HBBTV PODPORUJE PŘECHOD K VYSÍLÁNÍ A OTT SLUŽBÁM PŘÍŠTÍ GENERACE

3. 12. 2021
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ
Hybridní televize (HbbTV) dosáhla pozice vyspělého standardu pro dodávání vysílacích a OTT služeb příští generace. Uznávají ho vysílatelé, provozovatelé platforem i výrobci. Úplnější zavedení specifikací na trhu se ale neobejde bez užší spolupráce mezi jednotlivými hráči v oboru.

Takový je závěr 9. ročníku Sympozia a udílení cen HbbTV. Akce s osobní účastí delegátů se konala ve Francii v Paříži 24.-25. listopadu 2021.

Významný výroční summit odvětví CTV spolupořádaly Asociace HbbTV a francouzská OTT platforma Salto. Do mezinárodního univerzitního komplexu Cité Internationale Universitaire de Paris zavítalo kolem 180 účastníků. O bezprostřední poznatky se na konferenci podělili nejlepší světoví manažeři a experti v oboru. Jako doprovodná akce se konala výstava, kde přední hráči na trhu předvedli své nejnovější produkty a služby.

V hlavním projevu zdůraznil Vincent Grivet, předseda Asociace HbbTV, relevantnost vymezení HbbTV na rychle se měnícím trhu. Poukázal také na hlavní úspěchy, jako je cílená reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
(HbbTV-TA) a specifikace ADB2 nebo Developer Portal, který bude brzy uveden do živého provozu. Účastníky trhu vyzval, aby se připojili k Asociaci HbbTV a podíleli se na projednání a vyřešení výzev, které s sebou nese vyspělá technologie.

Jednou z nich je složitost a cena certifikace a ověření zařízení. Tento proces probíhá po celé Evropě roztříštěně a nezahrnuje všechny evropské země. Otázku souladu zařízení zdůraznil ve svém úvodním projevu ředitel platformy Salto Thomas Follin. Odkazoval při tom na zkušenosti platformy Salto při zavádění služby HbbTV ve francouzské DTT síti.

Jednání o systémech řízení souladu a interoperabilitě byla rozdělená do dvou částí. Hlavní evropští hráči, vysílatelé a výrobci se během nich shodli na významu propracovaného postupu pro dosažení souladu a certifikace. Zároveň uvedli, že pokud bude v určité fázi existovat celoevropský postup pro dosažení souladu, přinese to významné výhody. Může například snížit náklady na certifikaci a dobu realizace a vnést větší jistotu do kompatibility a validace zařízení. Poznamenali také, že zavádění HbbTV v Evropě by se mělo mezi jednotlivými zeměmi lépe sladit, aby se omezila technická roztříštěnost. Potřeby spotřebitelů a vysílatelů jsou totiž v zásadě stejné a nejsou důvodem pro vznik specifických lokálních verzí.

Na konferenci probíhaly panelové diskuse a prezentace o zkušenostech se zaváděním HbbTV, komerčním spouštění řešení pro cílenou reklamu, příkladech optimálních postupů pro HbbTV OpApp, inovacích v HbbTV aplikacích a roli standardizace. Ve dvou zásadních vystoupeních předložil Paul Gray, ředitel výzkumu společnosti Omdia, analýzu vývoje na globálním televizním trhu a Jon Piesing, místopředseda Asociace HbbTV, poskytl hlubší informace o dalších aktualizacích vymezení HbbTV.

Besedy u kulatého stolu se zúčastnili zástupci DVB, ATSC a NAB. Vyzdvihli význam úzké spolupráce mezi standardizačními orgány a sdruženími v EU a v USA jakožto efektivního způsobu prosazování myšlenek a zapojování výrobců televizorů do celého procesu. Zároveň potvrdili ochotu těch, kteří se zabývají televizí příští generace a hybridní televizí, vzájemně spolupracovat.

Na Sympoziu HbbTV 2021 se také počtvrté udělovaly ceny HbbTV. Udílení cen bylo přehlídkou a oslavou mistrovství a nejlepších postupů v oblasti HbbTV. Ceny byly předány během prestižního ceremoniálu 24. listopadu. Úplný seznam držitelů cen HbbTV 2021 najdete zde.

Pro manažery v oboru, kteří nemohli cestovat do Paříže, se Sympozium a předávání cen HbbTV 2021 streamovalo na webových stránkách Asociace HbbTV. Je také možné pustit si záznam celé akce: den 1 a den 2. Virtuální obchodní sekce nabízí přehled činnosti sponzorů a jejich zástupců. Podrobné informace o programu konference, řečnících a sponzorech jsou uvedeny v brožuře (PDF). Prezentace přednesené na konferenci a fotogalerie jsou k dispozici na webových stránkách konference.

Zdroj: hbbtv.org

Načítání dalších...