AŤ JE ADRESOVATELNÁ TELEVIZE VŠUDE

6. 8. 2021
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY DLOUHÉ ČTENÍ TRENDY ZAHRANIČNÍ
Proč by měli vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é v náročném a fragmentovaném televizním prostředí dovolit produkty adresovatelné televize na všech kontaktních místech.

Místní evropští vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é čelí v řadě oblastí čím dál větší konkurenci a tvrdé disrupci. Nejvýraznější je jejich konkurenční boj s globálními internetovými obry na domácím trávníku v základním byznysu - v ekosystému televizní reklamy. Zvyky spotřebitelů se rychle mění. Zejména s ohledem na to, jak a kde se televizní obsah konzumuje. Tyto změny již mají významný dopad na zásahviz Reach tradiční televize. Různé nové služby s nabídkou lákavého obsahu odvádějí uživatele od konzumace lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. podle předem daného časového rozvrhu. Na tato témata se soustřeďují hlavní strategická rozhodnutí. A bez debat budou mít vliv na budoucnost odvětví televizního vysílání.

VysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é také nezahálejí a nečekají, až jim někdo nalinkuje budoucnost. Naopak hojně investují do technologie, obsahu a nových aplikací, které mají odezvu u uživatelů i inzerentů. V posledních letech dochází z hlediska formátů i výnosů k rychlému nárůstu reklamních produktů založených na standardu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). S HbbTV začali vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é zavádět adresovatelnost reklamní přestávky v lineární televizi. Zdá se, že toto odvětví stojí v popředí zásadního posunu v reklamním byznysu v tradiční televizi.

Pokud jde o nabídky v televizi připojené k internetu (CTV), slaví vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é značný úspěch s nabídkou televize na vyžádání (BVODviz Televize na vyžádání (BVOD)). V průměru více než 50 % domácností na pěti největších evropských trzích má televizor připojený k internetu. Roste tak využití těchto služeb. Například v Německu 51 % celkové populace pravidelně používá nabídku BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) německých vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů. A téměř každý velký evropský vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit). poskytuje prvotřídní aplikace, včetně adresovatelných reklamních produktů. Tyto aplikace nabízejí přístup k živě vysílanému obsahu nebo pořadům na vyžádání.

Několik velkých vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů také spojilo své síly. Ve snaze zvýšit rozsah a zjednodušit přístup pro spotřebitele vytvořili společné služby, např. SaltoLOVEStvJoyn. Rychlý nárůst výnosů z reklamy a počtu předplatitelů ukazuje, že tyto investice se nepochybně vyplácejí. Evropští vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é mají silnou pozici k poskytování produktů a služeb, které budou využitelné i v budoucnu. Tyto služby staví základ pro udržitelný dlouhodobý obchodní růst.

Trh vnímá stávající reklamní produkty adresovatelné televize jako složité a roztříštěné. Na vině je zčásti skutečnost, že různé trhy používají různou terminologii. A totéž dělají i různí hráči na těchto trzích. Když se konkrétně podíváme na reklamu v adresovatelné televizi prostřednictvím HbbTV, nebo v rámci OTT televizních služeb či BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) aplikací, panuje tu dost velký zmatek. A pokud jde o strategická rozhodnutí, často se o uvedených možnostech jedná zvlášť. Tento článek si klade za cíl vnést do tohoto zmatku jasno. Ukázat, proč není adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). vázána na konkrétní platformu, zařízení nebo formu konzumace obsahu. A také poukázat na celostnější přístup.

Klasické vysílání, OTT, BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) –- Ach bože!


Konzumace televizního obsahu je roztříštěná. Pro vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e je to skutečně náročné. Spotřebitelé dnes očekávají čtyřiadvacetihodinový přístup nejen k živému televiznímu streamu, ale také k obsažným videotékám pomocí nejnovějších aplikací na každém zařízení. VysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é si jsou těchto očekávání plně vědomi. Jsou ale problematická, pokud jde o poskytování bezproblémových reklamních produktů adresovatelné televize inzerujícím klientům. Níže uvádíme přehled různých způsobů distribuce televizního obsahu. Zahrnuje televizní vysílání i webové služby.Zdroj: smartclip.tv

Inzerenti požadují více produktů založených na datech


Není pochyb o tom, že inzerenti budou nadále požadovat produkty, které v rámci obsahu vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů umožňují podrobné cílení na každé platformě. Internetoví konkurenti tuto poptávku podporují nabídkou platforem, které inzerentům poskytují exkluzivní a pokročilé údaje a možnosti cílení. VysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é dělají řadu strategických roků. Snaží se o rozvoj obsahu a produktových strategií, aby tuto poptávku uspokojili.

V Evropě již vidíme, jak rychle reklamní produkty v adresovatelné televizi založené na HbbTV rostou. Reklamní formáty, jako je displejový banner ve tvaru písmene L, již prokázaly, že vytvářejí udržitelné obchodní příležitosti pro vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e i inzerenty. Pozornost se teď zaměřila na umožnění adresovatelnosti jakékoli reklamy umístěné v rámci tradiční reklamní přestávky.

VysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é také mohutně investují do poskytování lineárního živého obsahu a obsahu na vyžádání na zařízeních CTV prostřednictvím BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) aplikací a v OTT televizních službách. Na trhu už je dostupný široký výběr reklamních produktů. Náhrada reklam v rámci reklamní přestávky probíhá s použitím technologií na straně serveru (SSAS).

Roste tlak na vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e, aby tyto internetové možnosti dále rozvíjeli. ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v adresovatelné televizi prostřednictvím HbbTV nebo BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) platforem představuje jednu z největších příležitostí.

ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v adresovatelné televizi představuje významnou příležitost, ať se realizuje pomocí HbbTV nebo v prostředí BVODviz Televize na vyžádání (BVOD)


Podíváme-li se na výnosy z reklamy největších evropských vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů, je jasné, že reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v tradiční televizi s námi zůstane. Tradiční televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
je dobře zavedený ekosystém, který nabízí masivní rozsah a prokazatelné výsledky. Výzkum ukazuje, že reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v rámci prémiového televizního obsahu významně zvyšuje efektivitu kampaní. To je případ tradiční televizní reklamy i lineárního živého vysílání a služeb na vyžádání v aplikacích BVODviz Televize na vyžádání (BVOD). Kvůli různorodosti televizního prostředí jsou služby OTT televize méně význačné a v Evropě rostou v daleko menším rozsahu.

Výnosy BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) Výnosy televizní reklamy; Zdroj: European Audiovisual Observatory na základě údajů Ampere Analysis


Pět předních evropských vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů generuje prostřednictvím tradiční televizní reklamy více než 7 miliard EUR. Významný podíl výnosů z BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) reklamy zatím nevykazují. V současné době je ITV jediná, která získává významné výnosy z reklamy své služby televize na vyžádání - ITV Hub. Ta má více než 33 milionů registrovaných uživatelů a je zdaleka největší BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) službou v Evropě. Pokud se podíváme na nejnovější údaje o růstu CTV z hlediska konzumace a rozpočtů ve všech zemích, reklamní trh BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) by se měl pro všechny velké evropské vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e rozjet.

ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v televizi na vyžádání ukazuje oproti reklamě na dalších online platformách jasné výhody. Bez ohledu na zařízení stimuluje televize a BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) větší zvýšení tržeb než YouTube, Instagram a Facebook. To ukazuje nejen na důležitost reklamy v tradiční televizi, ale také na nutnost dále investovat do nových forem distribuce obsahu, např. kvalitních BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) služeb s webovými platformami (např. CTV).

Stav reklamy v adresovatelné televizi na základě standardu HbbTV vykazuje podobný trend z hlediska rychlého růstu. HbbTV umožňuje vkládání nebo náhradu reklam v rámci tradičního lineárního streamu. Tento standard se na trhu těší rychlému přijetí a růstu. Většina předních evropských televizních trhů si standard HbbTV osvojila. Tempo udává Německo. Má více než 18 milionů televizních zařízení umožňujících HbbTV a výnosy v řádu milionů. Španělsko tuto mimořádnou příležitost také rozpoznalo. Více než 40 % všech španělských domácností je adresovatelných. Další velké trhy, včetně Itálie, Francie a Polska, rovněž považují HbbTV za příležitost, jak přenést tradiční lineární televizi do digitálního věku.

Neprůhledný trh omezuje strategické rozhodování a realizaci


O HbbTV i adresovatelných řešeních v BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) se nejčastěji diskutuje odděleně. To je velká překážka a má řadu možných důvodů. Celkově největší je ten, že technologie nutné pro realizaci těchto typů reklamních produktů včetně proprietárních platforem poskytují různí dodavatelé. A ti používají různou terminologii.

Odpovědnost za produkty a za prodeje mají obvykle různá oddělení, která pracují samostatně. Na straně nákupu jsou v zastupitelstvích různé osoby odpovědné za nákup tradiční lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a jiné za nákup online videa. Tento stav brzdí holistické plánování a nákup a následně vede k omezením při rozhodování a neefektivní realizaci.

smartclip nabízí holistické řešení


Ve společnosti smartclip se snažíme pomáhat při odstraňování těchto překážek. Poskytujeme řešení na jednom místě pro vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e i pro stranu nákupu. Platforma smartx je nezávislá na obsahovém streamu, který poskytují vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é. Umožňuje aktivaci nejmodernějších produktů adresovatelné reklamy na základě dat. Díky platformě smartx kombinujeme inventory tradičního lineárního vysílání s inventory na vyžádání a živého vysílání od služeb BVODviz Televize na vyžádání (BVOD). Základní standardy a řešení, jako je HbbTV a SSAS, jsou do ní hladce začleněné. Inventory od všech obsahových streamů se v rámci naší platformy zařazují na stejnou úroveň. Díky tomu získáte celkový přehled při plánování a realizaci kampaní.

Například náš reklamní server doručí náhradní reklamu v rámci reklamní přestávky podle obchodních pravidel nabídky, kritérií cílení a dostupnosti. To vše bez ohledu na technologii použitou při poskytování obsahového streamu.

To platí také pro stranu poptávky a nákupní možnosti. Bez ohledu na taktiky IO nebo programatického nákupu mají nákupčí přístup k videoreklamnímu inventory z jakéhokoli zdrojového inventory vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů. Proto je možné kupovat cílené videoreklamy v rámci prémiového obsahu vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).e v tradiční televizi a/nebo BVODviz Televize na vyžádání (BVOD) na CTV prostřednictvím stejné platformy.

Teď je ten správný čas


Je evidentní, že vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é vstoupili do éry, kdy čelí významné konkurenci nových subjektů vstupujících na světový trh. Může se zdát, že se proti globálním internetovým gigantům neubrání. Je ale jasné, že mají výhody k vytvoření konkurenceschopných produktů a budoucích strategií.

Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
se stala jedním z nejzásadnějších bojišť. VysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).é prokázali, že jsou schopni vytvářet produkty, které splňují stále nové potřeby našeho trhu. A představují životaschopnou alternativu globálních internetových platforem. Hlavní pozornost by se měla zaměřit na další investici do reklamních řešení v adresovatelné televizi. A to bez ohledu na platformy a streamy. Proto je zásadní poskytovat straně poptávky adresovatelné inventory s využitím holistického přístupu.

Cílem společnosti smartclip je začlenit všechny distribuční toky a reklamní produkty adresovatelné televize do jedné celostní platformy. K tomu patří řešení pro stranu nabídky i nákupu. Řešení, která umožňují bezchybné plánování a realizaci kampaní na všech platformách. Inzerenti by měli mít bezproblémový a jedinečný vstupní bod, aby mohli v rámci obsahu poskytovaného vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání –- např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání –- Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).i realizovat a optimalizovat kampaně v adresovatelné televizi. A přesně to smartclip umožňuje.

Zdroj: bvodviz Televize na vyžádání (BVOD)/">smartclip.tv

Načítání dalších...