STUDIE USA: NEJSYMPATIČTĚJŠÍMI REKLAMAMI ROKU JSOU TY S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY

8. 1. 2023
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ
V nově vydané zprávě americké spoečnosti iSpot o televizní reklamě pro rok 2022 je mimo jiné uveden přehled nejpřitažlivějších reklam tohoto roku. Společnost se zabývá měřením televizního vysílání a svou  zprávu "TV advertising report" vydává každý rok. Zpráva o televizní reklamě v roce 2022 obsahuje exkluzivní poznatky, studie CTV a výsledky měření reklamy v lineárním vysílání, odloženého sledování a na href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VODviz Video na vyžádání (VOD).


Údaje z průzkumu Creative Assessment společnosti iSpot ukazují, že loňským hitem byly reklamy zaměřené na domácí mazlíčky, přičemž mezi deseti nejlepšími href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
mi podle skóre oblíbenosti se umístily reklamy Chewy.com, PetSmart a "Walter in Winter" společnosti Chewy zaměřené na kočky.

Kromě toho se ukázalo, že v reklamě krom zvířátek stále nejlépe fungují emoce, humor a chutné jídlo.

 • Humor byl (přirozeně) hitem, jak ukázaly značky jako M&M's a Frito-Lay v oblíbených spotech v loňském roce.


 • Značky CPG (Dawn, McCormick) zaznamenaly úspěch s href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
  target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

  V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
  mi zaměřenými na praktičnost a produkty.
 • Jako vždy vzbuzuje zájem diváku také chutné jídlo - sedm z 20 nejoblíbenějších televizních reklam v roce 2022 pocházelo od značek stravování.


Zdroj: iSpot


Další zajímavé informace, které zpráva poskytuje jsou například tyto:

 • V roce 2022 v USA investovalo do TV reklamy 11 455 značek ze 181 odvětví a to v obou - v lineárním i streamovaném vysílání

 • V roce 2022 bylo katalogizováno 276 tisíc nových televizních reklamních kreativ

 • Počet impresí televizní reklamy se sice snížil o 3,5 %, ale přesto přinesl více než 8 bilionů impresí sestávajících z přehrání reklamy po dobu alespoň tří sekund na televizoru.

 • Lineární href="/slovnik-detail/?keyword=Reklama&post=6538"
  target="_blank" class="search-highlight">reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

  V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
  přinesla 2,27 milionu minut a 5,76 milionu odvysílání reklamy.

 • Diváci, kteří se u reklamy zdrželi déle než tři sekundy, ji pravděpodobně nechali běžet celou, zejména u čtyř velkých televizních stanic (ABC, CBS, NBC, Fox), které všechny dosáhly 98% míry dokončení reklamy za rok.

 • Počet zobrazení španělsky mluvené reklamy se meziročně zvýšil o 3,13 %.

 • Sledování sportovních přenosů zejm. NFL (6,55 %), vysokoškolský fotbal (3,1 %) a NBA (2,2 %) a vysokoškolský basketbal (1,78 %) obsadilo čtyři z pěti nejvyšších míst celostátně vysílané reklamy.

 • Podle žánrů připadalo na zpra href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
  target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)ajské a informační pořady 11,7 % reklamních zobrazení, následovaly ranní pořady (9,5 %) a reality show (8,52 %).


Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: tvrev.com


Načítání dalších...