STUDIE UK: ADRESNÉ REKLAMY ZANECHÁVAJÍ V DIVÁCÍCH SILNĚJŠÍ STOPU

9. 1. 2023
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY INSPIRACE VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Finecast, poskytovatel adresovatelné televize, oznámil výsledky svého nejnovějšího výzkumu, který poskytuje nový pohled na efektivitu adresné televizní reklamy. Studie zadaná společností Finecast a vedená vědci z UCL zkoumá, jak mozek reaguje na adresovatelné reklamy ve čtyřech klíčových parametrech: pozornost, emoce, odměna a paměť.

Výzkum zjistil, že adresovatelné reklamy produkují větší aktivaci mozku než neadresné reklamy v centrech souvisejících s pozorností, emocemi, odměnami a pamětí. To přispívá k „efektu zvýšení adresnosti“, což je měřitelný rozdíl v účinnosti mezi adresovatelnými a neadresnými reklamami.

Studie, která představuje poslední fázi dlouhodobé výzkumné iniciativy společnosti Finecast, Thinking Inside the Box, zjistila, že adresovatelné reklamy trvale korelují s vyšší úrovní pozornosti diváků ve srovnání s reklamami neadresnými. To potvrzuje platnost předchozího výzkumu, který ukázal, že diváci věnují více pozornosti reklamám, které jsou pro ně relevantní.

Dalším klíčovým zjištěním je, že sledování adresovatelných reklam vyvolává silnější emocionální a odměnové reakce. Diváci se cítí více emocionálně zaujatí a cenění, když jsou reklamy, které konzumují, v souladu s jejich zájmy.

Adresovatelné reklamy nejenže vyvolávají vyšší úroveň pozornosti a emocí, ale také se lépe vybavují díky 10procentnímu zvýšení přesnosti a rychlejší době odezvy než neadresné reklamy. Je příznačné, že se lépe vybavují v jakémkoli kontextu, ať už si diváci televizní href="/slovnik-detail/?keyword=Pořad&post=6503"
target="_blank" class="search-highlight">pořadUcelená část vysílání televizního kanálu s určitým konkrétním obsahem či sdělením, ohraničená začátkem a koncem. Pořad má svůj vlastní název a je vysílán v určitém čase. Doba vysílání pořadu je v PEM určena s přesností na jednu sekundu. Pořadem může být i komerční vysílání. vybírají, nebo ne.

„Náš průzkum ukazuje, že adresné reklamy zanechávají v divácích silnější stopu, a to nejen v jejich paměti, ale také v jejich emocionální sféře. Diváci se cítí šťastnější a živí pocit odměny, když sledují reklamy, které s nimi rezonují,“ vysvětlil Harry Harcus, britský výkonný ředitel Finecast.
„V reklamním prostředí, kde je boj o pozornost spotřebitelů stále zuřivější, oslovení diváků pomocí cílených reklam umožní značkám získat pozoruhodnou konkurenční výhodu. href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">Adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). může být mocným spojencem pro všechny značky, které chtějí ze svých reklamních kampaní přinášet vyšší hodnotu."

Joseph Devlin, profesor kognitivní neurovědy na University College London, poznamenal: „Výsledky výzkumu jsou jasné. Našli jsme přesvědčivé důkazy, že adresné reklamy mají silný vliv na diváky a ovlivňují jejich neurologické i behaviorální zapojení. „Zvýšení adresnosti“ je patrné ve všech čtyřech mozkových sítích.“

Výzkum byl proveden prostřednictvím dvou experimentů (fMRI skenování mozku a online behaviorální testování), které využívaly reklamy ze čtyř kategorií: auto, cestování, péče o domácí mazlíčky a hry a zadané prostřednictvím konzultantů UCL. Účastníci obou experimentů byli vybráni na základě jejich zájmu o dvě z těchto kategorií.

Zdroj: advanced-television.com

Načítání dalších...