VÝZKUM UK: ADRESOVATELNÉ TELEVIZNÍ REKLAMY VYVOLÁVAJÍ VÍCE POZITIVNÍCH REAKCÍ A VĚTŠÍ OBCHODNÍ DOPAD

25. 4. 2023
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOPORUČUJEME VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Nový výzkum tvrdí, že adresovatelné televizní reklamy mají větší účinek na publikum - vyvolávají více pozitivních reakcí a mají větší krátkodobý i dlouhodobý obchodní dopad.

Marketingová poradenská společnost System1 použila svůj systém hodnocení reklam* na kreativu 46 klientů GroupM, kteří využívají adresovatelné televizní řešení společnosti Finecast. Hodnotila reakce více než 13 000 televizních diváků. Výzkum proběhl ve Velké Británii, USA, Kanadě a Austrálii.

Jaká byla zjištění?  • Dlouhodobý dopad adresovatelných televizních reklam byl významně silnější u adresovatelného publika. Reklamy zobrazené adresovatelným televizním divákům získaly v průměru 3,0 hvězdičky, což je řadí mezi 33 % nejlepších reklam. Naproti tomu televizní reklamy u širokého, celostátně reprezentativního publika dosáhly v průměru 2,4 hvězdičky, což je řadilo mezi 52 % nejlepších reklam.

  • Televizní reklamy vyvolávaly u adresného televizního publika silnou emoční intenzitu, včetně více pozitivních emocí, o 7 % více štěstí a o 6 % méně neutrálních reakcí.

  • Adresné publikum reagovalo intenzivněji než širší publikum, - takže se předpokládá, že adresné televizní reklamy dosáhnou lepších krátkodobých obchodních účinků. Adresné televizní publikum má průměrné hodnocení Spike Rating o 6 % vyšší než široké publikum.

  • Reklamy s melodickou hudbou, lidmi, humorem a známými místy - atributy pravého mozku, které vyvolávají povědomí širokého spektra - vyvolaly více pozitivních reakcí, což povede spíše k dlouhodobému obchodnímu růstu.


Proč je to důležité?


"Celkově lze říci, že větší krátkodobý i dlouhodobý dopad adresné televizní reklamy z ní činí důvěryhodné a silné médium pro marketing ve všech čátech marketingového procesu - v horním, středním i dolním funnelu," vysvětluje Jon Evans, ze společnosti System1.*Reklamy byly hodnoceny podle tří měřítek. Hvězdičkové hodnocení měří pozitivní emocionální odezvu, která určuje dlouhodobý dopad. Hodnocení Spike Rating, založené na tom, jak intenzivně diváci reagovali a jak rychle si reklamu spojili se značkou, určuje krátkodobý dopad, zatímco hodnocení Fluency Rating udává, jak rychle diváci značku rozpoznají.

Zdroj: warc.com

Načítání dalších...