NOVA ZMĚNAMI POSUNULA PROFILACI SVÝCH TEMATICKÝCH STANIC

19. 4. 2022
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Změnami, které skupina Nova provedla na podzim loňského roku, upravila profilaci svých tematických stanic a jejich zaměření na ženské či mužské publikum.

Změnami, které skupina Nova provedla na podzim loňského roku, upravila profilaci svých tematických stanic. Skupina to uvedla s odkazem na dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. za první čtvrtletí 2022. Změny se měly projevit ve větší vyhraněnosti jednotlivých kanálů. K tomu mělo přispět i spuštění stanice Nova Lady v loňském roce. „Tematické stanice představují alternativu k hlavnímu kanálu TV Nova, oslovují specifičtější cílové skupiny a dosahují vyšších afinit pro reklamní zadavatele," uvedla televizní skupina v tiskovém oznámení.

Stanice Nova Fun (dříve Nova 2) prošla grafickou proměnou a posunula se více k ženskému publiku. Podle dat měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere za první čtvrtletí 2022 dosahuje stanice nejvyšších podílů v diváckých skupinách žen od 15 do 34 let. Meziročně si nejvíce polepšila v cílové skupině žen v domácnosti 18-34 let (+1,6 procentního bodu, afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). +54 %).

Kanál Nova Action se začal více profilovat na mužské publikum. Podle dat za první čtvrtletí 2022 dosahuje nejvyšších podílů v cílové skupině mužů 25-44 let. V CS muži 25 až 34 let se podíl na sledovanostiviz Share meziročně navýšil o 0,09 procentního bodu a afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). u této CS vyrostla o 64 %.

Změny v profilu stanice Nova Gold jsou na první pohled méně výrazné, stále oslovuje primárně ženy středního věku. V prvním čtvrtletí stanice meziročně zvýšila podíl na sledovanostiviz Share o 0,3 procentního bodu. V kategorii žen 35 až 44 let narostl podíl meziročně o 0,49 pb. (afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). +23 %).

Na Nova Cinema proběhly jen menší změny. Tento filmový kanál cílí nadále na mladší publikum. Meziročně si polepšila např. u diváků 18 až 23 let, kde podíl narostl o 1,12 procentního bodu (afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS).: +8 %). U osob ve věku 25 až 40 let pečující o dítě podíl na sledovanostiviz Share meziročně narostl o 0,36 procentního bodu (afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS).: +10 %).

Nová stanice Nova Lady oslovuje zejména ženy v produktivním věku. V letošním prvním čtvrtletí podíl na sledovanostiviz Share u žen 25 až 34 let dosáhl 1,08 % (afinitaMíra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). 2,1 - zde nejde o vyjádření meziročního vývoje, ale o hodnotu afinity za 1. čtvrtletí 2022). Celkově zaznamenala stanice za první čtvrtletí podíl v CS 15-54 ve výši 0,51 %. V loňském prvním čtvrtletí stanice ještě nevysílala.Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...