STUDIE USA: REKLAMY, KTERÉ MAJÍ NEJVĚTŠÍ SÍLU U STÁVAJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ

8. 4. 2022
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Nová studie o nákupním chování v regionu Severní Ameriky odhaluje spotřebitelský sentiment a postoj k reklamám.

61 % severoamerických zákazníků v reakci na reklamy s větší pravděpodobností pokračuje v nákupu značky, kterou již používají, oproti pouhým 7 %, kteří si po vystavení těmto sdělením raději pořídí značku novou nebo takovou, kterou teprve vyzkouší. To je jeden ze závěrů nedávného průzkumu společnosti UpCity, která propojuje podniky s poskytovateli služeb. Výzkum byl proveden na vzorku 600 respondentů v USA a Kanadě, přičemž zastoupení pohlaví v panelu bylo 57 % žen oproti 43 % mužů.

Proč je to důležité


Marketéři se často zaměřují na získávání nových zákazníků, což se může zdát jako zajímavější aktivita než udržení stávající klientely. Pro dlouhodobý úspěch značky je však rozhodující snížení odlivu zákazníků a posílení loajality stávajících zákazníků.

Zkušenosti


Průzkum společnosti UpCity také zjistil, že 24 % spotřebitelů se "neutrálně" vyjádřilo k tomu, zda po vystavení reklamám zůstali u značky, se kterou mají zkušenosti, nebo přešli k neznámé nabídce. Zpráva UpCity uvádí, že tato skupina spotřebitelů tedy vykazuje střední míru věrnosti značce, kterou sami uvádějí.

Dalších 8 % dotázaných jednotlivců byli "odmítači reklamy", protože uvedli, že v důsledku některého z těchto reklamních sdělení pravděpodobně nenakoupí.

Jedním ze závěrů "Studie reklamy 2022" společnosti UpCity je tedy to že:
"Budování a udržování loajality ke značce je klíčové pro rozvoj podnikání a reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
určená spotřebitelům ve chvíli, kdy je největší pravděpodobnost, že nakoupí, je jednou z nejlepších metod, jak toho dosáhnout."

Zdroj: warc.com

Načítání dalších...