Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ

WARC TOOLKIT: MARKETÉŘI SE PŘIPRAVUJÍ NA LEPŠÍ ROK 2024

7. 12. 20237. 12. 2023
Podle nové zprávy společnosti WARC je většina marketérů na celém světě, navzdory reálným obavám z ekonomiky, optimistická a očekává, že se jim v příštím roce bude dařit lépe než letos.

Zpráva The Voice of the Marketer 2024 je hlubokým ponorem do dat z průzkumu The Marketer's Toolkit mezi více než 1 400 marketéry po celém světě

Hlavní zjištění:


Obchodníci jsou optimističtí navzdory ekonomickým obavám


Dvě třetiny (64 %) marketérů uvedly, že největší dopad na marketingové strategie v roce 2024 bude mít ekonomická recese, zatímco 41 % zdůraznilo inflaci a krizi životních nákladů.

Přesto téměř dvě třetiny marketérů (61 %) očekávají, že se obchod v příštím roce zlepší, a 41 % věří, že se marketingové rozpočty zvýší. V Evropě a Severní Americe očekává v roce 2024 vyšší rozpočty o něco více než třetina respondentů (37 %, resp. 35 %). Naopak polovina marketérů (50 %) v oblasti APAC očekává, že rozpočty v příštím roce porostou.

Zdá se také, že stále více marketérů chápe, že zachování nebo dokonce zvýšení investic do marketingu značky může být efektivní při překonávání ekonomického poklesu.

TikTok a YouTube rostou, X klesá


Marketéři plánují zvýšit investice do online videa (+66 % čistého sentimentu), sociálních médií +59 %) a mobilních zařízení (+51 %), přičemž se očekává pokles výdajů do tradičních kanálů, jako je tisk (-41 %), televize (-16 %) a kino (-13 %).

Největší nárůst marketingových výdajů v roce 2024 se očekává u platforem TikTok a YouTube. Třetina marketérů (31 %) očekává snížení investic do X, zatímco mnohem méně jich předpokládá zvýšení investic do metaverza (pouze 11 % oproti 47 % v loňském roce).

Rada pro marketéry zní: diverzifikujte investice do médií a sledujte nové příležitosti a zároveň chraňte pověst značky.

Značky se snaží držet krok s vývojem měření


Čtyři z deseti (39 %) marketérů na celém světě označili měření za hlavní problém pro rok 2024, přičemž mezi marketéry v Severní Americe se tento podíl zvýšil na 48 %. Přesto jen velmi málo z nich (4 %) využívá všechny dostupné metody marketingového měření v kombinaci (studie brand lift, ekonometrie/MMM, experimenty a atribuce) a pětina (22 %) přiznala, že nevyužívá žádnou formu modelování.

Více než polovina (54 %) marketérů považuje měření značky (např. povědomí, zvažování, nákupní záměr) za ukazatele, které mají největší vliv na jejich marketingovou strategii, a to před ROI (44 %), prodejem (36 %) a pronikáním na trh (34 %).

Rada pro marketéry zní: vyhodnoťte různé dostupné nástroje měření a začleňte do nich různé techniky měření, abyste získali ucelený pohled na marketingové aktivity.

Bezplatnou ukázku The Voice of the Marketer 2024 si můžete přečíst zde. Celá zpráva je k dispozici členům WARC. Navazuje na nedávno vydanou zprávu The Marketer's Toolkit 2024, která analyzuje pět klíčových trendů, které v příštím roce naruší marketingový průmysl.

Zdroj: warc.com

Načítání dalších...