STUDIE UK: MLADŠÍ PUBLIKUM SE OBÁVÁ REKLAMNÍHO ZAHLCENÍ

19. 9. 202319. 9. 2023
Bombardování reklamami je největší příčinou nedůvěry v reklamu a význam této skutečnosti pro mladší publikum v posledních dvou letech výrazně vzrostl.

Vyplývá to z nového výzkumu* společnosti Credos, britského reklamního thinktanku, který uvádí, že skóre důležitosti, které tato demografická skupina přikládá reklamnímu bombardování, se téměř zdvojnásobilo, a to z 19 bodů ze 100 v roce 2021 na současných 32 bodů ze 100.

Jak souvisí frekvence reklamy s důvěrou a proč je důležitá


Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím důvěru veřejnosti v reklamu je příjemná kreativita (se skóre důležitosti 31/100) a samostatný výzkum naznačuje, že taková kreativa může být účinná i při nižší frekvenci; méně výkonné kreativě může naopak prospět vyšší frekvence. Mediální plánovači musí sledovat úroveň dosahu a frekvence, aby zajistili, že kampaň bude dostatečně vystavena, aniž by se stala dráždivou.

Hlavní zjištění z výzkumu:  • Společenský přínos reklamy je druhým nejdůležitějším faktorem důvěry s hodnocením důležitosti 10/100.

  • Ochrana osobních údajů je důležitějším faktorem, který vede k nedůvěře u osob ve věku 35-54 let ve srovnání s ostatními věkovými skupinami (skóre důležitosti u osob ve věku 18-34 let 5, u osob ve věku 35-54 let 17, u osob starších 55 let 7).

  • Význam klamavých a invazivních reklamních technik jako hnací síly nedůvěry se od roku 2021 snížil (skóre důležitosti kleslo z 13 na 8).


Zdroj: Advertising Association

Tři faktory, které utvářejí náladu vůči reklamám


Výzkum definuje také další faktory, které utvářejí náladu vůči reklamám:

  • Pohled na svět: postoje k reklamě zapadají do mnohem širšího souboru individuálních hodnot a názorů, například do toho, jak lidé vnímají život v konzumní společnosti.

  • Mediální socializace: starší lidé byli socializováni ve statičtějším mediálním prostředí, zatímco mladší lidé vyrostli ve světě doplněném neustále se měnícími internetovými médii. Tyto zkušenosti formují očekávání a postoje k reklamě.

  • Definice: veřejnost má širokou definici reklamy, která zahrnuje vše od sponzoringu a výloh až po obaly a podvody.


Zdroj: warc.com

Načítání dalších...