MEDIÁLNÍ INVESTICE BYLY VYŠŠÍ I V KVĚTNU, RŮST ALE ZPOMALIL

20. 6. 2022
Zdroj: Shutterstock.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Meziroční růst reklamních investic do médií pokračoval i v květnu, byl ale nižší než v předcházejícím měsíci.

Monitorovaný objem reklamních investic do médií dosáhl v letošním květnu meziročního navýšení o 7 %. Také v pátém letošním měsíci si tak reklamní trh podle dat Ad Intel od Nielsen Admosphere polepšil. Ve srovnání s dubnem, který vykázal téměř čtvrtinový nárůst (+ 23 %), je ale květnový růst nižší. Může to souviset s loňským jarním uvolňováním proticovidových opatření a s tím spojeným citelným nárůstem reklamních investic.

Za prvních pět letošních měsíců představuje meziroční navýšení monitorovaných reklamních investic 13 %. Nejvýrazněji přitom rostou investice do venkovní reklamy (+40 %) a potom do rádií (+21 %). Nejsilnější zůstává televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
.Součástí uváděného přehledu nejsou investice do internetové reklamy, protože monitoring postihuje jen displayovou reklamu.

Znovu připomínáme, že monitorované objemy nevyjadřují reálné objemy investované do reklamy v médiích, ale popisují vývojový trend

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...