ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ SLAVÍ 5 LET A PŘINÁŠÍ CELOU ŘADU NOVINEK

12. 5. 2022
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Letos na jaře uplynulo 5 let od vzniku Asociace komerčních televizí, jejímiž zakládajícími členy jsou televizní skupiny Nova, Prima a Óčko. Během svého působení se AKTV aktivně zapojila do oborového televizního světa i legislativních procesů a stala se respektovaným stakeholderem. Pro podporu svých marketingových aktivit spustila B2B značku a oborový web ScreenVoice, u příležitosti 5. výročí prošla refreshem také vizuální identita AKTV.

Asociace komerčních televizí má za sebou prvních pět let úspěšného fungování. Při svém zrodu si vytyčila dva hlavní cíle, a to osvětu v oblasti podpory televizního mediatypu a aktivní zapojení do legislativních procesů ovlivňujících televizní vysílatele.

V průběhu své existence se pod hlavičkou AKTV konala celá řada významných oborových konferencí, na kterých vystupovali přední světoví odborníci na marketing a reklamu. K největším jménům, která AKTV přivezla do Prahy, patří beze sporu Mark Ritson, Les Binet, Karen Nelson-Field či Wiemer Snijders. Po covidové pauze loni uspořádala AKTV poprvé konferenci pod záštitou své nově spuštěné B2B značky ScreenVoice, která si klade za cíl obsáhnout celý svět televize, televizní reklamy a total videa.
„ScreenVoice nově zastřešuje naše aktivity pro podporu total videa a televize jako reklamního mediatypu. Pod hlavičkou ScreenVoice budeme i nadále chystat výjimečné oborové konference, a kromě toho letos poprvé zrealizujeme náš původní kvalitativní výzkum, který jsme zatím byli zvyklí vídat jen u zahraničních kolegů,“

říká Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel TV Nova.

Na webu ScreenVoice.cz čtenáři najdou inspiraci, trendy, výzkumy i aktuality o dění v televizním světě v České republice i v zahraničí. Každý měsíc je věnován jednomu tématu, ke kterému je připraven původní obsah. Na čtenáře tak na webu čeká magazínové čtení o vůbec první televizní reklamě, vánoční nebo valentýnský reklamní speciál, či zamyšlení nad reklamou během covidu či války na Ukrajině. Téma měsíce pak doplňuje kalendář oborových akcí, slovník pojmů ze světa total videa nebo populární sekce Mýty a fakta o TV, která přináší řadu datových podkladů vyvracejících nejčastější mýty o televizi. Samostatnou kategorii pak tvoří archiv akcí AKTV, kde zájemci najdou všechny záznamy vystoupení a prezentace speakerů z posledních pěti let.

Refreshem prošla také vizuální identita AKTV, která nyní využívá stejnou barevnost jako ScreenVoice. Odlišný je rovněž obsah webových stránek, kdy ScreenVoice cílí primárně na reklamní profesionály a zájemce o svět total videa, AKTV se pak zaměřuje na legislativní a regulatorní stránku podnikání televizních vysílatelů.

O Asociaci komerčních televizí

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.

AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

Načítání dalších...