Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ

ÚDAJE O AMERICKÝCH TELEVIZNÍCH DOMÁCNOSTECH ODHALUJÍ MĚNÍCÍ SE TRENDY VE ZPŮSOBU, JAKÝM DIVÁCI PŘISTUPUJÍ K OBSAHU

11. 3. 202411. 3. 2024
Vzhledem k velké pozornosti, kterou mediální průmysl věnuje měnícímu se televizní prostředí, je zřejmé, že klíčem je schopnost porozumět chování diváků. Inzerenti, agentury a vydavatelé ale potřebují vědět více než jen to, co diváci sledují, aby mohli svým klientům poskytnout ty nejlepší služby. Potřebují toho o divácích pochopit co nejvíce – včetně toho, jakým způsobem přistupují k televiznímu obsahu.

Televizní domácnosti mohou k televiznímu obsahu přistupovat jedním ze tří způsobů:

  • kabelové/přímé satelitní vysílání,

  • širokopásmový internet,

  • anténa Over The Air (OTA).


Tyto přístupové body se vzájemně nevylučují. V jedné domácnosti mohou být televizní přijímače, které přistupují k obsahu různým způsobem. Spousta domácností například přistupuje k obsahu prostřednictvím kabelových set-top boxů a tento obsah doplňuje o streamované video. Totéž platí pro domácnosti, které mají bezplatný přístup k Over The Air (OTA); 60 % domácností s OTA si také předplácí službu streamovaného videa.

Společnost Nielsen, s cílem pomoci klientům lépe pochopit fragmentaci typů přístupu k televiznímu obsahu, připravila sadu informačních odhadů, které rozdělují televizní vysílání v USA podle typů přístupu.Vzhledem k široké škále voleb nabývá téma přístupu k obsahu na významu, zejména pokud jde o měření využívání televize připojené k internetu (CTV) . Využívání CTV, která divákům umožňuje přístup ke všemu, co nabízí internet, zaznamenalo nárůst a ve druhém čtvrtletí roku 2023 činilo více než 38 % z celkového využívání televize dospělou populací. Důvod? Možnost volby. Podle údajů Gracenote Global Video Data je 84 % videotitulů ze studiové produkce, které jsou pro diváky v USA dostupné, k dispozici na streamovacích platformách.Nedávné rozšíření televizního vysílání vedlo ke značnému nárůstu využívání streamovacích služeb v uplynulém roce: od února 2023 se streamování podílí na celkovém využívání televize v USA více než jednou třetinou a od května více než 36 % . Například v týdnu od 6. listopadu 2023 sledovali televizní diváci více než 15,6 miliardy hodin z deseti nejstreamovanějších původních pořadů, filmů a převzatých programů, které měli k dispozici.

Rychlé přijetí CTV je zjevným signálem nové éry ve způsobu přístupu diváků k obsahu, současně však vedlo k vytvoření mylné představy, že diváci již nesledují lineární programy. Důležité je, že realita je naprosto opačná. Ve skutečnosti více než 90 % domácností sleduje určitý objem lineárních televizních pořadů, bez ohledu na to, jakým způsobem členové domácnosti přistupují k televiznímu obsahu.

Rozmanitost obsahu dostupného mimo tradiční balíčky kabelových televizí je nepopiratelná a diváci pro přístup k takovému obsahu aktivně využívají zařízení připojená k televizi a chytré televizory. Ačkoliv procento domácností, které přistupují k televiznímu obsahu prostřednictvím širokopásmového internetu, vzrostlo v září 2023 na hodnotu blížící se 40 % , přístup k CTV neznamená, že by publikum sledovalo pouze obsah na vyžádání. Ve skutečnosti 82 % domácností sledujících pouze prostřednictvím BBO (Broadband-Only) sledovalo v říjnu lineární programy, což je o 3 procentní body více než na začátku roku.Vzhledem k tomu, že se jednotlivé způsoby, jakými diváci přistupují k televiznímu vysílání, vzájemně nevylučují, je shoda ohledně klasifikace televizních domácností poměrně komplikovaná, zejména s ohledem na domácnosti, které nyní přistupují k obsahu prostřednictvím internetového připojení. Velká část těchto komplikací však souvisí s řadou zkratek a termínů, které byly vytvořeny s cílem popsat technologie spojené s přístupem k obsahu. Tyto zkratky a termíny příliš komplikují předpoklady měření sledovanosti, zejména pokud jde o využívání CTV.

Z pohledu celkového využití TV, tj. bez ohledu na přístupový bod, je klíčem k mediálnímu plánování pouze odpověď na dvě otázky:

  • Kdo se dívá?

  • Co sledují?


Změna způsobu přístupu k obsahu v důsledku konektivity je nepopiratelná. Inzerenti a agentury však může uklidnit vědomí, že data z měření, na která se spoléhají (nezávisle na zdroji obsahu), jsou přesná a reprezentativní pro komplexní sledovanost televize. A vzhledem ke složitosti dnešního mediálního prostředí je společnost Nielsen i nadále odhodlána spolupracovat s odvětvím na lepším definování jeho nuancí.

Zdroje:
1 CTV označuje jakýkoli televizní přijímač připojený k internetu. Nejběžnějším případem použití je streamování videoobsahu.
2 The Gauge
3 Nielsen’s weekly Top 10 lists
4 Tento údaj zahrnuje domácnosti, které mají přístup k programování prostřednictvím vMVPD. Později v tomto roce budou domácnosti, které mají přístup k programům prostřednictvím vMVPD, klasifikovány jako kabelové domácnosti.

Zdroj: nielsen.com 

Načítání dalších...