JAK SE SIGNÁL DOSTÁVÁ DO VAŠÍ TELEVIZE? DISTRIBUČNÍ SÍTĚ POD DROBNOHLEDEM

23. 6. 2022
Zdroj: GettyImages.com
DLOUHÉ ČTENÍ DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Tento článek má za cíl podívat se s určitým nadhledem do systémů a zázemí sítí pro distribuci video a audio obsahu k divákovi. Technologický vývoj posledních let umožňuje dostaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.t ke koncovému uživateli mediální obsah mnoha způsoby, každý se svými přednostmi a nedostaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.tky.

Před týdnem jsme jednotlivé distribuční platformy srovnávali na základě jedné studie z hlediska energetické náročnosti, která se v současné době neustálého zdražování dostává do popředí zájmu. Článek však jednotlivé způsoby distribuce nepopisoval, což nás vedlo k tomu, abychom to napravili. Všechny dnešní distribuční sítě přenášejí technicky digitální dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem., která slouží k uspokojení potřeb diváka. Ten ale velmi často netuší, jaké technologie za nimi stojí.

Infrastruktura televizní distribuce a streamování videa


Když mluvíme o online streamování videa, narazíme na mnoho termínů, mezi které patří internetová televize, IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. nebo OTT. Zažíváme posun od tradičních režimů vysílání, jako je kabelová nebo satelitní televize, k streamování přes internet a IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. sítě s rozdílnými technologiemi hrají v této přechodné fázi hlavní roli.Výše uvedený obrázek – podle BBC White Paper WHP 372 – s barevně odlišenými způsoby dopravy datových signálů do domácností předstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vuje blokově znázorněné schéma dnešní distribuce televizního, obecně mediálního obsahu a toky dat různých formátů terestrické televize, přes satelit, kabel a internetové televize. Pojďme si tuto složitou architekturu jednotlivých distribučních platforem popsat podrobněji na zjednodušených schématech.

Infrastruktura digitální terestrické televize (DTT)


Vyjdeme-li ze zjednodušeného blokového schématu, kterému je velmi podobná i satelitní distribuce a distribuce po kabelu vidíme, že distribuce DTT spočívá v přenosu signálu do sítě vysílacích staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.nic geograficky rozmístěny v pokrytí signálem. Jsou to obvykle stovky vysílacích staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.nic po celé zemi, každá s několika vysílači pro různé multiplexy. Digitální signál televizního kanálu se slučuje v multiplexy, obvykle 5 až 10 kanálů za multiplex tvořící síť, někdy též nazývaný buket DTT, dostupné na pokrytém území. Přenos mezi vysílači je prováděn vyhrazeným vysoce výkonným přenosem v distribuční síti (dnes převážně optické) jednoho nebo více multiplexů, z nichž každý je po modulaci zesilován vysílačem propojeným k jedné nebo sdružené anténě na každé vysílací staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.nici, která síří programy do volného prostoru na přidělených kmitočtech.

Referenční architektura digitální terestrické televize (DTT)


Podívejme se na některé odchylky od principiálního schématu. Na obrázku je naznačeno, že kódování a multiplexování je součástí společné vysílací infrastruktury, což u nás platí jen pro síť 21 České televize, která má ze zákona přiděleny své kmitočty. Kódování a multiplexování komerčních sítí provádí operátoři sítí (CRA, CDG a DB) a mohou tak sdružit více programů od různých vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání – např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání – Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit).ů do jednoho multiplexu. Toto řešení umožňuje také nastaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vit různé datové toky v disponibilní šířce pásma a slučovat v jedné síti programy SD, HD případně UHD ve staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.tistickém multiplexu.

V současné době DTT obecně vyžaduje jednoduché nastaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vení domácí sítě. Signál je přijímán v individuální domácnosti přes anténu, následně demodulován a dekódován buď přes set-top boxPeriferní zařízení, které se připojuje k televizoru a umožňuje přijímání a dešifrování digitálního televizního vysílání (DTV). DTV set-top boxy se někdy nazývají přijímače. Set-top boxy jsou nezbytné pro diváky, kteří chtějí na svých analogových televizorech přijímat digitální vysílání. Set-top boxy jsou často poskytovány provozovateli kabelových, satelitních nebo IP televizí a řada z nich se také připojuje k internetu. Tato technologie je nyní často vestavěna do moderních televizorů a je známá jako digitální tuner. (STB) nebo v televizoru. Častým případem ve větších domech a zejména na sídlištích je realizován příjem přes rozvodviz Video na vyžádání (VOD) se společnou TV anténou (STARozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.), která by dnes neměla měnit vysílané kmitočty, jako tomu bylo dříve, ale pouze signál zesílit tak, aby byla dosažena potřebná úroveň na každé účastnické zásuvce.

I když digitální televizor nebo i „chytrý“ TV přijímač je dnes staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.ndardem, diváci mohou používat STB s PVR k nahrávání a sledování již odvysílaných programů (time shift). V některých případech lze živé televizní vysílání sledovat také prostřednictvím takových STB, které mohou nabízet další funkce, jako v případě placeného vysílání nebo integrace „televize přes anténu“ s další distribuční platformou pro ukládání do mezipaměti (caching). Domácí zařízení pro ukládání do mezipaměti je možnou technologií, která je považována za způsob využití sítí DTT pro doručování obsahu na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD)) časově posunutého vysílání místo datového streamu z IP platforem při snížení zátěže internetových sítí a nákladů za datové připojení.

Kabelové a satelitní sítě


Další dva tradiční způsoby distribuce, kabely i satelity, se od DTT schématu technicky odlišují jen jinou distribuční infrastrukturou a vyšším počtem přenesených programů v jednom multiplexu z důvodviz Video na vyžádání (VOD)u větší šířky pásma satelitního transpondéru a vysoké odolnosti digitálního signálu v kabelových rozvodviz Video na vyžádání (VOD)ech, které tak mohou pracovat s modulacemi vyšších řádů. Pro diváka fungují tak, že umožňují uživatelům „naladit“ a okamžitě přepínat konkrétní kanály v rámci stovek programů podle zaplaceného balíčku. Rozdílem je i to, že kabelová TV je prostřednictvím pevného připojení, zatímco satelit je bezdrátový (dokud se stejně nedostaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.ne do vašeho domu) a vyžaduje rovněž vnější anténu. Zásadním rozdílem je z netechnického pohledu komerční přístup provozovatele k těmto službám, které jsou vždy placené divákem na rozdíl od volné (FTA) pozemní distribuce, kde náklady nese vysílatelProvozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu Vysílacího zákona. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba, a to buď na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (komerční vysílání – např. programy Nova, Prima apod.) nebo na základě zákona (veřejnoprávní vysílání – Český rozhlas, Česká televize). Provozovatel vysílání sestavuje program, určuje způsob organizace vysílání, má za něj redakční odpovědnost a pod svým označením jej šíří (nebo nechává šířit)..

Distribuce mediálního obsahu přes Internetový protokol (IP)


Internetové sítě se liší od kabelových, terestrických a satelitních tím, že nabízejí obsah prostřednictvím stejného modelu klient-server jako další internetové služby. Oproti tradiční distribuci, kde je obsah vysílán v reálném čase, IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. ukládá programy na serverech na vysílajícím konci, což umožňuje uživatelům přes zpětný kanál požádat o obsah přes internet na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD)) z videotéky nebo po odvysílání pořadu. Složitá infrastruktura těchto sítí má za důsledek výrazné zpoždění oproti živému lineárnímu vysílání v délce desítek sekund.

Vžitá zkratka IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. tj. „televize přes internetový protokol“ může budit dojem, že obsah je vysílán veřejně po celosvětovém internetu. To však neodpovídá realitě. Nabídka až stovek kanálů (programů), z kterých si můžete interaktivně vybírat, je náročná na datový objem, který původviz Video na vyžádání (VOD)ní ADSL/VDSL přípojky ke každému uživateli nemohly kapacitně zvládat a přiváděly tak pouze jediný vybraný televizní kanál v síti jednoho daného poskytovatele, který zato garantoval určitou kvalitu (QoS) pro své zákazníky (předplatitele služby). Postupem doby se profilovaly dva odlišné typy IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. sítí.

Spravovaná síť IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.


Tuto první a nejstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.rší internetovou službu nabízely a nabízejí telekomunikační společnosti, které mají vybudovanou vlastní pevnou internetovou (ethernetovou, optickou) síť. Jako příklad poslouží O2 TV se svými koncovými boxy sdružujícími televizi, telefon a dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. (tzv. „triple play“). V tomto případě, kdy na smluvním základě se od poskytovatele obsahu uzavírají dohody o úrovni služeb (SLA), se jedná o spravovanou/řízenou (managed) IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. na rozdíl od otevřené sítě. Následující obrázek ukazuje základní rozdíly mezi řízenou a otevřenou sítí internetu, které jsou ve vnitřní infrastruktuře, a tak pro uživatele skryté.

Rozdíly mezi internetovými sítěmi IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. a OTT podle Funkční architektury OIPF

Otevřená/neřízená síť Internetu pro OTT


Zákazník – divák – v této síti nemá žádnou záruku, že mu bude poskytnut kvalitní zážitek ze shlédnutého videa, protože příjem je realizován formou OTT (Over The Top), na síti jiného provozovatele, který není v žádném vztahu k poskytovateli obsahu. Proto také je často možnost ovládat kvalitu zobrazení v nastaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vení podle kvality přístupové linky. V případě vyčerpání datových limitů od poskytovatele ISP si však už nic dalšího nepřehrajete nebo v lepším případě jen s výrazně zhoršenou kvalitou. Výběr z nabídky se tvoří na portálu a dále je dopravován pouze vybraný stream jako unicast. Z obrázku také vyplývá, proč uživatelé rozdíly mezi oběma sítěmi prakticky nerozlišují. Je to tím, že na všech zobrazovacích zařízeních, případně set-top-boxech, je jednotné uživatelské rozhraní. Podívejme se na OTT podrobněji.

Over-the-top (OTT) doručení je místo, kde je obsah přístupný prostřednictvím aplikací ve webových prohlížečích (jako klientů) nebo proprietárních aplikací provozovatelů. Distribuce OTT probíhá prostřednictvím unicastového přepínání IP paketů, což znamená, že jednotlivé datové toky jsou přenášeny pokaždé, když divák požádá o sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
. OTT umožňuje uživatelům sledovat živé/lineární televizní kanály nebo video na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD)), přičemž všechny OTT služby jsou Na „poslední míli“ doručeny přes unicast. Obsah pro OTT je uložen v datových centrech, buď v místním úložišti nebo cloudové infrastruktuře a je distribuován do páteřní internetové sítě prostřednictvím zdrojového serveru CDN (Content Distribution Network).

Následující sítě pro doručování obsahu (Content Delivery Networks) jsou datová centra umístěná blíže koncovým uživatelům, než je původviz Video na vyžádání (VOD)ní obsah. CDN ukládají kopie mediálního obsahu. Obsah je odesílán z původviz Video na vyžádání (VOD)ní distribuční CDN přes backendovou streamovanou infrastrukturu a prostřednictvím základní internetové sítě. Datové pakety jsou pak přenášeny z doručovací CDN k uživateli přes místní přístupové sítě, které mohou být tvořeny jak kabelem, DSL (Digital Subscriber Line) a stále častěji optikou až do domu FTTH. Jako přístupové sítě dnes slouží i kapacitně se rozšiřující sítě mobilních operátorů.

Vstup streamovaných paketů do domácnosti zajišťují modemy a routery, často spojené s lokální WIFI, případně ethernetovým rozvodviz Video na vyžádání (VOD)em pro připojení dnes již nejčastěji smart TVTelevizní přijímač s možností připojení k internetu, někdy označovaný také jako chytrý televizor. Umožňuje divákům využívat řadu pokročilých funkcí a interaktivních aplikací, například používat televizi k surfování po internetu, sledování obsahu v různých VOD aplikacích, hraní her apod. přijímače, které mají buď ethernetový nebo WIFI vstup domácí sítě pro multimediální obsah a umožňují prezentaci rozšířených a interaktivních aplikací určených pro provoz na hybridních terminálech, které zahrnují jak připojení v souladu s DVB T/S/C vysíláním, tak širokopásmové připojení k internetu.

Aplikace jsou OTT službou


Současné chytré televizory mají předinstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.lovány nebo aktualizovány aplikace operátorů, které jsou charakteru OTT služby. Tyto aplikace jsou schopny nahradit některá uživatelská rozhraní terminálu uživatele – televizoru nebo set-top boxPeriferní zařízení, které se připojuje k televizoru a umožňuje přijímání a dešifrování digitálního televizního vysílání (DTV). DTV set-top boxy se někdy nazývají přijímače. Set-top boxy jsou nezbytné pro diváky, kteří chtějí na svých analogových televizorech přijímat digitální vysílání. Set-top boxy jsou často poskytovány provozovateli kabelových, satelitních nebo IP televizí a řada z nich se také připojuje k internetu. Tato technologie je nyní často vestavěna do moderních televizorů a je známá jako digitální tuner.u. Rozsah, ve kterém je uživatelské rozhraní terminálu nahrazeno operátorem aplikace závisí na typu aplikace operátora a obchodních modelech operátora a výrobce zařízení. Podmínkou funkčnosti těchto aplikací je vždy existence dvojstranné dohody mezi OTT operátorem a výrobcem zařízení. Určité výsadní postaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vení v těchto aplikacích má HbbTV –  globální iniciativa pro harmonizování broadcastu a broadbandu –  kde dohodu uzavírá výrobce přijímače s touto asociací po prověření kompatibility s verzí HbbTV specifikace.

Takže HbbTV je službou OTT, jakož i aplikace typu VOYO, HBO MAX či Disney+ nebo i Lepší TV a mnoho dalších. Vždy se jedná o placené služby, a to za obsah a poskytovateli připojení (ISP) za rychlost a objem dat. Zpětný datový kanál je využit nejen pro přepínání mezi požadavky, ale i pro autentifikaci uživatele a pro sběr a analýzu jejich diváckých zvyků. Česká televize své iVysilani nabízí přes internet samozřejmě volně bez registrace, iPrima vyžaduje registraci a pravděpodobně u programů bez reklamy i platby. Ale to jsem nezkoušel.

Spravovaná síť IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.


Vraťme se ještě k podrobnějšímu popisu řízené IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.. I když se vzrůstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.jící datovou propustností internetu význam řízených sítí IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. klesá, vraťme se pro úplnost k její technické charakteristice. Mimo jiné technické rozlišení IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná., jako „televize přes internetový protokol“, zavedla asociace OIPF (Open Internet Forum), která se v roce 2014 sloučila s iniciativou HbbTV a jejíž specifikace funkční architektury je základem budování sítí pro mediální obsah.

Principiální architektura otevřené OTT sítě


Současné nabídky manažované IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. v Evropě jsou obvykle poskytovány prostřednictvím internetových služeb poskytovateli (ISP) a využívají jejich IP sítě k doručování televizního obsahu koncovým uživatelům. Tento způsob doručení má mnoho podobností se způsobem doručení OTT, kromě toho, že na rozdíl od unicastu, jsou dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. směrována přes základní/páteřní sítě IP pouze jednou. Toto je označováno jako multicast IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. a je jedinečný pro lineárně řízenou IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná., kdy jeden datový tok dosáhne k více uživatelům.

Vícesměrového vysílání (multicasting) je dosaženo směrováním dat přes internet podle požadavků uživatelů na IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. kanály. Pokud některé větve sítě nemají žádné uživatele, požadující konkrétní kanály, pak se jejich dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. neposílají po této větvi. Pouze kanál v příslušném kódování pro požadující zařízení je odeslán přes přístupovou síť do domu uživatele, a pokud se nikdo nedívá, do domácnosti se neodesílají žádná dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.. Tato dodávka „poslední míle“ spravované IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. se chová podobně jako unicast OTT.

Multicastem spravované IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. lze sledovat pouze pro lineární televizi, nikoli na vyžádání nebo OTT služby. Důvodviz Video na vyžádání (VOD) je dvojí. Za prvé, způsob doručení – jeden k mnoha – by ztížil efektivní poskytování služeb na vyžádání pomocí multicast. Za druhé, obsah IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. má v rámci sítě určitou „prioritu“, aby bylo možno zajistit konzistentní kvalitu služeb pro diváky, protože multicast prozatím netěží z adaptivní bitové rychlosti jako u OTT, i když příslušný staRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.ndard DVB-MABR (Multicast Adaptive BitRate) již existuje.

Jakékoli konkrétní kódování lineární IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. je distribuováno prostřednictvím páteřních IP sítí pouze jednou, bez ohledu na sledovanostviz Rating každého kanálu. To vede ke zvýšení účinnosti v síti, zvláště když je sledovanostviz Rating určitého programu vysoká. Celkově vzato, podíl síťového provozu požadovaný pro řízenou IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. v daném okamžiku je relativně nízký ve srovnání s celkovými objemy dat přenášených prostřednictvím internetových sítí. Například ve Francii může poskytovatel internetových služeb distribuovat více než 500 kanálů při různých přenosových rychlostech a typů kódování, které mohou činit přibližně 10-20 Gbps a jsou odesílány z headendu poskytovatele ISP. Přitom celková dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. obsluhovaná v páteřní sítí v jakémkoli daném čase mohou být mezi 5-10 Tbps.

Spravovaná IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. však stále používá k dodání obsahu do domácností přístupové sítě k internetu. Když uživatelé požadují konkrétní kanály, je vyslán přes uplink požadavek, aby kanál byl směrován podél této větve sítě a poté odeslán prostřednictvím přístupové sítě. Z místní přístupové sítě je doručení podobné jako u OTT. Jediný unicast stream dat je odeslán koncovému uživateli.

Řízená IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. vyžaduje u zákazníka modem/router pro jednotné rozhraní se sítěmi IP a proprietární set-top boxPeriferní zařízení, které se připojuje k televizoru a umožňuje přijímání a dešifrování digitálního televizního vysílání (DTV). DTV set-top boxy se někdy nazývají přijímače. Set-top boxy jsou nezbytné pro diváky, kteří chtějí na svých analogových televizorech přijímat digitální vysílání. Set-top boxy jsou často poskytovány provozovateli kabelových, satelitních nebo IP televizí a řada z nich se také připojuje k internetu. Tato technologie je nyní často vestavěna do moderních televizorů a je známá jako digitální tuner. k dekódování obsahu pro sledování na klasickém televizoru. To je další rozdíl oproti OTT, který může být zobrazen na širším spektru zařízení. To se však může měnit, když dekódování se stává součástí televizorů. Kromě funkčnosti STB jako dekodéru obsahu jsou však set-top boxPeriferní zařízení, které se připojuje k televizoru a umožňuje přijímání a dešifrování digitálního televizního vysílání (DTV). DTV set-top boxy se někdy nazývají přijímače. Set-top boxy jsou nezbytné pro diváky, kteří chtějí na svých analogových televizorech přijímat digitální vysílání. Set-top boxy jsou často poskytovány provozovateli kabelových, satelitních nebo IP televizí a řada z nich se také připojuje k internetu. Tato technologie je nyní často vestavěna do moderních televizorů a je známá jako digitální tuner.y důležitou součást řízeného systému IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná., a to jak z pohledu produktové nabídky, tak i z hlediska energetické náročnosti. Zaprvé je používají poskytovatelé služeb k „balíčkování“ další placené nabídky, jako jsou předplatné SVODviz Předplacené video na vyžádání (SVOD) a transakční video na vyžádání. Do takových set-top boxPeriferní zařízení, které se připojuje k televizoru a umožňuje přijímání a dešifrování digitálního televizního vysílání (DTV). DTV set-top boxy se někdy nazývají přijímače. Set-top boxy jsou nezbytné pro diváky, kteří chtějí na svých analogových televizorech přijímat digitální vysílání. Set-top boxy jsou často poskytovány provozovateli kabelových, satelitních nebo IP televizí a řada z nich se také připojuje k internetu. Tato technologie je nyní často vestavěna do moderních televizorů a je známá jako digitální tuner.ů může ISP potenciálně integrovat další způsoby doručení, jako je anténní vstup pro DTT pro bezplatný příjem veřejnoprávního vysílání, zatímco placené televizní kanály jsou poskytovány prostřednictvím spravované IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.. Další možnosti s nativními aplikacemi operátorů (viz výše) v těchto STB by mohlo umožnit přístup ke službám OTT, jako jsou Netflix, VOYO nebo Disney. Problémem zde asi budou náklady na tyto aplikace a jejich údržba v případě výměny těchto jednoúčelových zařízení.

Jaký je výhled IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. / OTT služeb?


Další rozvoj spravovaných sítí směrem naznačeným v předchozím odstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vci asi nebude pokračovat. Typickým předstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.vitelem spravované IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. u nás je O2 TV. Jako provozovatelé mobilní sítě jdou současně cestou OTT služeb. Obecně je snaha snižovat náklady na výrobu IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. STB náhradou podmíněného přístupu moduly pro správu digitálních práv (DRM) a složité (drahé) čipsety nahrazovat univerzálnějšími a levnějšími. Je také třeba vzít v úvahu, že ekosystém OTT neustále prochází inovacemi, takže poskytování služeb ve stejném formátu umožňuje poskytovatelům udržovat své nabídky aktuální bez vlastního vývoje v softwarovém balíku IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.. Dalším příkladem je i satelitní operátor Skylink, který se již dohodl s jedním výrobcem TV přijímačů o aplikaci na bázi HbbTV OpsApp, jak jsme o tom psali zde. Vzhledem k podstaRozvod společné televizní antény v bytových domech. V rámci tohoto systému může být šířeno pozemní (terestrické) vysílání v lokálním domovním kabelovém rozvodu. Zároveň může být tímto rozvodem šířena nabídka smluvních kabelových operátorů nebo služeb poskytovatelů internetového připojení.tné výhodě garantované kvality se tak renesance spravované IP sítě s inovovanou architekturou dá očekávat až s masivním nástupem 5G Broadcast v dlouhodobém horizontu.

Zdroj: televizniweb.cz