CO MUSÍ MARKETÉŘI ZVÁŽIT, NEŽ SE PONOŘÍ DO POKROČILÉ TELEVIZE

12. 4. 2021
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ
Kvůli odmítání href="/slovnik-detail/?keyword=Cookies&post=6325"
target="_blank" class="search-highlight">cookiesMalý textový soubor (do 4 kB), který je vytvořen webovou stránkou a uložen v počítači uživatele buď dočasně pro daný časový úsek, nebo trvale na hard disku (trvalé soubory cookies). S pomocí souborů cookies může webová stránka uživatele rozpoznat a sledovat jeho preference. Soubory cookies nefungují v prostředí aplikací. třetích stran a jeho dopadu na cílení médií inzerenti stále více vyhledávají příležitosti k využívání jak vlastních primárních dat, tak dat od třetích stran, aby mohli efektivně zasáhnout publikum.


Přesně k tomu nabízí pokročilá televize příležitost a poskytuje marketérům médium, které je pro značky bezpečné, cílí na jednotlivé osoby a je měřitelnější než tradiční nákupy na lineární televizi. Než se inzerenti ponoří do pokročilé televize, musí zvážit dostupné možnosti, mít jasnou představu o vymezení svého publika a chápat omezení, která v současné době existují.

Pochopení podmínek pokročilé televize


Pokročilá televize představuje všechny televizní příležitosti, které inzerentům umožňují využívat href="/slovnik-detail/?keyword=Data&post=6343"
target="_blank" class="search-highlight">dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. k cílení, plánování, nákupu a měření výsledků vůči publiku, jež si inzerent definuje. Existuje několik typů médií zastřešených pokročilou televizí s různými úrovněmi možného cílení.

href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">Lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. založená na divácích
má nejblíže k tradiční lineární televizi. Inzerenti kupují prostor v rámci pořadů a částí dne, které podle indexů nejvíce odpovídají jejich cílovému publiku. V rámci odvětví se tato možnost nazývá různě, například nakupování podle diváků (ABB), href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. založená na datech (DDL) nebo nákup podle indexů.

href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">Adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat).
jde o krok dále a umožňuje inzerentům cílit na úrovni domácností prostřednictvím kabelových společností přes set-top boxy v rámci lineární adresovatelné televize (dvě minuty za hodinu, které sítě nechávají prázdné) a videa na vyžádání.

Televize připojená k internetu a OTT se objevily nedávno a zahrnují href="/slovnik-detail/?keyword=Doručování reklamy&post=6359"
target="_blank" class="search-highlight">doručování reklamyTechnologie a služba, která umísťuje (doručuje) reklamní formáty do webových stránek/aplikací a shromažďuje/vykazuje data o jejich výkonu (zjednodušeně reklamní systémy). do zařízení diváků pomocí internetu na platformách, jako je Roku, Hulu, Samsung a stovky dalších partnerů.

Programatická televize neboli automatické nakupování a plánování těchto televizních reklam, se uplatňuje napříč všemi třemi typy médií, i když je nejrozšířenější v připojené a OTT televizi. Kromě toho se objevuje i nová podoba zvaná celostátní lineární href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat)., kde se href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
nakupuje celostátně a poté může být nahrazena různými verzemi podle toho, jak je sledována na různých adresovatelných platformách.

Množství možných partnerů a rozdílů, které mezi nimi existují, komplikují orientaci v prostředí pokročilé televize. Marketéři musí pochopit různé možnosti, aby zjistili, kam se co hodí, a určili, jak budou tyto různé vztahy řídit, ať už využívají interní tým nebo agenturu.

Využívání primárních dat při nákupu v pokročilé televizi


Než se marketéři přesunou k reklamě zaměřené na identitu, musí nejprve porozumět prostředí a tomu, jak různé typy médií pokročilé televize skutečně fungují. Dále musí být odborníky na vymezení svého publika a přesně vědět, koho chtějí zasáhnout a jak takové publikum vytvořit.

Jakmile jsou vymezení publika jasná, měli by marketéři určit, kde aktivovat a kam alokovat rozpočet, a to především podle svých cílů. Je důležitější návratnost investic, nebo přírůstkový href="/slovnik-detail/?keyword=Zásah&post=6664"
target="_blank" class="search-highlight">zásahviz Reach? Existují klíčové možnosti vykazování, které partner nutně potřebuje?

Marketér si může svůj přístup vybrat také na základě stávajícího reklamního zaměření. Značka, která upřednostňuje digitální reklamu, může například začít s programatickou televizí a efektivně rozšířit svůj digitální nákup na připojenou televizi. Značka, která dříve hodně investovala do href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod., se může rozhodnout, že začne s lineární televizí založenou na divácích. Bez ohledu na přístup marketéři běžně vybírají jen jednoho partnera v rámci adresovatelné televize na zkoušku, spustí kampaň a potom možnosti rozšiřují, když vidí pozitivní výsledky.

Existují určitá omezení aktivace primárních dat, která se liší podle partnera. Bez ohledu na partnera patří mezi nejdůležitější omezení, která je třeba promyslet, ochrana údajů, zejména v případě inzerentů ve finančních službách, pojišťovnictví, zdravotnictví a na podobných vertikálách. Pro marketéry nebo jejich agentury je důležité zajistit splnění podmínek pro odvětví, která pracují s citlivými údaji.

Vytvoření bezproblémové zákaznické zkušenosti pomocí pokročilé televize


Protože href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
v pokročilé televizi znamená mluvit se zákazníky, zatímco si vychutnávají zážitek, reklamy musí být promyšleně spárované s obsahem. Zatímco href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. založená na divácích i lineární href="/slovnik-detail/?keyword=Adresovatelná televize&post=6256"
target="_blank" class="search-highlight">adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). poskytují divákům podobný zážitek z reklamy jako tradiční href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod., CTV má větší potenciál divácký zážitek narušit.

Hlavní záludnost CTV, které je třeba se vyhnout, je opakování stále stejné reklamy stejnému divákovi v krátkém časovém úseku, kdy taková href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
začne být nezajímavá a otravná. Marketéři, kteří využívají CTV, musí bedlivě sledovat výkazy href="/slovnik-detail/?keyword=Frekvence&post=6386"
target="_blank" class="search-highlight">frekvencePočet případů, kdy je jedinec vystaven reklamní kampani nebo programu. U digitálního videa se frekvence při mediálním plánování zpravidla řídí pomocí omezování frekvence, neboť vyšší frekvence je většinou na úkor zásahu. Uvádí se jako průměrná frekvence a vypočítá se podle rovnice celkový počet impresí / zásah = průměrná frekvence. a pracovat s partnery, kteří mají kvalitní výsledky při řízení href="/slovnik-detail/?keyword=Frekvence&post=6386"
target="_blank" class="search-highlight">frekvencePočet případů, kdy je jedinec vystaven reklamní kampani nebo programu. U digitálního videa se frekvence při mediálním plánování zpravidla řídí pomocí omezování frekvence, neboť vyšší frekvence je většinou na úkor zásahu. Uvádí se jako průměrná frekvence a vypočítá se podle rovnice celkový počet impresí / zásah = průměrná frekvence., aby spotřebitele nedráždili.

Měření se liší podle typu médií a může být složité


Zdroje měření pro pokročilou televizi závisejí na typu média, které kupujete, ale různí partneři využívají různé metody. Pro lineární televizi založenou na divácích může partner využívat vlastní výkaznictví nebo se spoléhat na poskytovatele, jako je Comscore či Nielsen, což představuje směsici nesourodých zdrojů. Některé skupiny pracují na standardizaci výkaznictví, ale odvětví k tomu zatím nedospělo. Podobně mají poskytovatelé adresovatelné televize různé filozofie pro budování streamu určité akce – někteří využívají externí zpracovatele, jiní ho vytvářejí sami. Někteří hráči budou poskytovat streamy akcí zdarma, jiní si budou účtovat dodatečný poplatek a další je nebudou poskytovat vůbec.

Na straně uživatelů diváci mohou nebo nemusejí být přihlášení, když vidí reklamu v připojené televizi, což může komplikovat spojení mezi konverzí a streamy akcí pro určení návratnosti investic. Proto je důležité před spuštěním kampaně chápat údaje dostupné od určitého partnera, který měření provádí.

Jelikož se práce s pokročilou televizí neobejde bez výzev, inzerenti, kteří href="/slovnik-detail/?keyword=Primární data&post=6514"
target="_blank" class="search-highlight">primární dataData o spotřebitelích, která společnosti vlastní a shromažďují pomocí interakce se spotřebiteli. Primární data mohou zahrnovat údaje získané z chování, činnosti nebo zájmů, které se projevily napříč webovými stránkami, údaje získané pomocí CRM, předplatitelské údaje nebo údaje získané napříč platformami z mobilních webů či aplikací. chápou a dokáží je aktivovat, mají dobrou pozici, aby získali velké výhody z explozivního růstu pokročilé televize a zároveň zákazníkům na jejich cestě přidali další bezproblémové kontaktní místo.

Zdroj: adexchanger.com

Načítání dalších...