STUDIE KANADA: TELEVIZE DOSAHUJE NEJVĚTŠÍ SLEDOVANOSTI

21. 3. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle nejnovějších údajů a důkazů získaných od ostatních odborníků v odvětví je televize v současnosti stále silná. A je tím nejlepším místem, kam mohou marketéři investovat peníze na reklamu, protože televize stále přitahuje nejvíce diváků, a to bez ohledu na růst streamování.

SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) služby doplňují konzumaci klasické televize


Kanadští diváci (2+) sledují kabelovou (lineární) televizi méně. To ale není celkový obrázek. Podle údajů společnosti Numeris z podzimu 2021 se Kanaďané dívají na televizi v průměru téměř 21 hodin týdně, což je za poslední čtyři roky jen o dvě hodiny týdně méně. Za stejnou dobu vzrostlo předplatné služeb videa na vyžádání včetně Crave a CBC Gem o 25 %, uvádí podzimní průzkum MTM z roku 2021. To naznačuje, že diváci nemusejí nutně odcházet od lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. ke streamování, ale přibírají si další televize prostřednictvím různých platforem.

Sledování videa celkem u dospělých 18+ můžeme rozdělit následovně:

Zdroj: Průzkum MTM z podzimu 2021, příslušníci anglofonních zemí 18+, předplatitelé SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD), hodiny konzumace videa podle vlastních údajů, vytvořeno s pomocí Datawrapper


Legenda grafu:

Lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. stále tvoří velkou část videoprostoru, zejména když uvážíme její digitální vlastnosti na trhu, které divákům nabízejí více možností sledování videa. Navíc ne všechny digitální služby obsahují reklamu. To znamená, že pro mě jako pro marketéra, je lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. skvělá možnost a zdroj reklamního inventory.

Kdo udržuje lineární televizi při síle?


Diváci, kteří televizi sledují hodně, tvoří přibližně třetinu veškerého publika. Konzumují více než 40 hodin obsahu týdně. Mezi častými diváky ale nejsou jen příslušníci generace baby boomers. Ti tvoří jak výraznou část sledovanosti, tak představují výraznou část naší populace. K častým divákům se řadí i mladší ročníky, což přispívá k síle televize.

Řekli bychom, že využívání SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) služeb podporují diváci, kteří televizi sledují středně často nebo málo. Ti chtějí více ovlivňovat, jak, co a kdy sledují. Více si videoobsah vybírají a využívají služeb, které jim v této oblasti umí vyhovět. Jejich podíl na sledovanostiviz Share lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. zůstává poměrně konzistentní.

Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
stále poutá největší pozornost


V únoru 2020 jsme prováděli průzkum mezi více než tisícovkou Kanaďanů nad 18 let, abychom zjistili, jaký mediální formát nejlépe zaujal jejich pozornost. Výsledky ukázaly, že podle 51 % jejich pozornost nejvíce zaujme televize, podle 24 % online video a 20 % uvedlo sociální média. Opět je důležité zdůraznit, že lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a jejich streamovací kanály jsou jediné formáty, které nabízejí reklamu.

To je možná důvod, proč i SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) služby jako Amazon Prime a Disney+ zvýšily investice do reklamy v lineární televizi.

Zdroj: Údaje CMR, Toronto EM, Ind2+, Program GRPs, vytvořeno s pomocí Datawrapper


Pokud se ptáte, jestli je televize to správné místo pro vaše investice do reklamy, pamatujte si následující tři skutečnosti:

  • Kanaďané se na televizi nedívají méně, jen používají pro přístup k obsahu různá zařízení

  • Na televizi se nedívají jen příslušníci generace baby boomers, zapínají ji všechny generace

  • Televize umí zaujmout diváky jako žádné jiné médium


Zdroj: inspiration.nlogic.ca

Načítání dalších...