STUDIE: CTV VYHRÁVÁ NAD MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM S NEJVĚTŠÍM PODÍLEM NA VIDEOIMPRESÍCH VE SVĚTĚ

21. 9. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Podle studie společnosti Innovid předčila CTV v roce 2021 mobilní zařízení a přináší největší podíl na videoimpresích ve světě. 46 % všech videoimpresí v roce 2021 pocházelo z televize připojené k internetu, což je o 40 % více než v roce 2020. Naopak podíl globálních videoimpresí na mobilech poklesl ze 43 % na 39 %. Společnost Innovid také odhalila, že došlo k 32% meziročnímu nárůstu inzerentů s dynamickými kreativními kampaněmi, které „vyvolávají silnější zaujetí v porovnání s inzerenty používajícími standardní pre-roll kreativu“.

Innovid, platforma pro měření a doručování reklamyTechnologie a služba, která umísťuje (doručuje) reklamní formáty do webových stránek/aplikací a shromažďuje/vykazuje data o jejich výkonu (zjednodušeně reklamní systémy). na CTV - zjistila, že v roce 2021 CTV zvítězila nad mobilním zařízením jako nástroj přinášející největší podíl videoimpresí ve světě. Podle společnosti pocházelo 46 % všech videoimpresí z připojené televize, což je oproti předcházejícímu roku nárůst o 40 %. Naopak podíl videoimpresí na mobilních zařízeních poklesl ve stejném období ze 43 % na 39 %.

Společnost Innovid od 1. ledna do 31. prosince 2021 analyzovala 286 miliard impresí video- a displejové reklamy na všech zařízeních své platformy. Nezávislí výzkumní pracovníci zkoumali mobilní zařízení, počítače, CTV zařízení a sociální platformy a „sestavili úplný obrázek obsahující referenčních hodnoty videoreklamy a poznatky z celého světa“.

Společnost Innovid tvrdí, že region s největším podílem videoimpresí na CTV (48 %) je Severní Amerika, po ní následují regiony EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) a LATAM (Latinská Amerika) s 22 %. Za nimi je s 11 % region APAC (asijsko-pacifický region). Podle společnosti zasáhly kampaně na CTV v USA v průměru jen lehce nad 9 % z 95 milionů domácností, kterým Innovid poskytuje služby. Podle společnosti to svědčí o „obrovském prostoru pro inzerenty, pokud jde o zásahviz Reach CTV“.

Společnost také zjistila, že došlo k 32% meziročnímu nárůstu u inzerentů, kteří vedli dynamické kreativní kampaně. Ti „vyvolali silnější zaujetí než inzerenti se standardní pre-roll kreativou“. Inzerenti, kteří nasadili pokročilou kreativu, zaznamenali v roce 2021 nárůst doby sledování svých reklam o 47 sekund, a to oproti 34 sekundám v předcházejícím roce. Interaktivní CTV reklamy posílily o 72 sekund.
„Zařízení CTV jsou nyní nejdominantnější platformou pro impreseZobrazení reklamy (používá se na internetu). Počítá se, kolikrát se reklama zobrazí, ať už na ni uživatel klikne, nebo ne. videoreklamy. Více spotřebitelů přechází na streamování, a proto do tohoto kanálu přesunují prostředky také inzerenti. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat a tržní podíl mobilních zařízení a stolních počítačů se bude snižovat.”

uvedla Jessica Hogue, ředitelka pro měření a odvětví ve společnosti Innovid.

Zdroj: v-net.tv

 

Načítání dalších...