V ČESKÉ REPUBLICE ROSTE POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH TELEVIZORŮ

23. 11. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Podíl českých domácností, které používají televizi s připojením k internetu, se za dva roky do 30. června zvýšil z 34 % na 44 %.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) navíc v domácnostech s dětmi do 15 let a v mladých domácnostech tento podíl nyní činí více než 60 %.

Přitom více než čtyři z pěti (85 %) osob starších 16 let používalo k 30. červnu internet a 61 % přes něj nakupovalo. V domácnostech s dětmi do 15 let i v mladých domácnostech bez dětí používají internet téměř všichni.

V domácnostech se seniory je to 50 %. Nejvíce připojených domácností je v Praze, naopak nejméně využívají internet domácnosti v Libereckém a Ústeckém kraji.

Zdroj: broadbandtvnews.com

Načítání dalších...