TELEVIZOR JE NEJOBLÍBENĚJŠÍM ZAŘÍZENÍM PRO OBSAH VIDEA NA VYŽÁDÁNÍ

18. 4. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA TRENDY VÝZKUM
Společnost NPAW, zabývající se analýzou videa, přináší nový přehled spotřeby obsahu videa na vyžádání podle zařízení. Výzkum ukazuje, že spotřeba obsahu na vyžádání se ze dvou pětin (41 %) odehrává na velké obrazovce televizoru. Oproti tomu chytré telefony nyní zaujímají čtvrtinový podíl (26 %), který vzrostl z 21 % v předchozím roce.

Podle údajů společnosti NPAW, která se zabývá analýzou videa, jsou televizory stále preferovaným a nejoblíbenějším zařízením pro obsah videa na vyžádání, ale chytré telefony získávají celosvětově stále větší podíl.Dvě pětiny (41 %) konzumace obsahu videa na vyžádání se odehrávají na připojeném televizním zařízení a tento podíl zůstal za poslední rok stabilní.

Oproti tomu chytré telefony nyní zaujímají podíl 26 %, který vzrostl z 21 % v předchozím roce, což představuje největší nárůst napříč všemi zařízeními.

Spotřeba videa na vyžádání na PC se umístila na třetím místě, ale zaznamenala největší pokles, a to na 12 % ve 4. čtvrtletí 2021.

Spotřeba digitálního videa silně roste a inzerenti v důsledku toho přesouvají své rozpočty - WARC DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. očekává, že výdaje na OTT video reklamu letos vzrostou o 20 %, přičemž důležitou roli hrají značky přímo pro spotřebitele.

Pro značky využívající digitální video může popularita účtů pro sdílení představovat určitý problém v oblasti cílení a personalizace. Problémem může být také široká škála platforem, kdy diváci používají v průměru pět platforem, a je tak těžší je při nevhodném plánování, reklamním sdělením zachytit.

Zdroj: warc.com

Načítání dalších...