STUDIE: TELEVIZE SI I NADÁLE ZACHOVÁVÁ SÍLU, KTEROU MOHOU INZERENTI VYUŽÍT

7. 11. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOPORUČUJEME KRÁTKÁ ZPRÁVA VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle studie Consumer Eye společnosti GroupM se 60 % respondentů shodlo na tom, že díky bezplatným televizním kanálům je "svět lepším místem".

V posledních dvou desetiletích došlo k rychlým proměnám mediálního prostředí a počet možností, které mají inzerenti k dispozici, se výrazně zvýšil. Mnohé z těchto možností nabízejí značkám vynikající příležitost, jak zacílit a oslovit publikum, to vše s vysokou mírou přesnosti, přizpůsobení a měřitelnosti. Tato transformace je tedy pro mnoho inzerentů přínosná, televize může být ale někdy vnímána jako reklamní médium včerejška nebo jako médium, jehož účinnost slábne. Nedávný výzkum provedený společností GroupM's Consumer Eye však zjistil, že tomu tak není.

Podle této zprávy si televize i nadále zachovává sílu, kterou mohou inzerenti využít. Digitální rozšíření televize nejenže dalo vzniknout novým způsobům, jak mohou lidé konzumovat obsah, ale navíc také vytvořilo nespočet příležitostí, jak mohou značky prostřednictvím televize navázat kontakt s publikem.

Celých 60 % respondentů průzkumu, který pokryl 14 trhů APAC, se shodlo na tom, že bezplatné televizní kanály dělají svět lepším místem. Televize zůstává velmi důležitým médiem při ovlivňování myšlení a formování kulturního chování, tvrdí zpráva.

66 % respondentů také uvedlo, že se v dnešní době setkávají s výrazně větším množstvím reklam. Celých 53 % respondentů má pocit, že se reklamy opakují příliš často. Dále 37 % respondentů často vidí reklamy na produkty, které se jim nelíbí, a 35 % respondentů často vidí reklamy, které jsou pro ně zcela irelevantní.

Zdroj: GroupM's Consumer Eye


Zdroj: GroupM's Consumer Eye


Podle zprávy se dále v regionu APAC reklamy přehrávané v televizi umístily na prvním místě, pokud jde o zprostředkování pozitivního dojmu o značkách. Televizní reklamy (39 %) měly ve skutečnosti stejnou váhu jako doporučení přátel (39 %). Televize si tak podle tohoto zjištění zachovává jedinečnou sílu při budování hodnoty značky.

Zdroj: GroupM's Consumer Eye


Podle 73 % diváků je také povinností značky kontrolovat, kde se její reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
objevuje. Pokud se značka objeví vedle nevhodného nebo urážlivého obsahu, 45 % na ni bude mít negativní názor. Televize je tak, díky zákonné regulaci obsahu, jedním z nejbezpečnějších prostředí, které umožňuje, aby se značky objevovaly vedle prémiového a kvalitního obsahu.

Zdroj: GroupM's Consumer Eye


Zdroj: exchange4media.com


Načítání dalších...