MĚNÍCÍ SE MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ PŘINÁŠÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI K POSÍLENÍ ZNAČEK

2. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY DLOUHÉ ČTENÍ INSPIRACE
Spotřebitelé si vybírají značky z mnoha důvodů. Jedním z těch důležitých je, jak se spotřebitelé díky konkrétní značce cítí. Nejlepší způsob, jak při navazování kontaktu se spotřebiteli využít emocionální složku, je kombinovat obraz, zvuk a pohyb pomocí videa, a proto není žádné překvapení, že se páteří reklamní strategie tolika velkých značek stává televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
.


Radikální transformace mediální technologie a zvyky spotřebitelů při konzumaci médií v posledních letech umožnily umocnit přínosy televizní reklamy. Ze sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
se stal zážitek, který se realizuje jako souběh několika činností na více obrazovkách. V USA je 77 % domácností, kam pronikly chytré televizory a zařízení, a konzumace streamovaného internetového obsahu raketově vzrostla. Podle prognóz by měl růst do roku 2028 pokračovat při složeném ročním tempu růstu (CAGR) 21%. To značkám poskytuje fantastickou příležitost zasáhnout diváky pomocí reklam v televizi připojené k internetu, adresovatelných na úrovni jednotlivých domácností.

Adresovatelnost
Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
poskytuje emocionální propojení se spotřebiteli a spolu s ním také zvyšuje vlastní jmění značek a důvěru v růst. Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
vzbuzuje největší důvěru spotřebitelů ze všech typů reklamy, uvádí Nielsen. Čím častěji spotřebitelé vidí reklamu na určitou značku oproti jiným, tím je pravděpodobnější, že ji budou vnímat jako důvěryhodnější, a důvěra je jedním z primárních vlivů na nákupní rozhodnutí.
Zatímco lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. zůstává nejefektivnějším způsobem, jak zasáhnout a budovat důvěru spotřebitelů na celostátní úrovni nebo v určité tržní oblasti, adresovatelná televizeTechnologie, která umožňuje zobrazování různých reklam různým diváckým segmentům, které sledují stejný televizní program. Tyto segmenty mohou být definovány behaviorálními, demografickými a geografickými parametry pocházejícími ze souborů primárních (přímých) dat nebo dat třetích stran (terciárních dat). připojená k internetu může hrát doplňkovou roli zvyšováním frekvencePočet případů, kdy je jedinec vystaven reklamní kampani nebo programu. U digitálního videa se frekvence při mediálním plánování zpravidla řídí pomocí omezování frekvence, neboť vyšší frekvence je většinou na úkor zásahu. Uvádí se jako průměrná frekvence a vypočítá se podle rovnice celkový počet impresí / zásah = průměrná frekvence. u nejrelevantnějších domácností. Poskytuje efektivní způsob, jak zvětšit vnímání významu značky v myslích nejcennějších potenciálních zákazníků.

Relevantnost
Tvorba skvělých televizních reklam, které navazují emocionální spojení se spotřebiteli, je drahá, a proto značky často vysílají stejné sdělení celostátně do všech domácností. Pandemie však očekávání spotřebitelů od reklamy změnila, teď chtějí od značek víc.
S adresovatelnou televizí připojenou k internetu mohou značky přinášet variace svého základního videosdělení obsahující relevantní informace, jako je nejbližší obchod nebo název města. Technologie může tuto relevantnost zautomatizovat, a to i s tisíci na míru sestavenými sděleními. Zvýšená relevantnost zvětšuje význam značky v myslích spotřebitelů, jelikož vytváří dojem, že značka promlouvá přímo k nim.

Interaktivita

Interaktivita je důležitá vlastnost reklam v televizi připojené k internetu, která prohlubuje a zvětšuje spojení, jež může značka se spotřebiteli navázat. Interaktivní prvek může být tak primitivní, jako je kliknutí na tlačítko dálkového ovladače, kde se dozvíte více, ale zapojení vlastních chytrých zařízení spotřebitelům přináší bohatší interaktivní zkušenost.

Klíčem k úspěchu při tomto přístupu je umožnit spotřebiteli reagovat na konkrétní televizní reklamu přímo na chytrém telefonu. Spotřebitelé mají například možnost naskenovat QR kód, který se objeví v televizní reklamě a který jim umožní podívat se na stejnou televizní reklamu spolu s dalšími relevantními informacemi o produktu na vlastním telefonu. Další možnost je dodat stejné video jako televizní reklamu na osobní zařízení v krátkém časovém okně (5 až 60 minut) poté, co se objeví na velké obrazovce. Kombinace těchto dvou přístupů zvětšuje značku v očích spotřebitelů.

Vliv domácností
Je nanejvýš pravděpodobné, že nákupní rozhodnutí ovlivní další členové stejné domácnosti. Dokonce ani nákupní rozhodnutí o drahých položkách, jako jsou automobily, se nedělají v izolaci. Průzkum ukazuje, že manželé věří, že mají na druhého partnera významný vliv. Svůj hlas mají i děti: 52 % spotřebitelů tvrdí, že děti ovlivňují, jaké konkrétní značky dospělí zvažují. Adresovatelnost internetové televize umožňuje posílení značky pro domácnosti, které představují nejslibnější zákazníky, ale pro značky je důležité, aby posilovaly povědomí a budovaly důvěru u všech členů domácnosti prostřednictvím všech jejich zařízení.

Výsledky značky
Primárním účelem veškeré inzerce - zejména televizní reklamy - je ovlivnit výsledky značky. Kombinace adresovatelnosti, relevantnosti, interakce a vlivu domácností zvyšuje individuální dopad každé složky. Všechny složky se spojují, aby zvětšily dopad televizních reklam při budování důvěry, a jejich cílem je proměnit relevantní perspektivní spotřebitele na nové nebo pravidelné zákazníky.

Zdroj: smartbrief.com

Načítání dalších...