SLEDOVANOST PLACENÝCH VIDEÍ SE ZA DVA ROKY V ČESKU ZPĚTINÁSOBILA

23. 3. 2022
Zdroj: Shutterstock.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA TRENDY
Sledovanostviz Rating videí na internetu se v Česku zvyšuje, ukazuje zpráva ČSÚ. Videa na placených stránkách sleduje podle ČSÚ asi 1,4 mil. lidí starších 16 let.

Videa na internetu sledovalo podle celoročních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2021 v průměru 5,5 mil. osob starších 16 let, což představuje 63 % této české věkové populace. Drtivá většina lidí sledovala videa bezplatná (YouTube, Facebook či další platformy pro sdílení), bylo to zhruba 5 mil. lidí. Videa na placených stránkách typu Netflix či HBO Go sledovalo více než 15 % populace starší 16 let, což je 1,4 mil. osob. DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. přináší celoroční zpráva ČSÚ Informační společnost v číslech, která byla v úterý zveřejněna.

Podle dat ČSÚ se sledování internetových videí od roku 2019 zvýšilo o 25 %, nárůst placených videí je ale v tomto časovém rozmezí pětinásobný. K růstu placeného videa přispěla pandemie covid-19.  Přesto ale ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je podíl lidí, kteří za videa na internetu platí relativně nízký. Nejvyšší je ve Švédsku, Nizozemsku a Dánsku, kde tvoří až 70 %.

Z grafů níže vyplývá, že nejčastějšími uživateli internetových vidí (placených i neplacených) jsou lidé ve věku 16-44 let.  Zpráva ale neuvádí počty uživatelů jednotlivých placených služeb nebo platforem pro sdílení videa.

Zdroj: ČSÚ


Zdroj: ČSÚ


Zpráva dále konstatuje, že internet v roce 2021 využívalo v Česku 83 % osob, 72 % se k němu připojovalo i přes mobilní telefon. Mezi nejčastější online činnosti patří čtení zpravodajství, využívání internetového bankovnictví či nakupování.

V případě nakupování přes internet se po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 tempo růstu loni zpomalilo. I tak v roce 2021 nakupovalo online více lidí než v roce předchozím. Šlo o 5 milionů osob starších 16 let, které v této populaci tvořily 57 %. Mezi nejčastěji nakupované komodity patří dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 % lidí starších 16 let, zanedbatelné nejsou ani položky jako elektronika, potraviny či drogerie. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo v případě online objednávání jídla z restaurací. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina.

Zdroj: sledovanostviz Rating-placenych-videi-se-za-dva-roky-v-cesku-zpetinasobila/">mediaguru.cz

Načítání dalších...