ROK 2021 BUDE PRO ADRESOVATELNOU TELEVIZI ROKEM BUDOVÁNÍ

18. 2. 2021
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DLOUHÉ ČTENÍ TRENDY ZAHRANIČNÍ
Mnoho se toho za poslední rok namluvilo o posunu ke  streamování, zejména při spuštění kanálů Disney Plus, HBO Max od WarnerMedia, Peacock od NBCU a spousty dalších služeb.

Kolem streamu je možná hodně rušno, ale inzerenti a agentury se také přiklánějí k adresovatelné televizi (schopnosti dodávat různé reklamy různým href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.em, které se dívají na stejný program), zatímco marketéři během pandemie COVID-19 přizpůsobují své strategie. Podle společnosti eMarketer se do roku 2020 očekává zvýšení výdajů na reklamu v adresovatelné televizi o 75 % na 3,6 miliardy USD.

href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">Adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). inzerentům umožňuje přesunout se od cílení na programy k  href="/slovnik-detail/?keyword=Cílení na diváky&post=6313"
target="_blank" class="search-highlight">cílení na divákyForma cílení kampaně, která chce zasáhnout konkrétní publikum na základě demografických proměnných, zájmů, věku, chování, nebo nejpravděpodobněji jejich kombinace. s dynamickým vkládáním cílených reklam na úrovni href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.í prostřednictvím kabelových, satelitních a IP TV systémů a set-top-boxů.

Pokud se dvě href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.i dívají na utkání Knicks na TNT, jedna může například vidět reklamu AT&T na nový 5G chytrý telefon, zatímco druhá rodina s malými dětmi uvidí reklamu na Toma a Jerryho na HBO Max.

„Za posledního dva a půl roku se rozsah adresovatelné televize značně rozšířil,“ řekla Nicolle Pangis, generální ředitelka společnosti Ampersand, společnosti pro technologie a prodej televizní reklamy řízené daty, která tvoří více než 60 % – tedy 42 milionů ­– všech amerických adresovatelných href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.í. „Dochází ke změně, protože když máme schopnost cílit na publikum několika konkrétními způsoby, inzerenty a agentury to zajímá. Považujeme to za způsob, jak zvýšit nákup televize.“

Jak se href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). změnila


Matt Kramer, ředitel pro pokročilé televize v Omnicom Media Group, uvedl, že poté, co loni pandemie ovlivnila rozpočty napříč mediálními kanály, je poptávka po lineární adresovatelné televizi i adresovatelných OTT službách.

„Představa je taková, že se posuneme od široké href="/slovnik-detail/?keyword=Demografie&post=6349"
target="_blank" class="search-highlight">demografieV marketingovém žargonu často také „soc-demo“. Základní popis jednotlivců nebo domácností za použití kategorií jako je věk, pohlaví, povolání, úroveň vzdělání, velikost domácnosti nebo počet dětí. k přesnějšímu publiku,“ řekl.

Zatímco kabelové sítě jsou adresovatelné už léta, fragmentace OTT služeb dále vyvolává poptávku po adresovatelnosti, o niž mají zájem značky z automobilového a farmaceutického průmyslu, ze světa financí, spotřebního zboží i DTC značky.

Přestože je adresovatelná href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
dražší než tradiční href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod., díky href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reachu na úrovni href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.í a kontrole href="/slovnik-detail/?keyword=Frekvence&post=6386"
target="_blank" class="search-highlight">frekvencePočet případů, kdy je jedinec vystaven reklamní kampani nebo programu. U digitálního videa se frekvence při mediálním plánování zpravidla řídí pomocí omezování frekvence, neboť vyšší frekvence je většinou na úkor zásahu. Uvádí se jako průměrná frekvence a vypočítá se podle rovnice celkový počet impresí / zásah = průměrná frekvence. je považována za efektivnější.

„Inzerenti chtějí zasáhnout stálé publikum, ať je kdekoli,“ řekl Matt Van Houtensenior viceprezident pro rozvoj podnikání a produktů společnosti WarnerMedia.

V posledních letech dochází k velké změně v chování nákupčích. V minulosti, uvedl Van Houten, měl nákupčí jedné agentury ve svém nákupu televize zahrnutou i adresovatelnou televizi.

Teď do boje vstoupili programatičtí nákupčí, zatímco ti tradičnější, kteří normálně kupují podle href="/slovnik-detail/?keyword=Demografie&post=6349"
target="_blank" class="search-highlight">demografieV marketingovém žargonu často také „soc-demo“. Základní popis jednotlivců nebo domácností za použití kategorií jako je věk, pohlaví, povolání, úroveň vzdělání, velikost domácnosti nebo počet dětí. nebo href="/slovnik-detail/?keyword=Grp&post=6388"
target="_blank" class="search-highlight">GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy., používají adresovatelnou technologii k rozšíření href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reachu nebo pro lepší řízení href="/slovnik-detail/?keyword=Frekvence&post=6386"
target="_blank" class="search-highlight">frekvencePočet případů, kdy je jedinec vystaven reklamní kampani nebo programu. U digitálního videa se frekvence při mediálním plánování zpravidla řídí pomocí omezování frekvence, neboť vyšší frekvence je většinou na úkor zásahu. Uvádí se jako průměrná frekvence a vypočítá se podle rovnice celkový počet impresí / zásah = průměrná frekvence..

Tal Chalozin, technologický ředitel a spoluzakladatel společnosti Innovid, prohlásil, že inzerenti se dnes více zajímají o adresovatelné OTT služby/CTV s tím, že digitální služby nabízejí více možností.

„Mnozí marketéři, kteří byli v minulosti marketéry pro tradiční televizi, najednou začali v posledním roce tvrdit, že... potřebuji zlepšit inzerci v CTV,“ řekl Chalozin.

Adresovatelnost v lineární televizi a online


Chalozin a další uvedli, že míra členění v adresovatelné televizi se může lišit.

Internetová href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat)., řekl, inzerentům umožňuje používat pro doručování televizní reklamy href="/slovnik-detail/?keyword=Data&post=6343"
target="_blank" class="search-highlight">dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. v reálném čase. Například farmaceutická společnost by si mohla koupit spot programaticky na základě výskytu pylu v místě uživatele a zobrazovat sdělení, která poukazují na to, že je pylu hodně, v samotné reklamě, vysvětlil Chalozin.

„Společnost QSR by mohla vědět, v jakou denní dobu se její href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
doručuje, a dávat pokyny reklamnímu serveru pro zdůraznění různých nabídek jídel podle počasí v danou denní dobu,“ řekl. „Vezměte si Starbucks v pozdním odpoledni - je chladno? Vyzvedněte si moka kávu. Horko? Frappuccino Happy Hour.”

Kramer řekl, že lineární href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). řízená daty inzerentům umožňuje dodávat pokročilému publiku, ale má nejmenší příležitost k optimalizaci.

„Nakonec stejně kupujete jednotku, která se bude vysílat napříč celým naplánovaným programem a přirozeně budete stále dodávat i mimo cíl, ačkoli jste optimalizovali,“ řekl.

Van Houten uvedl, že s lineární adresovatelnou televizí nejde reálně zjistit, kdo se v libovolnou chvíli na televizní obrazovku skutečně dívá.

„Víme jen, že je obrazovka zapnutá,“ řekl. „A proto když prodáváte televizní a online kampaň, zpravidla ji chcete uvést na úrovni href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností.í a chcete se ujistit, že nemáte duplikovaný href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reach. Pak můžete skutečně začít dělat významné analýzy, jaký výsledek na takovou href="/slovnik-detail/?keyword=Domácnost&post=6357"
target="_blank" class="search-highlight">domácnostTvoří ji osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti. Druhá domácnost je pak místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kde členové domácnosti opakovaně tráví čas. V České republice evidujeme v roce 2020 cca 4,45 milionů domácností. Alespoň jeden funkční televizor má doma 96 % českých domácností. v rámci tohoto média připadá.“

Van Houten uvedl, že více marketérů hraje nejprve v oblasti href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD) a čeká, až distributoři otevřou více pokročilých nástrojů a technologií pro lineární adresovatelnou televizi.

„A pak půjdou do href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. ve velkém,“ řekl. „Myslím, že rok 2021 bude povětšinou rok budování adresovatelné televize pro tvůrce programů, CTV, streamovací společnosti a výrobce chytrých televizorů, kteří se přidají a udělají spoustu integrací technologií a kampaní pro testování diváků.“

Taktický vývoj


V minulém roce se Ampresand spojil s Verizon Media a poskytl marketérům jednoduchý a konzistentní způsob nákupu diváků v lineární a adresovatelné televizi pomocí své AND Platformy. Tato integrace významně podpořila rozsah, který společnosti scházel.

Nicol Pangis si spolu s ostatními myslí, že adresovatelnost je taktika k rozšíření lineárního href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reachu, protože i přes všechny řeči o rušení televizních služeb je href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. místem, kam jde většina výdajů na reklamu.

Dodala ale, že je důležité cílit na diváky napříč všemi televizními formáty, lineárními i adresovatelnými, včetně streamování.

„Skutečně potřebujete jednotlivé platformy, abyste dali dohromady všechny nákupy pro značku a dosáhli konzistentního href="/slovnik-detail/?keyword=Cílení na diváky&post=6313"
target="_blank" class="search-highlight">cílení na divákyForma cílení kampaně, která chce zasáhnout konkrétní publikum na základě demografických proměnných, zájmů, věku, chování, nebo nejpravděpodobněji jejich kombinace. a konzistentního měření,“ uvedla.

Kramer dodal, že široká href="/slovnik-detail/?keyword=Demografie&post=6349"
target="_blank" class="search-highlight">demografieV marketingovém žargonu často také „soc-demo“. Základní popis jednotlivců nebo domácností za použití kategorií jako je věk, pohlaví, povolání, úroveň vzdělání, velikost domácnosti nebo počet dětí. nemusí být pro značky vždy negativní.

„Realita je taková, že pokud cílíme až moc, může to být stejně nebezpečné jako mít příliš široké publikum,“ řekl. „První případ vede k  href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reachu příliš velkého množství lidí, druhý znamená, že nezasáhnete dost lidí, abyste podpořili značku. Pro většinu značek platí, že když spouštíte adresovatelnou kampaň, obvykle by měla být použita jako hyperlokální... a doplňovat kampaň celostátní.“

Zdroj: adexchanger.com

Načítání dalších...