PROČ REKLAMU V LINEÁRNÍ TELEVIZI NEZHLTNE CTV I PŘES ÚTĚK DIVÁKŮ KE STREAMOVÁNÍ

11. 8. 2020
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ
Nezáleží na tom, z jakých zdrojů dat vycházíte, útěk televizních diváků od tradiční href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. k Netflixu, Roku, Hulu, Disney Plus a dalším mnoha platformám pro video na vyžádání ( href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD)) je nepochybný. Vezměme v úvahu, že v současnosti se v amerických domácnostech s televizí denně dívá na video díky zařízení připojenému k televizoru 40 % dospělých. A přitom v roce 2010 to bylo pouhé 1 %.


Kolují zprávy, že streamování do televize se během pandemie více než zdvojnásobilo, protože lidé tráví více času doma. Svou roli tu hraje i prodlužovaná absence živého sportu, neboť sport byl historicky pro mnoho předplatitelů hlavním dů href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)em, proč neodhlásit kabelovou televizi. (ještě uvidíme, co se stane teď, když se sport vrací). Ale divácké trendy ne vždy přesně odpovídají investicím do reklamy a dolar investovaný do televize připojené k internetu (CTV) jednoduše není stejný jako dolar vložený do href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod.. (Pro ujasnění, CTV je souhrnný pojem pro systémy, které lidem umožňují dívat se na video obsah pomocí internetového připojení vhodného pro streamování. Patří sem vestavěná rozhraní chytrých televizorů, samostatná streamovací zařízení, jako je Roku a Chromecast, připojené videoherní systémy a Blu-ray přehrávače.)

Teď vyvstává otázka, co toto vzepětí v konzumaci CTV znamená pro nabídku reklamy a hodnotu inventory napříč lineárními i  href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD) kanály. Podle mého názoru bude vliv prudkého nárůstu diváků CTV na postavení href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. utlumen nezralostí a nedůvěryhodností href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD) platforem.

Pozor na pod href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)y v reklamě u CTV


Pod href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)y zamořují všechny digitální platformy a CTV není žádná výjimka. Nedávno vyšel najevo možná úplně největší pod href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD) v CTV. V lednu napodobila robotická síť ICEBUCKET více než 2 miliony lidí ve více než 30 zemích a na programatických platformách pro CTV vygenerovala přibližně 1,9 miliardy požadavků na zobrazení reklamy za den - neboli 28% celkového objemu. Podle šetření společnosti White Ops zfalšoval ICEBUCKET více než 300 vydavatelů a uvedl v omyl inzerenty, kteří se domnívali, že se na jejich reklamy dívají skuteční lidé.

Tento druh pod href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)u se ve spolehlivé a pro značku bezpečné lineární televizi nestává. Pokud si zadavatelé nemohou být jisti, že z rostoucí nabídky reklamy v CTV získají skutečné diváky, odmítnou do kanálů videa na vyžádání financovaného reklamou (A href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD)) alokovat další výdaje - a budou vědět proč.

Proveďte analýzu href="/slovnik-detail/?keyword=Roi&post=6549"
target="_blank" class="search-highlight">ROIUkazatel návratnosti investic, který dokáže kvantifikovat, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy. Může být vyjádřen v procentech, korunách, eurech, dolarech apod.


Je také důležité si pamatovat, že CTV zatím není příliš efektivní nástroj pro masový href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reach. Z tohoto dů href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)u o ni globální spotřebitelské značky jako Coca Cola a Pepsi projevují jen omezený zájem, protože se soustřeďují na budování povědomí a blízkého vztahu se značkou, nikoli na měřítka v dolní části marketingového trychtýře, které jsou podporovány možnostmi cílení CTV. Služby A href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD) většinou nenabízejí masový href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reach a platformy jako Roku a Hulu s větším publikem mají významně vyšší průměr ceny za tisíc zobrazení ( href="/slovnik-detail/?keyword=Cpm&post=6333"
target="_blank" class="search-highlight">CPMviz CPT) než href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod.. Tradiční href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. tak nabízí nejlepší hodnotu pro inzerenty, jimž nejvíce záleží na „tonáži“.

CTV si jako součást ekosystému digitální reklamy s řadou středně pokročilých technologií vybírá „daň“, která ukrajuje z čistých výnosů a ziskové marže prodávajících. Například velká část inventory CTV se prodává na programatických trzích, které si berou procento z hodnoty každé prodané href="/slovnik-detail/?keyword=Imprese&post=6398"
target="_blank" class="search-highlight">impreseZobrazení reklamy (používá se na internetu). Počítá se, kolikrát se reklama zobrazí, ať už na ni uživatel klikne, nebo ne.. Prodávající by měli provést analýzu href="/slovnik-detail/?keyword=Roi&post=6549"
target="_blank" class="search-highlight">ROIUkazatel návratnosti investic, který dokáže kvantifikovat, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy. Může být vyjádřen v procentech, korunách, eurech, dolarech apod. a určit, zda vyšší href="/slovnik-detail/?keyword=Cpm&post=6333"
target="_blank" class="search-highlight">CPMviz CPT z CTV skutečně přinese lepší výnosy než href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod., vezmou-li v úvahu vícenáklady a lidské zdroje potřebné pro plánování a realizaci CTV.

Pro marketéry v horní části trychtýře je podle mého názoru CTV nejvhodnější krátkodobě jako rozšíření href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reachu u  href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod.. To platí zejména v covidových časech, kdy velké značky i místní inzerenti potřebují efektivní možnosti cílení, aby mohli upravit obsah podle vývoje koronavirové infekce a lokálního dopadu na ekonomiku. Reklamy na restaurace ve městech, kde bylo nařízeno jejich uzavření, by přece jen nedopadly nejlépe - stejně jako reklamy na limonádu plné velkých skupin lidí.

Zdroj: blog.furiouscorp.com

Načítání dalších...