filmy. Nebo alespoň u služeb na vyžádání tomu tak je. Zbývajících 44 procent diváků sleduje tento typ videa měsíčně nebo méně často.Zdroj: advanced.television.com
TVODZpůsob distribuce videa na vyžádání (VOD), kdy si zákazníci mohou vybrat pouze část nabízeného obsahu a platí tak za zhlédnutí jednotlivě bez potřeby předplatného (např. jeden film ve videotéce). - na vyžádání, nákup nebo půjčení, bez reklam

SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) - na vyžádání, pravidelný poplatek, hybridní reklamní model

FVOD - na vyžádání, plně financováno reklamou

FAST - živě, plně financováno reklamou

vMVPD - živě, částečně financováno reklamouDalší zjištění nové zprávy TDG „The Rise of Free Ad-Supported Streaming“ (Nárůst bezplatného streamování podporovaného reklamou):

· 76 procent respondentů, kteří se v televizi dívají na bezplatné streamované video podporované reklamou, sleduje YouTube. To je více než dvojnásobek diváků, které má nejbližší konkurence.

· Mezi poskytovateli bezplatné streamované televize podporované reklamou (FAST) vede Pluto TV, za ním je Tubi TV. Xumo společnosti Fox funguje omezeně, využití se vyjadřuje v jednociferných číslech.

· Respondenti odpovídali na otázku, jakou roli hrají bezplatné streamované služby podporované reklamou v rámci celkového sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
v jejich domácnosti. Pouze jeden z osmi uživatelů služeb Pluto a Tubi tuto službu při sledování pořadů využívá jako první volbu.

· Ve druhém čtvrtletí roku 2021 generoval YouTube stejně vysoké výnosy z reklamy jako Netflix z předplatného.Zdroj: advanced-television.com

Načítání dalších...